Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Obwieszczenie w sprawie: zakończenia postępowania.

Stargard, dn.  07.05.2021 r.

Och.Ś.6220.20.2019.MK

OBWIESZCZENIE

     Stosownie do art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247),

zawiadamiam,

że zakończone zostało postępowanie dowodowe mające na celu zebranie niezbędnych dowodów do wydania stosownej decyzji w sprawie prowadzonego postępowania w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW składającej się z 30 instalacji o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych numerami 392/6, 392/7, 392/9, położonych w obrębie Grzędzice, gmina Stargard”

W związku z powyższym, informuję że wszystkie strony postępowania mogą zapoznać się z kompletem materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań i wniosków w Urzędzie Gminy Stargard – Referat Ochrony Środowiska, w terminie 7 dni od daty doręczenia powyższego zawiadomienia, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 91 561 34 63.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Zgodnie zaś, z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-05-2021 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magda Korzeniewska 07-05-2021
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2021 10:17