herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach- Etap II. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-05-14 11:22:05
Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach Etap II- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-05-14 11:21:23
Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach Etap II- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-05-14 11:20:54
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 377, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-14 08:34:18
WYKAZ SOŁTYSÓW SOŁECTW GMINY STARGARD Anna Troszczyńska 2018-05-11 09:44:48
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- III przetarg. Grzegorz Chełmiński 2018-05-08 11:59:31
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- III przetarg. Grzegorz Chełmiński 2018-05-08 11:56:58
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- II przetarg- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-05-08 11:53:20
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 310/13, 310/14, 310/26, 310/27, 317, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-08 09:45:22
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 378, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-07 09:53:19
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 1, 70/2, 44, 11/17, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-07 09:51:03
Zarządzenie Nr 77/18 Wójta Gminy Stargard z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Anna Troszczyńska 2018-05-04 08:34:30
Zarządzenie Nr 77/18 Wójta Gminy Stargard z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Anna Troszczyńska 2018-05-04 08:33:34
Zarządzenie Nr 77/18 Wójta Gminy Stargard z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Anna Troszczyńska 2018-05-04 08:31:45
Zarządzenie Nr 77/18 Wójta Gminy Stargard z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Anna Troszczyńska 2018-05-04 08:30:57
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2018 r. Robert Lange 2018-05-02 12:27:54
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działki nr 231, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-02 12:20:39
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polagającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 301/5, 295, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-02 12:11:31
Ogłoszenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Robert Lange 2018-04-30 10:58:00
Ogłoszenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Robert Lange 2018-04-30 10:55:54
Ogłoszenie - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-04-30 10:17:15
Grzegorz Chełmiński 2018-04-27 14:19:18
Grzegorz Chełmiński 2018-04-27 14:18:37
Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach Etap II- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-04-27 14:16:42
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 27/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice oraz na terenie działki nr 250/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard. Robert Lange 2018-04-26 19:49:54
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 377, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Robert Lange 2018-04-26 19:48:06
Ogłoszenie - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-04-26 13:32:10
Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie- Unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-04-26 13:30:16
Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie- unieważniony brak ofert. Grzegorz Chełmiński 2018-04-26 13:30:07
Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-04-26 13:29:49
- dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-04-26 13:29:28
- dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-04-26 13:29:00
Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-04-26 13:26:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i NN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i szafami kablowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 271/1, 246, 377, 233/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-26 12:12:24
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 377, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-26 11:51:09
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 27/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice oraz na terenie działki nr 250/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-26 11:50:47
Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018r. Anna Troszczyńska 2018-04-25 14:07:39
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 377, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-25 08:17:17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 27/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice oraz na terenie działki nr 250/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-25 08:03:19
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- II przetarg- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-04-24 11:25:26