herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-12 10:37:23
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-12 10:36:47
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-12 10:36:28
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 22 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-12 10:31:27
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 22 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-12 10:30:14
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 22 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-12 10:25:16
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 22 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-12 10:24:56
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 22 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-12 10:16:36
Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE Robert Lange 2018-06-11 16:09:48
Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE Robert Lange 2018-06-11 16:08:38
Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE Robert Lange 2018-06-11 16:06:57
Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE Robert Lange 2018-06-11 16:06:34
Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE Robert Lange 2018-06-11 16:06:10
Kazimierz Szarżanowicz - Wójt Gminy Robert Lange 2018-06-11 09:51:01
Edward Kosmal - Przewodniczący Rady Gminy Robert Lange 2018-06-11 09:50:28
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 204/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-11 07:41:48
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Robert Lange 2018-06-08 11:12:47
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Robert Lange 2018-06-08 11:12:06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 378, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-08 07:58:28
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 377, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-08 07:51:58
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-06-07 15:22:05
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-06-07 15:03:13
Robert Lange 2018-06-07 15:00:42
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-06-07 15:00:03
Robert Lange 2018-06-07 14:58:18
Robert Lange 2018-06-07 14:56:07
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-06-07 14:54:48
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-06-07 14:52:42
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie - dokument usunięty Robert Lange 2018-06-07 14:51:29
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-06-07 14:51:07
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie - dokument usunięty Robert Lange 2018-06-07 14:50:56
ZARZĄDZENIE NR 49/18 WÓJTA GMINY STARGARD z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 r. Robert Lange 2018-06-07 13:58:15
Grzegorz Chełmiński 2018-06-07 13:49:04
ZARZĄDZENIE NR 48/18 WÓJTA GMINY STARGARD z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r Robert Lange 2018-06-07 13:48:21
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino Robert Lange 2018-06-05 10:56:52
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino Robert Lange 2018-06-05 10:56:17
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino Robert Lange 2018-06-05 10:53:46
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino Robert Lange 2018-06-05 10:53:10
Klauzula ewidencja ludności Anna Troszczyńska 2018-06-01 10:24:55
Klauzula ewidencja ludności Anna Troszczyńska 2018-06-01 10:24:01