Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2013 ROK

PLAN PRACY RADY GMINY 
NA 2013 ROK

KWARTAŁ I

1. Ocena wydatków bieżących Urzędu Gminy za miesiąc grudzień 2012 r 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

2. Analiza zadłużenia gminy i prawidłowości spłaty zadłużenia 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

3. Ocena inwestycji zrealizowanych w 2012 roku pod kątem celowości i zasadności 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

4. Analiza wykorzystanych środków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. 

Opinia Komisji rewizyjnej 

5. Ocena realizacji uchwał Rady Gminy za 2012 rok 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

6. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za rok 2012. Analiza remontów oraz doposażenie szkół gminnych i informacja na temat wypłaconych stypendiów w roku 2012 

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty . 

7. Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców 

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty 

8. Stan bezrobocia na terenie gminy 

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty . 

9. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2012 

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty 

10. Informacja Wójta Gminy nt. gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz utrzymaniu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w roku 2012 

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu 

11. Ocena realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy 

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu 

12. Informacja Wójta Gminy o stanie budynków i mieszkań komunalnych w gminie 

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu 

13. Informacja Wójta Gminy o zgłaszanych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2012 związanych ze zmianą wartości nieruchomości w skutek uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany 

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu 

KWARTAŁ II

1. Analiza wydatków na płace, nagrody, szkolenia i delegacje służbowe Gminne Biblioteki Publicznej w Klępinie za 2012 r. 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

2. Ocena realizacji budżetu gminy za rok 2012 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

3. Wydatki bieżące urzędu gminy 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

4. Analiza i ocena przeprowadzonych przetargów 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

5. Analiza realizacji budżetu gminy za I-szy kwartał 2013 r. 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

6. Ocena realizacji budżetu gminy za rok 2012 

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty 

7. Ocena funkcjonowania bibioteki publicznej, świetlic wiejskich, przedszkoli oraz klubów sportowych na terenie gminy 

Stanowisko Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty 

8. Analiza stanu porządku publicznego 

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty 

9. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat profilaktyki realizowanej na terenie gminy 

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty 

10. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie gminy oraz przegląd obiektów sportowych (wyjazd w teren) 

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty 

11 Ocena realizacji budżetu gminy za rok 2012 

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu 

12. Ocena funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego pod kątem potrzeb mieszkańców gminy 

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu 

13. Ocena stanu dróg po okresie zimowym , oraz plan budowy i remontów 

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu 

KWARTAŁ III

1. Analiza realizacji budżetu gminy za I-sze półrocze 2013 roku 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

2. Analiza ściągalności podatków i opłat lokalnych oraz ocena udzielonych ulg i zwolnień z tego tytułu za pierwsze półrocze 2013 r. 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

3. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za I-sze półrocze 2013 roku oraz ocena przygotowania szkół do roku szkolnego 2013/2014 

Stanowisko Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty 

4. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy 

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty 

5. Informacja Wójta Gminy o zagospodarowaniu przyjmowanego mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych 

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu 

6. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji składanych wniosków w sprawie sporządzania lubzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu 

KWARTAŁ IV

1. Analiza wykonania budżetu gminy za 9 m-cy 2013 roku 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

2. Sposób windykacji długów należnych gminie za rok 2012 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

3. Analiza projektu uchwały budżeowej na 2014 rok 

Opinie Komisji Rewizyjnej 

4. Wydatki bieżące urzędu gminy 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

5. Opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok 

Materiały przedkładają Przewodniczący poszczególnych Komisji 

6. Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2013 

Sprawozdanie przedkładają Przewodniczący poszczególnych Komisji 

7. Informacja o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w 2013 roku 

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty 

8. Analiza projektu uchwały budżetowej na rok 2014 

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty 

9. Ocena realizacji budżetu Instytucji Kultury 

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty 

10. Informacja o wykonaniu zadań w zakresie budowy i napraw dróg , oraz przygotowanie do zimy. 

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu 

11.Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego 

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu 

12. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w/ g programu na rok 2013 

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu 

13.Opinia ostateczna Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu o projekcie uchwały 

budżetowej na rok 2014 . 

14.Ocena udziału radnych w pracach Rady Gminy 

Informację przedkłada Przewodniczacy Rady Gminy 

15.Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2014 

Materiały przedkłada Przewodniczacy Rady Gminy 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-01-2013 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 01-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-02-2015 22:44