herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
KWSTIONARIUSZ OSOBOWY Robert Lange 2018-07-13 10:59:38
KWSTIONARIUSZ OSOBOWY Robert Lange 2018-07-13 10:59:16
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Robert Lange 2018-07-13 10:36:28
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2 Robert Lange 2018-07-13 10:35:38
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 850/1 Robert Lange 2018-07-13 10:34:43
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Robert Lange 2018-07-13 10:32:55
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Robert Lange 2018-07-13 10:32:38
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Robert Lange 2018-07-13 10:32:28
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2 Robert Lange 2018-07-13 10:30:12
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2 Robert Lange 2018-07-13 10:29:56
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2 Robert Lange 2018-07-13 10:29:38
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 850/1 Robert Lange 2018-07-13 10:27:36
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 850/1 Robert Lange 2018-07-13 10:27:16
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 850/1 Robert Lange 2018-07-13 10:27:01
KWSTIONARIUSZ OSOBOWY Robert Lange 2018-07-13 08:05:53
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2018-07-13 08:05:37
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2018-07-13 08:03:42
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2018-07-13 07:59:33
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2018-07-13 07:58:03
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2018-07-13 07:55:11
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU Robert Lange 2018-07-13 07:52:53
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty) Robert Lange 2018-07-13 07:49:07
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-12 18:50:57
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-12 18:46:02
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-12 18:06:25
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-12 17:49:46
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-12 17:41:26
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-12 17:17:20
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-12 16:53:36
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-12 16:51:29
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-12 16:50:32
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-12 16:50:27
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r. - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-07-12 16:49:49
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-12 16:49:03
Budowa świetlicy w Tychowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu- część II. Grzegorz Chełmiński 2018-07-12 11:34:07
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek numer 98, 846/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-07-12 08:05:23
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Troszczyńska 2018-07-09 15:02:02
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej Robert Lange 2018-07-09 13:12:56
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 231, 908/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-07-06 07:55:16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 339/14, 339/3, 336/19, 336/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-07-04 10:16:17