herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru Robert Lange 2018-12-03 21:14:28
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru Robert Lange 2018-12-03 21:13:51
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru Robert Lange 2018-12-03 21:13:16
ZARZĄDZENIE NR 169/2013 WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2018-12-03 21:10:23
ZARZĄDZENIE NR 169/2013 WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2018-12-03 21:10:09
Inspektor w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard Robert Lange 2018-12-03 21:03:18
Inspektor w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard Robert Lange 2018-12-03 21:02:48
Inspektor w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard Robert Lange 2018-12-03 20:48:58
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 44, 75/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Strachocin, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-12-03 08:18:26
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-nowe postępowanie. Grzegorz Chełmiński 2018-11-30 15:14:40
Uchwały I sesji Rady Gminy Robert Lange 2018-11-30 11:24:35
Uchwały I sesji Rady Gminy Robert Lange 2018-11-30 11:23:58
Uchwały I sesji Rady Gminy Robert Lange 2018-11-30 11:11:04
Uchwały I sesji Rady Gminy Robert Lange 2018-11-30 11:02:13
WPF 2018 - PROJEKT Robert Lange 2018-11-30 08:22:06
Biblioteka Publiczna Robert Lange 2018-11-30 08:19:09
IN - Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych Robert Lange 2018-11-30 08:18:05
OCS - Samodzielne stanowisko ds. Obronnych, OC, Zarządzania Kryzysowego Robert Lange 2018-11-30 08:17:45
OI - Inspektor ds. Obsługi Informatycznej Robert Lange 2018-11-30 08:15:41
GKI - Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Robert Lange 2018-11-30 08:14:19
Dane teleadresowe Robert Lange 2018-11-30 08:13:48
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 44, 75/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Strachocin, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-11-30 07:57:04
PORZĄDEK OBRAD II sesji Rady Gminy Stargard dnia 30 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-11-29 15:05:47
PORZĄDEK OBRAD II sesji Rady Gminy Stargard dnia 30 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-11-29 15:03:08
RADA GMINY VIII KADENCJI Anna Troszczyńska 2018-11-29 14:52:01
RADA GMINY VIII KADENCJI Anna Troszczyńska 2018-11-29 14:48:57
RADA GMINY VIII KADENCJI Anna Troszczyńska 2018-11-29 14:34:02
Pełnienie funkcji Inspektowa nadzoru wraz z zespołem Inspektorów branżowych dla zadania pn. Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach Grzegorz Chełmiński 2018-11-29 14:33:52
Projekt UCHWAŁA RADY GMINY STARGARD w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2017 - 2026. Robert Lange 2018-11-29 11:09:19
WPF 2016 -projekt Robert Lange 2018-11-29 11:08:24
PROJEKT UCHWAŁY r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2015 - 2021. Robert Lange 2018-11-29 11:07:37
2015 Robert Lange 2018-11-29 10:58:29
2016 Robert Lange 2018-11-29 10:58:22
2017 Robert Lange 2018-11-29 10:55:22
projekt Uchwały Rady Gminy Stargard w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031. Robert Lange 2018-11-29 10:54:54
2019 Robert Lange 2018-11-29 10:53:07
projekt Uchwały Rady Gminy Stargard w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2019. Robert Lange 2018-11-29 10:50:00
Budżet 2019 Robert Lange 2018-11-29 10:46:28
Nadleśnictwo Kliniska Robert Lange 2018-11-29 10:42:13
OBWIESZCZENIE o miejscu przechowywania książki ewidencji Łowieckiego "KNIEJA" Stargard Robert Lange 2018-11-29 10:39:43