herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Strony WWW Robert Lange 2018-08-22 14:59:46
Strony WWW Robert Lange 2018-08-22 14:52:19
Strony WWW Robert Lange 2018-08-22 14:51:58
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 98, 846/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-21 07:39:01
Grzegorz Chełmiński 2018-08-20 10:42:22
Kompleksowe wyposażenie Sali konferencyjnej wraz z systemem obsługi Rady Gminy. Grzegorz Chełmiński 2018-08-20 10:40:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, zlokalizowanej na terenie działek nr 483, 270/5, 270/6, 489, 481, położonych w obrębie ewidencyjnym Pęzino, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-17 07:48:43
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 339/14, 339/3, 336/19, 336/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-16 08:40:20
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działki nr 35/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-13 08:41:46
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działki nr 283/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-13 08:38:40
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 167, 176, 188, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-13 08:35:51
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 360/1, 360/27, 360/30, 359/35, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-13 08:31:33
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU Anna Troszczyńska 2018-08-10 10:31:31
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU Anna Troszczyńska 2018-08-10 10:28:51
Budowa świetlicy w Tychowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu- część II- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-08-08 11:26:15
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Anna Troszczyńska 2018-08-07 10:36:07
Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń Anna Troszczyńska 2018-08-07 10:35:26
Wymeldowanie i zameldowanie w trybie administracyjnym Anna Troszczyńska 2018-08-07 10:34:51
Zameldowanie Anna Troszczyńska 2018-08-07 10:34:10
Wymeldowanie Anna Troszczyńska 2018-08-07 10:33:31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 316, 326/5, 326/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-06 10:26:48
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej ? linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 2/20, 252/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-06 10:23:58
Grzegorz Chełmiński 2018-07-31 09:14:46
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 380/18, 380/12, 377, 366/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-07-30 07:42:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działki nr 35/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-07-26 07:52:21
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 227/1, 2/20, 252/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-07-25 07:39:36
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Troszczyńska 2018-07-24 13:28:12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Troszczyńska 2018-07-24 13:11:31
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Troszczyńska 2018-07-24 09:09:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Troszczyńska 2018-07-24 09:07:51
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-07-23 19:05:45
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-07-23 19:03:38
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-07-23 19:02:43
Sołectwo Skalin Anna Troszczyńska 2018-07-20 13:50:35
WYKAZ SOŁTYSÓW SOŁECTW GMINY STARGARD Anna Troszczyńska 2018-07-20 13:49:33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Troszczyńska 2018-07-20 12:41:11
Protokół nr 46/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 25 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-20 07:41:47
Protokół nr 46/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 25 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-20 07:40:24
Protokół nr 46/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 25 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-20 07:38:41
Budowa świetlicy w Tychowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu- część II- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-07-19 14:46:26