herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Robert Lange 2018-03-16 08:58:42
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Robert Lange 2018-03-16 08:57:24
Projekty Uchwał Rady Gminy Stargard Szczeciński ->Baza Aktów Własnych - dokument usunięty Robert Lange 2018-03-16 08:54:22
-Protokół Nr XXXVII/18 Ewa Misztela 2018-03-16 08:43:39
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 349, 358/15, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-03-13 10:48:02
2018 Robert Lange 2018-03-13 09:37:54
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- Unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-03-12 12:38:30
Grzegorz Chełmiński 2018-03-12 10:50:13
Roboty budowlane w remizie strażackiej w Pęzinie. Grzegorz Chełmiński 2018-03-12 10:45:03
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 23/8, 23/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-03-12 08:38:00
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- Unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-03-09 14:57:39
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- Unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-03-09 14:55:07
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- Unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-03-09 13:02:02
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- Unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-03-09 12:59:33
-Protokół Nr XXXVII/18 Ewa Misztela 2018-03-09 10:11:23
-Protokół Nr XXXVII/18 Ewa Misztela 2018-03-09 09:42:06
-Protokół Nr XXXVII/18 Ewa Misztela 2018-03-09 09:35:54
-Protokół Nr XXXVII/18 Ewa Misztela 2018-03-09 09:35:39
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-03-09 09:11:18
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-03-09 09:11:09
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-03-09 09:09:25
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-03-09 09:08:41
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-03-09 08:47:56
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-03-09 08:42:36
2018 Robert Lange 2018-03-08 07:58:12
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2018-03-06 13:08:25
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2018-03-06 13:05:28
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty) Robert Lange 2018-03-06 12:59:19
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty) Robert Lange 2018-03-06 12:58:55
Stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego (konkurs został rozstrzygnięty) Robert Lange 2018-03-06 12:58:25
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- Unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-03-05 14:30:30
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- Unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-03-05 14:26:54
Dokumenty Robert Lange 2018-03-02 07:15:55
Dokumenty Robert Lange 2018-03-02 07:14:55
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 159/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-03-01 10:06:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek nr 316, 326/5, 326/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-03-01 10:06:11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 309, 311/33, 311/34, 317, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-03-01 10:05:14
Budowa wodociągu Lipnik- Grzędzice. Grzegorz Chełmiński 2018-02-28 15:22:59
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn." Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu". Grzegorz Chełmiński 2018-02-28 11:45:38
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- Unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-02-27 09:51:10