herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nadleśnictwo Kliniska Robert Lange 2018-11-29 10:42:13
OBWIESZCZENIE o miejscu przechowywania książki ewidencji Łowieckiego "KNIEJA" Stargard Robert Lange 2018-11-29 10:39:43
OBWIESZCZENIE o miejscu przechowywania książki ewidencji Łowieckiego "KNIEJA" Stargard Robert Lange 2018-11-29 10:39:20
Koło Łowieckie "Knieja" Stargard Robert Lange 2018-11-29 10:34:57
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 85/2, 85/3, 86/2, 86/3, 91/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Lubowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-11-29 09:55:16
-Protokół Nr I/18 Robert Lange 2018-11-29 09:13:43
-Protokół Nr I/18 Robert Lange 2018-11-29 09:12:14
-Protokół Nr I/18 Robert Lange 2018-11-29 09:12:10
-Protokół Nr I/18 Robert Lange 2018-11-29 09:11:44
-Protokół Nr I/18 Robert Lange 2018-11-29 09:10:54
-Protokół Nr I/18 Robert Lange 2018-11-29 09:10:05
PORZĄDEK OBRAD I sesji Rady Gminy Stargard dnia 23 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-11-29 09:04:09
PORZĄDEK OBRAD I sesji Rady Gminy Stargard dnia 23 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-11-29 09:02:54
PORZĄDEK OBRAD I sesji Rady Gminy Stargard dnia 23 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-11-29 09:02:51
PORZĄDEK OBRAD I sesji Rady Gminy Stargard dnia 23 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-11-29 08:53:11
PORZĄDEK OBRAD I sesji Rady Gminy Stargard dnia 23 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-11-29 08:53:05
PORZĄDEK OBRAD I sesji Rady Gminy Stargard dnia 23 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-11-29 08:44:17
VIII KADENCJA Robert Lange 2018-11-29 08:43:03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 295, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-11-28 09:46:06
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018. Grzegorz Chełmiński 2018-11-27 15:12:31
Jerzy Makowski - Wójt Gminy Anna Troszczyńska 2018-11-26 15:11:39
Marek Gardygajło - Zastępca Wójta Gminy Anna Troszczyńska 2018-11-26 15:10:46
Klauzula informacyjna REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Robert Lange 2018-11-26 10:19:47
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 33/3, 26/19, 26/35, położonych w obrębie ewidencyjnym Kiczarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-11-26 09:20:25
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek nr 378, 3909/14, 309/7, 309/8, 310/8, 309/9, 309/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-11-26 09:15:19
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40 PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 1, 70/2, 44, 11/17, 12/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-11-23 08:17:58
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej ? linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 908/7, 908/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-11-23 08:15:58
Pełnienie funkcji Inspektowa nadzoru wraz z zespołem Inspektorów branżowych dla zadania pn. Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach Grzegorz Chełmiński 2018-11-22 09:52:08
Pełnienie funkcji Inspektowa nadzoru wraz z zespołem Inspektorów branżowych dla zadania pn. Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach Grzegorz Chełmiński 2018-11-22 09:50:17
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Troszczyńska 2018-11-21 09:08:54
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego Robert Lange 2018-11-19 11:06:16
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego Robert Lange 2018-11-19 10:59:49
- dokument usunięty Robert Lange 2018-11-19 10:59:11
Protokół nr 49/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 24 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:42:04
Protokół nr 48/18 ze wpólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 21 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:41:24
Protokół nr 48/18 ze wpólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 21 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:40:10
Protokół nr 48/18 ze wpólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 21 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:37:21
Protokół nr 49/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 24 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:35:34
Protokół nr 49/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 24 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:34:47
Protokół nr 49/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 24 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:33:34