herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXV/244/17 RADY GMINY STARGARD z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018 ? 2028. Robert Lange 2018-09-10 14:09:44
2018 Robert Lange 2018-09-10 14:03:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej ? linii kablowej NN 0,4 kV zlokalizowanej na terenie działki nr 75, położonej w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-10 07:55:33
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działki nr 295, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-10 07:52:15
Budowa parkingu na działce oznaczonej numerem 322, obręb Strachocin Robert Lange 2018-09-07 07:19:41
Budowa parkingu na działce oznaczonej numerem 322, obręb Strachocin Robert Lange 2018-09-07 07:18:04
Budowa parkingu na działce oznaczonej numerem 322, obręb Strachocin Robert Lange 2018-09-07 07:17:46
Budowa parkingu na działce oznaczonej numerem 322, obręb Strachocin Robert Lange 2018-09-07 07:17:05
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-06 14:24:45
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-06 14:24:42
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-06 14:12:26
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, zlokalizowanej na terenie działek nr 483, 270/5, 270/6, 489, 481, położonych w obrębie ewidencyjnym Pęzino Paweł Kłobus 2018-09-06 10:33:39
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-05 14:42:28
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-05 09:33:10
ZARZĄDZENIE NR 193/18 WÓJTA GMINY STARGARD z dnia 4 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2018-09-04 19:26:14
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 12:04:39
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 12:04:35
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 12:04:16
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 12:03:04
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 12:01:46
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 11:49:24
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 11:48:11
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 11:38:47
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 11:37:08
II kw. 2017 Robert Lange 2018-08-31 20:22:18
II kw. 2017 Robert Lange 2018-08-31 20:21:41
II kw. 2018 Robert Lange 2018-08-30 16:24:58
2018 Robert Lange 2018-08-30 16:24:01
IV kw. 2017 Robert Lange 2018-08-30 16:23:00
IV kw. 2017 Robert Lange 2018-08-30 16:22:09
IV kw. 2017 Robert Lange 2018-08-30 16:21:11
2017 Robert Lange 2018-08-30 16:19:16
Wykaz urzędników wyborczych w Gminie Stargard Robert Lange 2018-08-30 16:04:40
Grzegorz Chełmiński 2018-08-30 12:56:14
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-08-30 09:57:47
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu-unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-08-30 09:19:23
Grzegorz Chełmiński 2018-08-30 09:16:08
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu-unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-08-30 09:11:04
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE zlokalizowanej na terenie działek nr 167, 176, 188, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-08-28 08:36:44
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE zlokalizowanej na terenie działek nr 360/1, 360/27, 360/30, 359/35, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-08-28 08:34:42