Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 197/19 WÓJTA GMINY STARGARD z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Robert Lange 2019-09-23 15:50:24
ZARZĄDZENIE NR 197/19 WÓJTA GMINY STARGARD z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Robert Lange 2019-09-23 15:49:02
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 87/10, 214/1, 91/10, 224, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-09-23 11:03:39
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 75, 261/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-09-23 11:01:46
Protokół nr 9/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 12 czerwca 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-23 09:56:00
Protokół nr 4W/19 ze wpólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy z dnia 5 września 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-23 09:41:31
Protokół nr 4W/19 ze wpólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy z dnia 5 września 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-23 09:41:26
Protokół nr 3W/19 ze wpólnego posiedzenia wszystkich stałych Komisji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-23 09:40:53
Protokół nr 3W/19 ze wpólnego posiedzenia wszystkich stałych Komisji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-23 09:40:49
Protokół nr 2W/19 ze wpólnego posiedzenia wszystkich stałych Komisji Rady Gminy z dnia 14 maja 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-23 09:40:08
Protokół nr 2W/19 ze wpólnego posiedzenia wszystkich stałych Komisji Rady Gminy z dnia 14 maja 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-23 09:38:05
Protokół nr 2W/19 ze wpólnego posiedzenia wszystkich stałych Komisji Rady Gminy z dnia 14 maja 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-23 09:37:16
Protokół nr 2W/19 ze wpólnego posiedzenia wszystkich stałych Komisji Rady Gminy z dnia 14 maja 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-23 09:37:11
Protokół nr 9/19 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dnia 11 czerwca 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-23 09:34:52
Protokół nr 9/19 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dnia 11 czerwca 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-23 09:34:19
Protokół nr 9/19 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dnia 11 czerwca 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-23 09:31:47
Protokół nr 9/19 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dnia 11 czerwca 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-23 09:31:36
Zarządzenie Nr 163/19 Wójta Gminy Stargard z dnia 30.08.2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r. Robert Lange 2019-09-20 20:16:23
Zarządzenie Nr 162/19 Wójta Gminy Stargard z dnia 30.08.2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stargard za I półrocze 2019 r. Robert Lange 2019-09-20 20:14:48
Zarządzenie Nr 161/19 Wójta Gminy Stargard z dnia 30.08.2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. Robert Lange 2019-09-20 20:13:40
Uchwała RIO Nr CCCXVIII.578.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stargard za I półrocze 2019 r. Robert Lange 2019-09-20 20:06:16
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU Robert Lange 2019-09-20 19:50:55
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU Robert Lange 2019-09-20 19:47:19
Stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-09-20 19:44:22
Stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2019-09-20 19:43:46
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej drenażowo-pomiarowej od stacji ochrony katodowej Małkocin do projektowanej szafki drenażowo-pomiarowej na gazociągu DN500 relacji Barlinek-Goleniów, zlokalizowanej na terenie działek nr 113, 187/4, położonych w obrębie Małkocin, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-09-20 14:34:38
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 29/7, 44, 820/1, 27/3, 27/4, 26/6, 26/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-09-20 14:32:50
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 124/1, 919, 198/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-09-20 14:30:57
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 98, 321/3, 321/7, 321/29, 321/21, 321/28, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-09-20 14:27:02
h - dokument usunięty Aleksandra Przybyszewska 2019-09-20 14:26:20
h - dokument usunięty Aleksandra Przybyszewska 2019-09-20 14:25:50
h - dokument usunięty Aleksandra Przybyszewska 2019-09-20 14:25:47
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Ewa Misztela 2019-09-20 11:21:55
Projekty uchwał pod obrady X sesji Rady Gminy Stargard na dzień 27 września 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-20 09:11:29
Projekty uchwał pod obrady X sesji Rady Gminy Stargard na dzień 27 września 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-20 09:10:06
Projekty uchwał pod obrady X sesji Rady Gminy Stargard na dzień 27 września 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-20 09:06:43
PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 września 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-20 08:36:21
PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 września 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-20 08:33:08
PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 września 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-20 08:31:13
PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 września 2019 r. Ewa Misztela 2019-09-20 08:21:13