Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Gajewska Grażyna Robert Lange 2020-02-07 09:16:46
Chaładus Bogdan Robert Lange 2020-02-07 09:16:45
Lis Elwira Robert Lange 2020-02-07 09:16:43
Pracownicy Robert Lange 2020-02-07 09:16:26
Żygadło Danuta -sekretarz Robert Lange 2020-02-07 09:16:04
Wielesiewicz-Ślusarczyk Agnieszka -Dyrektor Biblioteki Publicznej Robert Lange 2020-02-07 09:16:02
Tonaszeska Anna -Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Lange 2020-02-07 09:15:59
Stankiewicz Danuta -Dyrektor Szkoły w Grzędzicach Robert Lange 2020-02-07 09:15:56
Semczak-Kaczmarek Elżbieta -Dyrektor Szkoły w Strachocinie Robert Lange 2020-02-07 09:15:54
Marud Teresa -Dyrektor Gimnazjum Robert Lange 2020-02-07 09:15:51
Makowski Jerzy -Zastępca Wójta Robert Lange 2020-02-07 09:15:49
Łastowska Elżbieta -Dyrektor Szkoły w Małkocinie Robert Lange 2020-02-07 09:15:46
Ładniak Anna -Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Lange 2020-02-07 09:15:43
Łoch Wiesława -Skarbnik Robert Lange 2020-02-07 09:15:42
Kunowska Maria -Dyrektor Szkoły w Sownie Robert Lange 2020-02-07 09:15:40
Kolarczyk Jadwiga -Specjalista Pracy Socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Lange 2020-02-07 09:15:38
Czyczyn Władysława -Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Robert Lange 2020-02-07 09:15:37
Ananicz Dariusz -Dyrektor Szkoły w Pęzinie Robert Lange 2020-02-07 09:15:35
Kazimierz Szarżanowicz - Wójt Robert Lange 2020-02-07 09:15:24
Edward Kosmal - Przewodniczacy Rady Gminy Robert Lange 2020-02-07 09:15:23
Odpowiedź Ewa Misztela 2020-02-06 14:40:51
Odpowiedź Ewa Misztela 2020-02-06 14:40:48
Odpowiedź Ewa Misztela 2020-02-05 12:00:56
Odpowiedź Ewa Misztela 2020-02-05 12:00:37
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 377, 367/17, 367/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2020-02-05 08:35:41
Stanowisko ds. windykacji należności z tytułu podatków i opłat, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej Robert Lange 2020-02-04 20:05:45
Stanowisko ds. windykacji należności z tytułu podatków i opłat, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej Robert Lange 2020-02-04 20:03:32
Stanowisko ds. windykacji należności z tytułu podatków i opłat, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej Robert Lange 2020-02-04 19:57:40
Stanowisko ds. windykacji należności z tytułu podatków i opłat, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej Robert Lange 2020-02-04 19:56:47
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW składającej się z 30 instalacji o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych numerami 392/6, 392/7, 392/9, położonych w obrębie Grzędzice, gmina Stargard Robert Lange 2020-02-03 14:31:02
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW składającej się z 30 instalacji o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych numerami 392/6, 392/7, 392/9, położonych w obrębie Grzędzice, gmina Stargard Robert Lange 2020-02-03 14:24:46
Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4,50 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 241/4 w miejscowości Żarowo, gmina Stargard Robert Lange 2020-02-01 09:00:55
Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4,50 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 241/4 w miejscowości Żarowo, gmina Stargard Robert Lange 2020-02-01 08:57:36
Przesunięcie terminu załatwienia sprawy Robert Lange 2020-02-01 08:56:45
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard w 2020 roku. Grzegorz Chełmiński 2020-01-31 14:43:13
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek nr 35/2, 31/5, 31/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2020-01-31 08:29:14
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wody czystej oraz przebudowie niezbędnych sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody na terenie działki nr 14/19, obręb Strzyżno, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2020-01-31 07:59:29
Obwieszczenie Wojewody Zachpodniopomorskiego Aleksandra Przybyszewska 2020-01-30 12:06:17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, instalacją zasilenia elektroenergetycznego i oświetlenia terenu przepompowni, zlokalizowanej na terenie działek nr 250/13, 250/52, 251/2, 250/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2020-01-30 09:32:31
Dotyczy: Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Strachocinie Ewa Misztela 2020-01-28 15:04:58