Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument 285 Nr XLI/285/06 z dnia 29 września 2006 r w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny podnadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący i dyrektora szkoły. 2006-12-05 10:38
dokument 284 Nr XLI/284/06 z dnia 29 września 2006 r w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Stargard Szczeciński 2006-12-05 10:32
dokument 283 Nr XLI/283/06 z dnia 29 września 2006 r w sprawie zmiany uchwały w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stargard Szczeciński 2006-12-05 10:27
dokument 287 Nr XLI/287/06 z dnia 29 września 2006 r w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2006-11-24 10:36
dokument 290 Nr XLI/290/06 z dnia 20 października 2006 r w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2006-11-24 10:05
dokument 288 Nr XLI/288/06 z dnia 29 września 2006 r w sprawie realizacji inwestycji w zakresie adaptacji budynku byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Sułkowie 2006-11-24 10:02
dokument 286 Nr XLI/286/06 z dnia 29 września 2006 r w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2006-11-24 09:58
dokument 289 Nr XLI/289/06 z dnia 29 września 2006 r w sprawie w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r., oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2006-11-24 09:49
dokument 292 Nr XLII/292/06 z dnia 20 października 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r., oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2006-11-24 09:43
dokument 291 Nr XLII/291/06 z dnia 20 października 2006 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim 2006-11-24 09:36
dokument 281 Nr XL/281/06 z dnia 1 września 2006 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Tychowo, Sułkowo, Trzebiatów, Pęzino i Krąpiel 2006-09-21 10:22
dokument 280 Nr XXXIX/280/06 z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/167/00 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie przystąpienia do sprawdzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Staragrd Szczeciński 2006-08-08 15:28
dokument 279 Nr XXXIX/279/06 z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie zmiany wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok 2006-08-08 15:28
dokument 278 Nr XXXIX/278/06 z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2006-08-08 15:28
dokument 277 Nr XXXIX/277/06 z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006-08-08 15:28
dokument 276 Nr XXXIX/276/06 z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński 2006-08-08 15:26
dokument 275 Nr XXXIX/275/06 z dnia 30 czerwca 2006 r wyrażająca opinię w sprawie utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego 2006-08-08 15:24
dokument 274 Nr XXXVIII/274/06 z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci obrębu Wierzchląd, gmina Stargard Szczeciński 2006-08-08 15:24
dokument 273 Nr XXXVIII/273/06 z dnia 26 maja 2006 r w sprawie zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 2006-05-31 23:13
dokument 272 Nr XXXVIII/272/06 z dnia 26 maja 2006 r w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2006-05-31 23:03
dokument 271 Nr XXXVIII/271/06 z dnia 26 maja 2006 r w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2006-05-31 22:57
dokument 270 Nr XXXVIII/270/06 z dnia 26 maja 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej na rzecz Gminy-Miasta Stargard Szczeciński 2006-05-31 22:53
dokument 274 Nr XXXVIII/274/06 z dnia 26 maja 2006 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wierzchląd, gmina Stargard Szczeciński 2006-05-31 22:48
dokument 269 Nr XXXVII/269/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę o nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Pęzinie 2006-05-04 23:06
dokument 268 Nr XXXVII/268/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie absolutorium 2006-05-04 22:38
dokument 267 Nr XXXVI/267/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego 2006-04-19 22:20
dokument 266 Nr XXXVI/266/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowa 2006-04-19 22:14
dokument 265 Nr XXXVI/265/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchylenia upoważnienia 2006-04-19 22:01
dokument 264 Nr XXXVI/264/06 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy 2006-04-19 21:58
dokument 263 Nr XXXVI/263/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stargard Szczeciński do współpracy 2006-04-19 21:54
dokument 262 Nr XXXVI/262/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stargard Szczeciński 2006-04-19 21:50
dokument 261 Nr XXXVI/261/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określania i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami 2006-04-19 21:45
dokument 260 Nr XXXVI/260/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2006-04-19 21:41
dokument 257 Nr XXXV/257/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2006-03-02 14:56
dokument 259 Nr XXXV/259/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchylenia pełnomocnictwa ogólnego 2006-03-02 14:51
dokument 258 Nr XXXV/258/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Pęzinie imienia Mikołaja Kopernika 2006-03-02 14:47
katalog 246 Nr XXXII/246/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święte, obejmującej projektowany węzeł komunikacyjny Święte - KATALOG -
katalog 244 Nr XXXIII/244/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2006 rok - KATALOG -
dokument 256 Nr XXXIV/256/06 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006-02-15 10:31
dokument 255 Nr XXXIV/255/06 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok 2006-02-15 10:16
dokument 253 Nr XXXIV/253/06 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2006-02-15 10:09
dokument 254 Nr XXXIV/254/06 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz Stowarzyszenia „OAZA MATKI BOŻEJ BOLESNEJ” 2006-02-15 10:08
dokument 251 Nr XXXIII/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy Stargard Szczeciński 2006-01-23 09:40
dokument 250 Nr XXXIII/250/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie pełnomocnictwa ogólnego 2006-01-23 09:39
dokument 249 Nr XXXIII/249/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2006-01-23 09:34
dokument 248 Nr XXXIII/248/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2006 2006-01-23 09:33
dokument 247 Nr XXXIII/247/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2006-01-23 09:28
dokument 245 Nr XXXIII/245/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r 2006-01-23 09:09
dokument 243 Nr XXXII/243/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święte, obejmującej projektowany węzeł komunikacyjny Święte i tereny prz 2005-12-01 08:43
dokument 242 Nr XXXII/242/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytk 2005-12-01 08:37
dokument 241 Nr XXXII/241/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stargard Szczeciński udzielanych w ramach zasady de minimis 2005-12-01 08:21
dokument 240 Nr XXXII/240/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2005-12-01 08:16
dokument 239 Nr XXXII/239/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej obniżenia ceny skupu 1 q żyta 2005-12-01 07:37
dokument 238 Nr XXXII/238/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2005-12-01 07:32
dokument 236 Nr XXXI/236/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty rea 2005-11-24 14:50
dokument 235 Nr XXXI/235/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2005-11-24 14:49
dokument 234 Nr XXX/234/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2005-11-24 14:49
dokument 233 Nr XXXI/233/05 z dnia 28 października 2005 r. dotycząca uchylenia uchwały Nr XXX/227/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowan 2005-11-24 14:48
dokument 232 Nr XXXI/232/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zwolnienia od opłat za zgłoszenie o dokonanie wpisu i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 2005-11-24 14:46
dokument 231 Nr XXXI/231/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2005-11-24 14:46
dokument 237 Nr XXXI/237/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Stargard Szczeciński, w obrębach geodezyjny 2005-11-24 14:29
dokument 230 Nr XXX/230/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty real 2005-11-24 13:33
dokument 229 Nr XXX/229/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stargard Szczecińsk 2005-11-24 13:19
dokument 228 Nr XXX/228/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę 2005-09-28 23:38
dokument 227 Nr XXX/227/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święte, obejmującej projektowany węzeł komunikacyjny Święte i tereny przyle 2005-09-28 23:34
dokument 226 Nr XXX/226/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego 2005-09-28 23:26
dokument 225 Nr XXX/225/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2005-09-28 23:21
dokument 224 Nr XXX/224/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych 2005-09-28 23:21
dokument 223 Nr XXX/223/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów 2005-09-28 23:12
dokument 222 Nr XXIX/222/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli 2005-09-28 23:03
dokument 221 Nr XXIX/221/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych zlewni jeziora Miedwie” 2005-07-08 09:31
dokument 220 Nr XXIX/220/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2005-07-08 09:23
dokument 219 Nr XXIX/219/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Krąpiel, wchodzącej w skład zasobu Agencji Nierucho 2005-07-08 09:13
dokument 218 Nr XXIX/218/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. o zmianie uchwały Nr XXVIII/213/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowa 2005-07-08 09:09
dokument 217 Nr XXIX/217/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębu Lubowo 2005-07-08 09:06
katalog 216 Nr XXIX/216/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębów Grzędzice i Żarowo - KATALOG -
katalog 215 Nr XXIX/215/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” - KATALOG -
dokument 214 Nr XXIX/214/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2005-07-08 09:01
dokument 213 Nr XXVIII/213/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2005-07-07 10:17
dokument 212 Nr XXVIII/212/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2005-07-07 10:13
dokument 211 Nr XXVIII/211/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów 2005-07-07 10:10
dokument 210 Nr XXVIII/210/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej 2005-07-07 09:49
dokument 209 Nr XXVIII/209/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność Gminy Stargard Szczeciński 2005-07-07 09:46
dokument 208 Nr XXVIII/208/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/80/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 października 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminneg 2005-07-07 09:41
dokument 207 Nr XXVIII/207/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminy nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Lipnik 2005-07-07 09:38
dokument 206 Nr XXVIII/206/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Krąpiel, gmina Stargard Szczeciński 2005-07-07 09:35
dokument 205 Nr XXVIII/205/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński 2005-07-07 09:33
dokument 204 Nr XXVII/204/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard Szczeciński 2005-05-08 17:42
dokument 203 Nr XXVII/203/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy 2005-05-08 17:38
dokument 202 Nr XXVII/202/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok 2005-05-08 17:23
dokument 201 Nr XXVII/201/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Żarowo, gmina Stargard Szczeciński 2005-05-08 17:06
dokument 200 Nr XXVII/200/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie absolutorium 2005-05-08 17:05
dokument 199 Nr XXVI/199/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu 2005-04-01 22:03
dokument 198 Nr XXVI/198/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2005-04-01 21:48
dokument 197 Nr XXVI/197/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stargard Szczeciński 2005-04-01 21:40
dokument 196 Nr XXVI/196/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Stargard Szczeciński” 2005-04-01 21:32
dokument 195 Nr XXVI/195/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stargard Szczeciński” 2005-04-01 21:18
dokument 194 Nr XXV/194/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Grabowo” gmina Stargard Szczeciński 2005-04-01 21:13
dokument 193 Nr XXV/193/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2005-04-01 21:13
dokument 192 Nr XXV/192/05 z dnia 25 lutego 2005 r. wzmieniajaca uchwałę o utworzeniu Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński 2005-03-09 09:53
dokument 191 Nr XXV/191/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokalu użytkowego położonego w miejscowości Sowno Nr 61/1 na rzecz najemcy oraz jego sprzedaży w drodze bezprzetar 2005-03-08 10:45
dokument 190 Nr XXV/190/05 z dnia 25 lutego 2005 r. sprawie określenia stawek za jeden kilometr zwrotu kosztów przejazdu radnych gminy w podróży służbowej 2005-03-08 10:45
dokument 189 Nr XXV/189/05 z dnia 25 lutego 2005 r. sprawie ustalenia zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2005-03-08 10:35
dokument 188 Nr XXV/188/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Smogolice” gmina Stargard Szczeciński 2005-03-08 10:11
dokument 187 Nr XXV/187/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Ulikowo” gmina Stargard Szczeciński 2005-03-08 10:06
dokument 186 Nr XXV/186/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Lubowo” gmina Stargard Szczeciński 2005-03-08 10:02
dokument 185 Nr XXV/185/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Krąpiel” gmina Stargard Szczeciński 2005-03-08 09:36
dokument 184 Nr XXV/184/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Grzędzice” gmina Stargard Szczeciński 2005-03-08 09:28
dokument 183 Nr XXIV/183/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święte obejmującej projektowany węzeł komunikacyjny Świę 2005-02-10 00:42
dokument 182 Nr XXIV/182/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2005-02-10 00:37
dokument 181 Nr XXIV/181/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński”- obręb Kiczarowo 2005-02-10 00:27
dokument 180 Nr XXIV/180/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminy nieruchomości oznaczonej numerem działki 37/6, położonej w obrębie Barzkowice, gmina Stargard Szcze 2005-02-10 00:26
dokument 179 Nr XXIV/179/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 132/2, położonej w obrębie Witkowo, gmina Stargard Szczeciński 2005-02-10 00:03
dokument 178 N7r XXIV/178/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 r. 2005-02-09 23:59
dokument 177 N7r XXIV/177/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stargard Szczeciński 2005-02-09 23:54
dokument 171 Nr XXIII/171/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok 2005-02-09 23:27
dokument 168 Nr XXIII/168/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2005 rok 2005-01-19 09:07
dokument 176 Nr XXIII/176/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2005 2005-01-09 21:49
dokument 175 Nr XXIII/175/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta 2005-01-09 21:36
dokument 174 Nr XXIII/174/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Lokalnego 2005-01-09 21:24
dokument 173 Nr XXIII/173/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu gminy 2005-01-09 21:16
dokument 172 Nr XXIII/172/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2004 r. 2005-01-09 21:14
dokument 169 Nr XXIII/169/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem 2005-01-09 20:47
dokument 170 Nr XXIII/170/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 2005-01-09 20:42
dokument 167 Nr XXII/167/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2004-11-30 21:59
dokument 166 Nr XXII/166/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2004-11-30 21:42
dokument 165 Nr XXII/165/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2004-11-30 21:40
dokument 164 Nr XXII/164/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta 2004-11-30 21:39
dokument 163 Nr XXII/163/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stargard Szczeciński 2004-11-30 21:37
dokument 162 Nr XXII/162/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stargard Szczeciński 2004-11-30 21:32
dokument 161 Nr XXI/161/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykup na własność gminy Stargard Szczeciński, działki oznaczonej numerem 141/43 o pow. 837 m2, położonej w obrębie Stracho 2004-11-05 10:17
dokument 160 Nr XXI/160/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykup na własność gminy Stargard Szczeciński, działki oznaczonej numerem 141/39 o pow. 519 m2, położonej w obrębie Stracho 2004-11-05 10:14
dokument 159 Nr XXI/159/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany limitów wieloletnich programów inwestycyjnych i wydatków na zadania współfinansowane ze środków po 2004-11-05 10:08
dokument 158 Nr XXI/158/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy na cele publiczne 2004-11-05 09:57
dokument 157 Nr XXI/157/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dorzecza Iny 2004-11-05 09:52
dokument 156 Nr XXI/156/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim, podjętych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym 2004-11-05 09:48
dokument 155 Nr XXI/155/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych w obrębie Sowno – 2004-11-05 09:46
dokument 154 Nr XXI/154/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierża 2004-11-05 09:45
dokument 153 Nr XXI/153/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierża 2004-11-05 09:44
dokument 152 Nr XXI/152/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/37/03 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruch 2004-11-05 09:44
dokument 151 Nr XXI/151/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stargard Szczeciński 2004-11-05 09:44
dokument 150 Nr XXI/150/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się 2004-11-05 09:43
dokument 149 Nr XXI/149/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożyt 2004-11-05 09:43
dokument 148 Nr XXI/148/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków części 2004-11-05 09:43
dokument 147 Nr XXI/147/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 2004-11-05 09:42
dokument 140 Nr XX/140/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2004-09-22 09:02
dokument 146 Nr XX/146/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 820/3 położonej w obrębie Małkocin, gmina Stargard Szczec 2004-09-21 16:35
dokument 145 Nr XX/145/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie 2004-09-21 16:33
dokument 144 Nr XX/144/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 25/1 położonej w obrębie Wierzchląd, gmina Stargard Szcze 2004-09-21 16:30
dokument 143 Nr XX/143/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 16 położonej w obrębie Sułkowo, gmina Stargard Szczecińsk 2004-09-21 16:28
dokument 142 Nr XX/142/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonych numerami działek 22/2, 26/18, 26/19 położonych w obrębie Barzkowice, gmi 2004-09-21 16:25
dokument 141 Nr XX/141/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. 2004-09-21 16:21
dokument 139 Nr XX/139/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w mi 2004-09-21 16:20
dokument 138 Nr XIX/138/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 2004-09-13 17:15
dokument 137 Nr XIX/137/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. wzmieniająca uchwałę o utworzeniu Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński 2004-09-13 17:13
dokument 133 Nr XVIII/133/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania inwestycyj 2004-09-13 17:03
dokument 132 Nr XVIII/132/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany wydatków na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej Unii 2004-09-13 16:59
dokument 127 Nr XVII/127/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2004-09-13 16:49
dokument 126 Nr XVII/126/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych 2004-09-13 16:44
dokument 123 Nr XVII/123/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie absolutorium 2004-09-13 16:39
dokument 122 Nr XVI/122/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz, zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2004-09-13 16:33
dokument 119 Nr XVI/119/04 z dnia 26 marca 2004 r. 2004-09-13 15:54
dokument 118 Nr XV/118/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Stargard Szczeciński 2004-09-13 15:50
dokument 111 Nr XIV/111/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 r. 2004-09-13 15:45
dokument 110 Nr XIV/110/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2004 rok 2004-09-13 15:33
dokument 135 Nr XIX/135/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 4/3, położonej w obrębie Małkocin, gmina St 2004-09-09 18:57
dokument 134 Nr XIX/134/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 145/2, położonej w obrębie Tychowo, gmina Starg 2004-09-09 18:54
dokument 131 Nr XVIII/131/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 21 położonej w obrębie Sułkowo, gmina Stargard 2004-09-09 18:52
dokument 130 Nr XVIII/130/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 380 położonej w obrębie Skalin, gmina Stargard Szczeciński 2004-09-09 18:50
dokument 125 Nr XVII/125/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Ulikowo Nr 15 wraz z udziałem w prawie własnośc 2004-09-09 18:47
dokument 124 Nr XVII/124/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 89/2, położonej w obrębie Sowno, gmina St 2004-09-09 18:45
dokument 117 Nr XV/117/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 125/7 położonej w obrębie Smogolice, gmina Stargard Szczeciński 2004-09-09 18:40
dokument 116 Nr XV/116/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 125/6 położonej w obrębie Smogolice, gmina Stargard Szczeciński 2004-09-09 18:38
dokument 115 Nr XV/115/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 76/1 położonej w obrębie Żarowo, gmina Stargard Szcz 2004-09-09 18:35
dokument 114 Nr XV/114/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki oznaczonej numerem 43/4, położonej w obrębie Kiczarowo, stanowiącej własność gminy Stargard Szczeciński w zamian 2004-09-09 18:33
dokument 113 Nr XV/113/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki oznaczonej numerem 29/1, położonej w obrębie Witkowo, stanowiącej własność gminy Stargard Szczeciński w zamian za 2004-09-09 18:30
dokument 129 Nr XVIII/129/04 z dnia 28 maja 2004 r. dotycząca uchylenia chwały Nr XIII/103/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 2004-09-09 18:23
dokument 128 Nr XVIII/128/04 z dnia 28 maja 2004 r. dotycząca uchylenia uchwały Nr XIII/102/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium u 2004-09-09 18:21
dokument 136 Nr XIX/136/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2004-09-09 15:49
dokument 112 Nr XV/112/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego 2004-09-09 15:39
katalog 105 Nr XIII/105/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy STARGARD SZCZECIŃSKI - KATALOG -
katalog 106 Nr XIII/106/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy STARGARD SZCZECIŃSKI - KATALOG -
dokument 120 Nr XVI/120/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Stargard Szczeciński 2004-09-09 09:22
dokument 121 Nr XVI/121/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2004-09-09 09:22
dokument 31 Nr IV/31/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/38/96 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 lipca 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy 2004-09-07 18:11
dokument 30 Nr IV/30/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany statutu Gminy 2004-09-07 18:10
dokument 61 Nr VII/61/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego GMINY STARGARD SZCZECINSKI 2004-09-07 16:51
dokument 72 Nr X/72/03 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie oddania w najem pomieszczeń na okres powyżej 3 lat 2004-09-07 11:09
dokument 71 Nr X/71/03 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 2004-09-07 11:08
dokument 70 Nr X/70/03 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji 2004-09-07 11:06
dokument 67 Nr VIII/67/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2004-09-07 11:05
dokument 66 Nr VIII/66/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2004-09-07 11:03
dokument 65 Nr VIII/65/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2004-09-07 11:01
dokument 64 Nr VIII/64/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 12/9 położonej w obrębie Małkocin, gmina Stargard Szczeciński 2004-09-07 10:59
dokument 63 Nr VIII/63/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy 2004-09-07 10:58
dokument 62 Nr VIII/62/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2004-09-07 10:56
dokument 60 Nr VII/60/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego GMINY STARGARD SZCZECINSKI 2004-09-07 10:54
dokument 59 Nr VII/59/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo nieruchomości dla realizacji zadań publicznych 2004-09-07 10:44
dokument 58 Nr VII/58/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu sołectw w gminie Stargard Szczeciński i nadania im statutu 2004-09-07 10:43
dokument 57 Nr VII/57/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2004-09-07 10:42
dokument 56 Nr VII/56/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie absolutorium 2004-09-07 10:41
dokument 55 Nr VI/55/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stargard Szczeciński 2004-09-07 10:38
dokument 54 Nr VI/54/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2004-09-07 10:36
dokument 53 Nr VI/53/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r. 2004-09-07 10:34
dokument 52 Nr VI/52/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2004-09-07 09:52
dokument 51 Nr VI/51/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat gminnych nieruchomości, budowli i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę 2004-09-07 09:44
dokument 50 Nr VI/50/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 97 położonej w obrębie Krąpiel, gmina Stargard Szczeciński 2004-09-07 09:43
dokument 49 Nr VI/49/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nie zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 19 położonej w obrębie Wierzchląd, gmina Star 2004-09-07 09:41
dokument 48 Nr VI/48/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie określenia statutów sołectwom gminy Stargard Szczeciński 2004-09-07 09:40
dokument 47 Nr VI/47/03 z dnia 28 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu sołectw w gminie Stargard Szczeciński i nadania im statutu 2004-09-07 09:36
dokument 46 Nr V/46/03 z dnia 28 lutego 2003 r.w sprawie wysokości wynagrodzenia wójta 2004-09-07 09:33
dokument 45 Nr V/45/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i zasięgnięcia opinii zebrań wiejskich dotyczący utworzenia sołectwa Sułkowo 2004-09-07 09:32
dokument 44 Nr V/44/03 z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu sołectw w gminie Stargard Szczeciński i nadania im statutu 2004-09-07 09:30
dokument 43 Nr V/43/03 z dnia 28 lutego 2003 r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXVII/213/01 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 6 lipca 2001 r w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowany 2004-09-07 09:29
dokument 42 Nr V/42/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy 2004-09-07 09:27
dokument 41 Nr V/41/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 750 położonej w obrębie Lipnik, gmina Stargard Szczeciński 2004-09-07 09:26
dokument 26 Nr IV/26/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie odwołania sekretarza gminy 2004-09-07 09:22
dokument 25 Nr IV/25/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2004-09-07 09:22
dokument 24 Nr IV/24/03 z dnia 29 stycznia 2003 r.w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2003 r. 2004-09-07 09:21
dokument 23 Nr IV/23/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy 2004-09-07 09:21
dokument 22 Nr IV/22/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych 2004-09-07 09:21
dokument 27 Nr IV/27/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie powołania sekretarza gminy 2004-09-07 09:20
dokument 28 Nr IV/28/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie wyznaczenia delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2004-09-07 09:18
dokument 29 Nr IV/29/03 z dnia 29 stycznia 2003 r.w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2004-09-07 09:18
dokument 32 Nr V/32/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2004-09-07 09:16
dokument 33 Nr V/33/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2004-09-07 09:16
dokument 34 Nr V/34/03 z dnia 28 lutego 2003 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2004-09-07 09:15
dokument 35 Nr V/35/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2004-09-07 09:15
dokument 36 Nr V/36/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości rolnej zabudowanej oznaczonej numerem działki 11 położonej w obrębie Golczewo gmina Stargard Szczeciński 2004-09-07 09:14
dokument 37 Nr V/37/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 132/2 położonej w obrębie Witkowo gmina Stargard Szczeciński 2004-09-07 09:14
dokument 38 Nr V/38/03 z dnia 28 lutego 2003 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 347/3 położonej w obrębie Skalin gmina Stargard Szczeciński 2004-09-07 09:14
dokument 39 Nr V/39/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 350 położonej w obrębie Skalin gmina Stargard Szczeciński 2004-09-07 09:13
dokument 40 Nr V/40/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości rolnej nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 140/3 położonej w obrębie Warchlino, gmina Stargard Sz 2004-09-07 09:13
dokument 69 Nr IX/69/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2004-09-06 09:10
dokument 68 Nr IX/68/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w skład mienia gminnego lokalu użytkowego nr 2, położonego w miejscowości Koszewo Nr 23, gmina Stargard Szc 2004-09-06 09:08
dokument 74 Nr X/74/03 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński - obręb geodezyjny Skalin - na cele: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 2004-09-06 08:10
dokument 21 Nr III/21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2003 2004-09-06 00:13
dokument 20 Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 287 o pow. 0,71 ha położonej w obrębie Sowno stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński w zamian za prz 2004-09-06 00:10
dokument 19 Nr III/19/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia czynności z zakresu prawa pracy dokonywanych wobec wójta gminy 2004-09-06 00:07
dokument 18 Nr III/18/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. 2004-09-06 00:04
dokument 17 Nr III/17/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2004-09-06 00:02
dokument 16 Nr III/16/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 rok 2004-09-05 23:58
dokument 15 Nr II/15/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2004-09-05 23:55
dokument 14 Nr II/14/02 z dnia 4 grudnia 2002 r.w sprawie zwołania zebrań wiejskich 2004-09-05 23:50
dokument 13 Nr II/13/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok 2004-09-05 23:42
dokument 12 Nr II/12/02 z dnia 4 grudnia 2002 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 2004-09-05 23:36
dokument 11 Nr II/11/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2004-09-05 23:34
dokument 10 Nr II/10/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji w podatku leśnym 2004-09-05 23:27
dokument 8 Nr I/8/02 z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta 2004-09-05 23:20
dokument 9 Nr II/9/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta 2004-09-05 23:19
dokument 7 Nr I/7/02 z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji rady gminy 2004-09-05 22:58
dokument 104 Nr XIII/104/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2004-09-05 22:00
dokument 99 Nr XIII/99/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem. 2004-09-05 21:54
dokument 98 Nr XIII/98/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany uchwały o uznaniu drzew za pomniki przyrody 2004-09-05 21:53
dokument 87 Nr XI/87/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 2004-09-05 21:51
dokument 86 Nr XI/86/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w skład mienia gminnego infrastruktury wodociągowej położonej w obrębie Sowno, gmina Starga 2004-09-05 21:50
dokument 79 Nr XI/79/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 69/3 położonej w obrębie Zarowo, gmina Stargard Szczeci 2004-09-05 21:45
dokument 100 Nr XIII/100/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r. 2004-09-05 21:36
dokument 97 Nr XII/97/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Miasto Stargard Szczeciński części linii sieci kanalizacyjnej. 2004-09-05 21:32
dokument 96 Nr XIII/96/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r. 2004-09-05 21:32
dokument 95 Nr XII/95/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 2004-09-05 21:31
dokument 94 Nr XII/94/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości. 2004-09-05 21:31
dokument 93 Nr XII/93/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2004-09-05 21:30
dokument 92 Nr XII/92/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o lasach i wzoru formularza deklaracji na podatek leśny. 2004-09-05 21:30
dokument 85 Nr XI/85/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody 2004-09-05 21:29
dokument 83 Nr XI/83/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego numer 6 położonego w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Rynek Staromiejs 2004-09-05 21:29
dokument 81 Nr XI/81/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno przez użytkownika wieczystego działki zabudowanej oznaczonej numerem 240/1 o pow. 937 m2 w udziale 282/1000 części w o 2004-09-05 21:29
dokument 91 Nr XII/91/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o gruntach i wzoru formularza deklaracji na podatek rolny. 2004-09-05 21:28
dokument 88 Nr XII/88/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego zabudowanej nieruchomości w udziale 31/100 części, oznaczonej numerem działki 79 położonej w obrę 2004-09-05 21:27
dokument 84 Nr XI/84/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło gminy Stargard Szczeciński. 2004-09-05 21:26
dokument 82 Nr XI/82/03 z dnia 24 października 2003 r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXXVI 11/298/02 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 8 października 2002 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargo 2004-09-05 21:26
dokument 80 Nr XI/80/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 569/9 położonej w obrębie Warchlino, gmina 2004-09-05 21:25
dokument 76 Nr XI/76/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim 2004-09-05 21:24
dokument 75 Nr X/75/03 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 2004-09-05 21:24
dokument 73 Nr X/73/03 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2004-09-05 21:22
dokument 6 Nr I/6/02 z dnia 15 listopada 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby i rodzaju stałych komisji 2004-09-05 21:21
dokument 78 Nr XI/78/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy 2004-09-05 16:38
dokument 5 Nr I/5/02 z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy Stargard Szczeciński 2004-09-05 16:36
dokument 4 Nr I/4/02 z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie zmiany statutu gminy 2004-09-05 16:34
dokument 3 Nr I/3/02 z dnia 15 listopada 2002 r.w sprawie wygaśnięcia funkcji członków Zarządu Gminy 2004-09-05 16:33
dokument 2 Nr I/2/02 z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie objęcia obowiązków przez wójta gminy 2004-09-05 16:29
dokument 1 Nr I/1/02 z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy Stargard Szczeciński 2004-09-05 16:25
dokument 77 Nr XI/77/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/266/02 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 marca 2002r. dotyczącej określenia odpłatności za wydatki ponie 2004-09-05 16:21
dokument 90 Nr XII/91/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu l q żyta. 2004-09-05 16:17
dokument 89 Nr XII/89/03 z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński. 2004-08-06 09:33
dokument 101 Nr XIII/101/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński. 2004-08-06 09:12
dokument 102 Nr XIII/102/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2004-08-06 09:11
dokument 103 Nr XIII/103/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński. 2004-08-06 09:11
dokument 107 Nr XIII/107/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 r. 2004-08-06 09:09
dokument 108 Nr XIII/108/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta 2004-08-06 09:09
dokument 109 Nr XIII/109/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2004 2004-08-06 09:05