Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 224//7, 224/9, 224/13, 224/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard

Znak: PP.6733.13.2021.SG

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O  USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2021 r.  poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 224//7, 224/9, 224/13, 224/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  • Postanowienie  Starosty Stargardzkiego z dnia 29.04.2021 r., znak NS.673.218.2021.KS7 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z dnia 21.04.2021 r., znak POZ.5120.87.2021.PE w odniesieniu do terenów górniczych;
  • Pismo Referatu Gospodarki i Komunalnej i Inwestycji w/m z dnia 27.04.2021 r., znak: GKI.6733.13.2021.PD, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego.

Wnioskami z dnia 14 kwietnia 2021 roku, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie inwestycji w zakresie melioracji wodnych oraz do Ministra Środowiska o uzgodnienie w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych Stosownie natomiast do art. 53 ust. 5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 07-05-2021 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 07-05-2021
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2021 12:59