Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2014 ROK

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2014 ROK

KWARTAŁ I

 1. Ocena wydatków bieżących Urzędu Gminy za miesiąc grudzień 2013 r Opinia Komisji Rewizyjnej

 2. Analiza zadłużenia gminy i prawidłowości spłaty zadłużenia Opinia Komisji Rewizyjnej

 3. Ocena inwestycji zrealizowanych w 2013 roku pod kątem celowości i zasadności Opinia Komisji Rewizyjnej

 4. Analiza wykorzystanych środków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. Opinia Komisji Rewizyjnej

 5. Ocena realizacji uchwał Rady Gminy za 2013 rok Opinia Komisji Rewizyjnej

 6. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za rok 2013. Analiza remontów oraz doposażenie szkół gminnych i informacja na temat wypłaconych stypendiów w roku 2013 Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty .

 7. Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 8. Stan bezrobocia na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty .

 1. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 2. Informacja Wójta Gminy nt. gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz utrzymaniu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w roku 2013

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Ocena realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Informacja Wójta Gminy o stanie budynków i mieszkań komunalnych w gminie Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 2. Informacja Wójta Gminy o zgłaszanych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2013 związanych ze zmianą wartości nieruchomości w skutek uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

KWARTAŁ II

 1. Analiza wydatków na płace, nagrody, szkolenia i delegacje służbowe Gminne Biblioteki Publicznej w Klępinie za 2013 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Ocena realizacji budżetu gminy za rok 2013 Opinia Komisji Rewizyjnej

 2. Wydatki bieżące urzędu gminy Opinia Komisji Rewizyjnej

 3. Analiza i ocena przeprowadzonych przetargów Opinia Komisji Rewizyjnej

 4. Analiza realizacji budżetu gminy za I-szy kwartał 2014 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Ocena realizacji budżetu gminy za rok 2013 Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

 2. Ocena funkcjonowania biblioteki publicznej, świetlic wiejskich, przedszkoli oraz klubów sportowych na terenie gminy

Stanowisko Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Analiza stanu porządku publicznego

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat profilaktyki realizowanej na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie gminy oraz przegląd obiektów sportowych (wyjazd w teren )

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Ocena realizacji budżetu gminy za rok 2013

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Ocena funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego pod kątem potrzeb mieszkańców gminy

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Ocena stanu dróg po okresie zimowym , oraz plan budowy i remontów Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

KWARTAŁ III

 1. Analiza realizacji budżetu gminy za I-sze półrocze 2014 roku Opinia Komisji Rewizyjnej

 2. Analiza ściągalności podatków i opłat lokalnych oraz ocena udzielonych ulg i zwolnień z tego tytułu za pierwsze półrocze 2014 r

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za I-sze półrocze 2014 roku oraz ocena przygotowania szkół do roku szkolnego 2014/2015

Stanowisko Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 2. Informacja Wójta Gminy o zagospodarowaniu przyjmowanego mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji składanych wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

KWARTAŁ IV

 1. Analiza wykonania budżetu gminy za 9 m-cy 2014 roku Opinia Komisji Rewizyjnej

 2. Sposób windykacji długów należnych gminie za rok 2013 Opinia Komisji Rewizyjnej

 3. Analiza proj ektu budżetu na 2015 rok Opinia Komisji Rewizyjnej

 4. Wydatki bieżące urzędu gminy Opinia Komisji Rewizyjnej

 5. Informacja o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w 2013 roku

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

 1. Analiza proj ektu budżetu gminy na rok 2015 Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

 2. Analiza realizacji budżetu Instytucji Kultury Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

 3. Informacja o wykonaniu zadań w zakresie budowy i napraw dróg , oraz przygotowanie do zimy .

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 2. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w/g programu na rok 2014 Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 3. Opinia ostateczna Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu o projekcie uchwały budżetowej na rok 2015.

 4. Opracowanie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy na 2015 r.

Materiały przedkładają Przewodniczący Komisji.

 1. Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy za rok 2014 Sprawozdania przedkładają Przewodniczący Komisji.

 2. Ocena udziału radnych w pracach Rady Gminy Informacj ę przedkłada Przewodniczący Rady Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 24-01-2014 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 31-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-02-2015 22:44