herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr 39/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 30 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 08:36:30
Protokół nr 39/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 30 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 08:36:27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek nr 44, 75/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Strachocin Paweł Kłobus 2018-02-16 08:20:14
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice. Robert Lange 2018-02-16 07:56:39
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice. Robert Lange 2018-02-16 07:53:55
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice. Robert Lange 2018-02-16 07:52:11
Protokół nr 39/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 30 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 07:51:25
Protokół nr 39/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 30 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 07:51:22
Protokół nr 39/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 30 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 07:43:29
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 29 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 07:40:48
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 29 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 07:40:37
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 29 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 07:39:39
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 29 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 07:39:34
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 29 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 07:39:24
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 29 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 07:30:03
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 29 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 07:29:49
x - dokument usunięty Robert Lange 2018-02-15 09:29:48
Regulamin Udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard Robert Lange 2018-02-15 09:29:22
Regulamin Udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard Robert Lange 2018-02-15 09:13:55
x - dokument usunięty Robert Lange 2018-02-15 09:13:12
Regulamin Udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard Robert Lange 2018-02-15 08:55:44
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 11:21:50
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 11:21:43
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 11:06:53
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 11:06:02
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 11:03:32
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:59:44
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:59:30
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:59:12
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:58:11
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:56:09
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:55:54
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:53:25
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:22:43
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:22:19
28.06.2012 kontrola w zakresie przestrzegania ustalonych zasad organizacji pracy skazanych z tytułu wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej. Kontrolę przeprowadził Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Robert Lange 2018-02-12 16:57:49
09.09.2012 kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Robert Lange 2018-02-12 16:57:47
20.04.2016 kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie utrzymania w latach 2015-2016 ( I kwartał) infrastruktury dojazdowej do przejazdów kolejowych. Robert Lange 2018-02-12 16:57:02
06.10.2016 kontrola Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z zakresu dowodów osobistych Robert Lange 2018-02-12 16:56:20
22-24.05.2017 kontrola Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Robert Lange 2018-02-12 16:55:30