Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2012 ROK

 

PLAN PRACY RADY GMINY

NA 2012 ROK

KWARTAŁ I

 1. Ocena wydatków bieżących Urzędu Gminy za miesiąc grudzień 2011 r

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Ocena realizacji uchwał Rady Gminy za 2011 rok

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Analiza zadłużenia gminy i prawidłowości spłaty zadłużenia

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Ocena inwestycji zrealizowanych w 2011 roku pod kątem celowości i zasadności

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Analiza wykorzystanych środków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

Opinia Komisji rewizyjnej

 1. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za rok 2011. Analiza remontów oraz doposażenie szkół gminnych i informacja na temat wypłaconych stypendiów w roku 2011

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty .

 1. Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Stan bezrobocia na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty .

 1. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2011

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Informacja Wójta Gminy nt. gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz utrzymaniu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w roku 2011

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Ocena realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Informacja Wójta Gminy o stanie budynków i mieszkań komunalnych w gminie

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Informacja Wójta Gminy o zgłaszanych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2011 związanych ze zmianą wartości nieruchomości w skutek uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

KWARTAŁ II

 1. Analiza wydatków na płace, nagrody , szkolenia i delegacje służbowe Gminne Biblioteki Publicznej w Klępinie za 2011 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Ocena realizacji budżetu gminy za rok 2011

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Analiza realizacji budżetu gminy za I-szy kwartał 2011 roku

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Wydatki bieżące urzędu gminy

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Analiza i ocena przeprowadzonych przetargów

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Ocena funkcjonowania bibliotek, świetlic wiejskich,przedszkoli oraz klubów sportowych na terenie gminy

Stanowisko Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Analiza stanu porządku publicznego

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat profilaktyki realizowanej na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie gminy oraz przegląd obiektów sportowych (wyjazd w teren )

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Ocena funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego pod kątem potrzeb mieszkańców gminy

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Ocena stanu dróg po okresie zimowym , oraz plan budowy i remontów

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

KWARTAŁ III

 1. Analiza realizacji budżetu gminy za I-sze półrocze 2011 roku

 • Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Analiza ściągalności podatków i opłat lokalnych oraz ocena udzielonych ulg i zwolnień z tego tytułu za pierwsze półrocze 2012 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za I-sze półrocze 2012 roku oraz ocena przygotowania szkół do roku szkolnego 2012/2013

Stanowisko Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Informacja Wójta Gminy o zagospodarowaniu przyjmowanego mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji składanych wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

KWARTAŁ IV

 1. Analiza realizacji budżetu gminy za 9 m-cy 2012 roku

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Sposób windykacji długów należnych gminie za rok 2011

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Ocena realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Analiza projektu budżetu na 2013 rok

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Wydatki bieżące urzędu gminy

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Informacja o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w 2012 roku.

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2013

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

 1. Informacja o wykonaniu zadań w zakresie budowy i napraw dróg , oraz przygotowanie do zimy .

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w/ g programu na rok 2012

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu do projektu budżetu gminy na 2013 r.

 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 r.

Materiały przedkładają przewodniczący Komisji .

 1. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za rok 2012

Sprawozdanie przedkładają przewodniczący Komisji

 1. Ocena udziału radnych w pracach Rady Gminy

Informację przedkłada Przewodniczący Rady Gminy

 1. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2013

Projekt przedkłada Przewodniczący Rady Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 20-01-2012 15:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 20-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-02-2015 22:43