Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dot. Budowy obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20 Aleksandra Mocarska 2021-05-07 14:35:12
Dot. Budowy obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20 Aleksandra Mocarska 2021-05-07 14:33:13
Protokół nr 23/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 23 listopada 2020 r. Ewa Misztela 2021-05-07 13:55:42
Protokół nr 23/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 23 listopada 2020 r. Ewa Misztela 2021-05-07 13:54:55
Protokół nr 23/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 23 listopada 2020 r. Ewa Misztela 2021-05-07 13:52:39
Protokół nr 23/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 23 listopada 2020 r. Ewa Misztela 2021-05-07 13:49:13
Protokół nr 23/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 23 listopada 2020 r. Ewa Misztela 2021-05-07 13:46:54
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działki nr 204/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2021-05-07 13:00:49
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 224//7, 224/9, 224/13, 224/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2021-05-07 12:59:31
Obwieszczenie w sprawie: zakończenia postępowania. Robert Lange 2021-05-07 10:17:31
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Aleksandra Mocarska 2021-05-07 09:30:05
RADA GMINY VIII KADENCJI Aleksandra Kowal 2021-05-07 08:53:22
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie Grzędzice Robert Lange 2021-05-07 08:39:53
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Aleksandra Mocarska 2021-05-06 14:46:35
WNIOSEK o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Aleksandra Mocarska 2021-05-06 13:15:16
WNIOSEK o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Aleksandra Mocarska 2021-05-06 13:07:38
Wypis i wyrys z planu miejscowego Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:23:30
Informacja o przeznaczeniu w planie Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:23:01
Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejsciowym i w Studium Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:22:36
Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejsciowym oraz rewitalizacja Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:21:47
WNIOSEK o opinię o zgodności proponowanego podziału działki - dokument usunięty Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:21:02
WNIOSEK o informację w sprawie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński - dokument usunięty Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:20:59
WNIOSEK o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dokument usunięty Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:20:54
WNIOSEK wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie - dokument usunięty Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:20:50
Informacja ze Studium Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:20:25
Zaświadczenie ze Studium Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:20:02
- dokument usunięty Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:19:37
- dokument usunięty Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:19:33
WNIOSEK o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:19:27
Wypis i wyrys ze Studium Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:18:46
WNIOSEK wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w studium - dokument usunięty Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:17:07
WNIOSEK o wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński - dokument usunięty Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:16:56
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Aleksandra Mocarska 2021-05-06 12:09:05
Odpowiedź Aleksandra Mocarska 2021-05-06 11:26:11
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 758/19, położonej w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2021-05-06 10:16:51
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Aleksandra Mocarska 2021-05-05 14:47:32
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Aleksandra Mocarska 2021-05-05 14:46:42
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU Aleksandra Mocarska 2021-05-05 12:12:38
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (na czas zastępstwa) Aleksandra Mocarska 2021-05-05 10:52:19
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (na czas zastępstwa) Aleksandra Mocarska 2021-05-05 09:59:02