Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2011 ROK

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2011 ROK

KWARTAŁ I

1. Ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Klępinie

Opinia Komisji Rewizyjnej

2. Ocena realizacji uchwał Rady Gminy za 2010 rok

Opinia Komisji Rewizyjnej

3. Analiza wykorzystanych środków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej

4. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za rok 2010. Analiza remontów oraz doposażenie szkół gminnych i informacja na temat wypłaconych stypendiów w roku 2010

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty.

5. Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

6. Stan bezrobocia na terenie gminy Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty.

7. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2010

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

8. Informacja Wójta Gminy nt. gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz utrzymaniu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w roku 2010

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

9. Ocena realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

10. Informacja Wójta Gminy o stanie budynków i mieszkań komunalnych w gminie

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

11. Informacja Wójta Gminy o zgłaszanych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2010 związanych ze zmianą wartości nieruchomości w skutek uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

KWARTAŁ II

1. Ocena realizacji budżetu gminy za rok 2010

Opinia Komisji Rewizyjnej

2. Analiza realizacji budżetu gminy za I-szy kwartał 2011 roku

Opinia Komisji Rewizyjnej

3. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca podjętych działań mających na celu pozyskanie dodatkowej pomocy ( np. żywności, odzieży i.t.p. )

Opinia Komisji Rewizyjnej

4. Ocena funkcjonowania bibliotek, świetlic wiejskich, przedszkoli oraz klubów sportowych na terenie gminy

Stanowisko Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

5. Analiza stanu porządku publicznego

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

6. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat profilaktyki realizowanej na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

7. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie gminy oraz przegląd obiektów sportowych (wyjazd w teren)

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i 0§wiaty

8. Ocena funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego pod kątem potrzeb mieszkańców gminy Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

9. Ocena stanu dróg po okresie zimowym, oraz plan budowy i remontów

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

KWARTAŁ III

1. Analiza realizacji budżetu gminy za I-sze Półrocze 2011 roku

Opinia Komisji Rewizyjnej

2. Ocena kosztów związanych z utrzymaniem estetyki i czystości na terenie gminy oraz wpływy do budżetu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Opinia Komisji Rewizyjnej

3. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za I-sze Półrocze 2011 roku oraz ocena przygotowania szkół do roku szkolnego 2011/2012

Stanowisko Komisji Socjalno - Porządkowej i 0§wiaty

4. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

5. Informacja Wójta Gminy o zagospodarowaniu przyjmowanego mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Bud2etu

6. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji składanych wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

KWARTAŁ IV

1. Analiza realizacji budżetu gminy za 9 m-cy 2011 roku

Opinia Komisji Rewizyjnej

2. Środki pozabudżetowe pozyskane przez Urząd Gminy w roku 2011

Opinia Komisji Rewizyjnej

3. Ocena wydatków i wykonania prac remontowych w siedzibie Gminy Stargard Szczeciński.

Opinia Komisji Rewizyjnej

4. Informacja o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w 2011 roku.

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i 0§wiaty

5. Informacja o wykonaniu zadań w zakresie budowy i napraw dróg, oraz przygotowanie do zimy.

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Bud2etu

6. Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Bud2etu

7. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w/g programu na rok 2011

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

8. Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu do projektu budżetu gminy na 2012 r.

9. Opracowanie planu pracy Komisji na 2012 r.

Materiały przedkładają, przewodniczący Komisji.

10. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za rok 2011

Sprawozdanie przedkładają przewodniczący Komisji

11. Ocena udziału radnych w pracach Rady Gminy

Informacje przedkłada Przewodniczący Rady Gminy

12. Przyjecie planu pracy Rady Gminy na rok 2012

Project przedkłada Przewodniczący Rady Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 20-01-2012 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-02-2015 22:43