Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XIII/125/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński. 2012-01-31 11:25
dokument UCHWAŁA Nr XIII/124/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2012-01-31 11:24
dokument UCHWAŁA Nr XIII/123/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2012-01-31 11:23
dokument UCHWAŁA Nr XIII/122/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2012 2012-01-31 11:23
dokument UCHWAŁA Nr XIII/121/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. 2012-01-31 11:22
dokument UCHWAŁA Nr XIII/120/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Lipnik 2012-01-31 11:21
dokument UCHWAŁA Nr XIII/119/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2012-01-31 11:21
dokument UCHWAŁA Nr XIII/118/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2011. 2012-01-31 11:17
dokument UCHWAŁA Nr XIII/117/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2012 - 2021. 2012-01-31 11:17
dokument UCHWAŁA Nr XIII/116/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2012 rok. 2012-01-31 11:16
dokument Uchwała Nr XII/113/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 2011-12-12 18:26
dokument Uchwała Nr XII/115/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 2011-12-12 18:25
dokument Uchwała Nr XII/114/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 2011-12-12 18:24
dokument Uchwała Nr XII/112/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-12-12 18:17
dokument Uchwała Nr XII/111/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2011-12-12 18:16
dokument Uchwała Nr XII/110/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego 2011-12-12 18:16
dokument Uchwała Nr XII/109/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/272/2006 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2011-12-12 18:15
dokument Uchwała Nr XII/108/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2011-12-12 18:14
dokument Uchwała Nr XII/107/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2011-12-12 18:14
dokument Uchwała Nr XII/106/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 2011-12-12 18:13
dokument Uchwała Nr XII/105/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Grzędzice 2011-12-12 18:13
dokument Uchwała Nr XI/104/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2011-11-15 08:07
dokument Uchwała Nr XI/103/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik, gmina Stargard Szczeciński 2011-11-15 08:07
dokument Uchwała Nr XI/102/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4lutego 2011 roku 2011-11-15 08:05
dokument Uchwała Nr XI/101/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. 2011-11-15 08:04
dokument Uchwała Nr XI/100/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. 2011-11-15 08:04
dokument Uchwała Nr XI/099/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3, do umowy współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński. 2011-11-15 08:03
dokument Uchwała Nr XI/098/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2011-11-15 08:02
dokument Uchwała Nr XI/097/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r. 2011-11-15 08:02
dokument Uchwała Nr XI/096/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2011-11-15 08:01
dokument Uchwała Nr XI/095/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 lutego 2011 r. 2011-11-15 08:00
dokument Uchwała Nr XI/094/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 2011-11-15 07:59
dokument Uchwała Nr XI/093/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie współdziałania międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Goleniów zadania publicznego w zakresie oświaty 2011-11-15 07:59
dokument Uchwała Nr XI/092/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 2011-11-15 07:58
dokument Uchwała Nr XI/091/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 2011-11-15 07:57
dokument Uchwała Nr XI/090/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny 2011-11-15 07:56
dokument Uchwała Nr XI/089/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 2011-11-15 07:56
dokument Uchwała Nr XI/088/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości. 2011-11-15 07:54
dokument Uchwała Nr XI/087/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2011-11-15 07:53
dokument Uchwała Nr XI/086/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny 2011-11-15 07:53
dokument Uchwała Nr XI/085/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2011-11-15 07:49
dokument Uchwała Nr X/84/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 2011-09-26 18:12
dokument Uchwała Nr X/83/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 2011-09-26 18:07
dokument Uchwała Nr X/82/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Skalin gmina Stargard Szczeciński. 2011-09-26 18:02
dokument Uchwała Nr X/81/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2011 r. w sprawie nabycia przez Gminę Stargard Szczeciński zabudowanej nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań własnych gminy. 2011-09-26 17:57
dokument Uchwała Nr X/80/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku 2011-09-26 17:48
dokument Uchwała Nr X/79/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Poczernin i Warchlino 2011-09-26 17:37
dokument Uchwała Nr X/78/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Poczernin i Warchlino 2011-09-26 17:31
dokument Uchwała Nr X/77/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/333/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. 2011-09-26 17:27
dokument Uchwała Nr X/76/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego- sklep w Rogowie. 2011-09-26 17:23
dokument Uchwała Nr X/75/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych. 2011-09-26 17:21
dokument Uchwała Nr X/74/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim 2011-09-26 17:17
dokument Uchwała Nr IX/73/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 2011-07-21 21:31
dokument Uchwała Nr IX/72/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 2011-07-21 21:29
dokument Uchwała Nr IX/71/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminów dotyczących zasad i trybu udzielania dotacji celowych w zakresie ochrony środowiska ze środków budżetu gminy Stargard Szczeciński. 2011-07-21 21:27
dokument Uchwała Nr IX/70/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stargard Szczeciński do Programu Rozwoju Bibliotek (runda II) wspieranego przez Global Libraries - przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. 2011-07-21 21:26
dokument Uchwała Nr IX/69/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. 2011-07-21 21:24
dokument Uchwała Nr IX/68/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o Partnerstwie w sprawie udziału w realizacji projektu pod nazwą: Przebudowa i budowa drogi powiatowej numer 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice - do granicy powiatu. Droga powiatowa 1716Z część C oraz część D tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z mostem oznaczonym jako MD 2 i mostem oznaczonym jako MD 3 wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg". 2011-07-21 21:22
dokument Uchwała Nr IX/67/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały 2011-07-21 21:21
dokument Uchwała Nr IX/66/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-07-21 21:18
dokument Uchwała Nr IX/65/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo gmina Stargard Szczeciński. 2011-07-21 21:44
dokument Uchwała Nr IX/64/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stargard Szczeciński do realizacji projektu pn. Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-111 Szkół Podstawowych - przez naukę i zabawę ku edukacji - w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2011-07-21 21:12
dokument Uchwała Nr IX/63/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie odmówienia uchylenia uchwały 2011-07-21 21:10
dokument Uchwała Nr IX/62/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 2011-07-21 21:08
dokument Uchwała Nr IX/61/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 2011-07-21 21:06
dokument Uchwała Nr IX/60/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok 2011-07-21 20:56
dokument UCHWAŁA Nr Vlll/57/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 maja 2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tychowo gmina Stargard Szczeciński. 2011-06-04 06:14
dokument UCHWAŁA NR VIII/59/2011 RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminów dotyczących zasad i trybu udzielania dotacji celowych w zakresie ochrony środowiska ze środków budżetu gminy Stargard Szczeciński. 2011-06-04 06:13
dokument UCHWAŁA Nr VIII/58/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 2011-06-04 06:12
dokument UCHWAŁA Nr VIII/56/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 maja 2011 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Z pola do przedszkola współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2011-06-04 06:11
dokument Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2011-06-04 06:14
dokument Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2011-06-04 06:14
dokument Uchwała Nr VIII/53/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2011-06-04 06:13
dokument Uchwała Nr VII/52/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. 2011-05-11 07:01
dokument Nr VII/51/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Krąpiel 2011-05-11 07:00
dokument Uchwała Nr VII /50/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku 2011-05-11 06:57
dokument Uchwała Nr VII/49/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 2011-05-11 06:52
dokument Uchwała NR VI/48/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia intencyjnego w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą "Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński-Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo-Dolice - do granic powiatu. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Witkowo Drugie - etap B". . 2011-04-22 16:14
dokument Uchwała NR VI/47/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 2011-04-22 16:12
dokument Uchwała NR VI/46/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-04-22 16:07
dokument Uchwała NR VI/45/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy oraz sposobu jej poboru. 2011-04-22 16:02
dokument Uchwała NR VI/44/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2011-04-22 15:58
dokument Uchwała Nr VI/43/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2011-04-22 15:56
dokument Uchwała Nr VI/42/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2011-04-22 15:54
dokument Uchwała Nr VI/41/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2011-04-22 14:50
dokument Uchwała Nr VI/40/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Lipnik 2011-04-22 14:46
dokument Uchwała Nr VI/39/11 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie Gminy Stargard Szczeciński 2011-04-22 14:34
dokument Uchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku 2011-04-22 14:26
dokument Uchwała Nr VI/37/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Stargard Szczeciński 2011-04-22 14:24
dokument Uchwała Nr VI/36/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany Uchwał dotyczących zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Skalin" gmina Stargard Szczeciński. 2011-04-22 14:18
dokument Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto - Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych innych niż przedszkola formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Stargard Szczeciński. 2011-04-22 13:52
dokument Uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie współdziałania z Gminą Dolice w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych innych niż przedszkola formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Stargard Szczeciński. 2011-04-22 13:48
dokument Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 2011-04-22 13:48
dokument Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie protestu wyborczego 2011-03-05 16:51
dokument Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2011-03-05 16:50
dokument Uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaciagnięcia pożyczki 2011-03-05 16:47
dokument Uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2011-03-05 16:46
dokument Uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie nabycia przez gminą lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny. 2011-03-05 16:45
dokument Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej zmiany nazwy Gminy-Miasto Stargard Szczeciński z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim 2011-03-05 16:43
dokument Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały III/25/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 lutego 2011 roku 2011-02-17 11:29
dokument Uchwała Nr III/23/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-02-09 11:06
dokument Uchwała Nr III/25/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie protestu wyborczego 2011-02-07 12:37
dokument Uchwała Nr III/24/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2011-02-07 12:35
dokument Uchwała Nr III/22/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2011 2011-02-07 12:33
dokument Uchwała Nr III/21/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Ulikowo 2011-02-07 12:12
dokument Uchwała Nr III/20/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Strachocin 2011-02-07 12:06
dokument Uchwała Nr III/19/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stargard Szczeciński 2011-02-07 11:58
dokument Uchwała NR II/18/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/18/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 października 2007 r. 2011-01-06 18:58
dokument Uchwała NR II/17/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta 2011-01-06 18:58
dokument Uchwała NR II/16/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2011-01-06 18:57
dokument Uchwała NR II/15/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2011-01-06 18:56
dokument Uchwała NR II/14/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2011-01-06 18:55
dokument Uchwała NR II/13/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich 2011-01-06 18:53
dokument Uchwała NR II/12/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. 2011-01-06 18:52
dokument Uchwała NR II/11/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy Stargard Szczeciński oraz ustalenia ich organizacji 2011-01-06 18:51
dokument Uchwała NR II/10/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie współdziałania z Gminą Marianowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, działających na terenie Gminy Marianowo 2011-01-06 18:50
dokument Uchwała NR II/9/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka 2011-01-06 18:50
dokument Uchwała NR II/8/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2011 rok 2011-01-06 18:49
dokument Uchwała NR II/7/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2011 - 2021. 2011-01-06 18:46
dokument Uchwała NR II/6/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2010 2011-01-06 18:45
dokument Uchwała NR II/5/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 2011-01-06 18:42
dokument Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Stargard Szczecińskim z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie objęcia obowiązków przez wójta gminy 2010-12-04 14:55
dokument Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Stargard Szczecińskim z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji rady gminy 2010-12-04 14:53
dokument Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy Stargard Szczeciński 2010-12-04 14:50
dokument Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Stargard Szczecińskim z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy Stargard Szczeciński 2010-12-04 14:47