herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-18 15:48:22
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-18 15:48:05
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-18 15:47:54
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-18 15:47:02
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-18 15:45:37
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-18 15:44:13
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-18 15:43:18
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 1, 70/2, 44, 11/17, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-18 11:11:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 378, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-18 11:04:14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 310/13, 310/14, 310/26, 310/27, 317, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-18 10:48:19
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:27:54
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:27:51
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:22:05
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:21:44
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:21:40
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:18:34
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:16:41
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:16:38
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 14:56:33
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 14:45:39
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 14:43:17
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 26 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard w przygotowaniu Ewa Misztela 2018-04-17 14:21:33
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 14:20:33
-Protokół Nr XXXVII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 14:11:51
PORZĄDEK OBRAD XXXVI sesji Rady Gminy Stargard dnia 2 lutego 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-17 14:11:16
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 14:11:10
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 14:11:06
PORZĄDEK OBRAD XXXVI sesji Rady Gminy Stargard dnia 2 lutego 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-17 13:54:42
PORZĄDEK OBRAD XXXVIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 marca 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-17 13:54:41
PORZĄDEK OBRAD XXXVIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 marca 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-17 13:54:39
PORZĄDEK OBRAD XXXVIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 marca 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-17 13:54:38
PORZĄDEK OBRAD XXXVIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 marca 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-17 13:54:36
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 13:53:51
Program Ochrony Środowiska Robert Lange 2018-04-17 07:21:24
Program Ochrony Środowiska Robert Lange 2018-04-17 07:19:33
Program Ochrony Środowiska Robert Lange 2018-04-17 07:18:41
Grzegorz Chełmiński 2018-04-16 12:45:26
Grzegorz Chełmiński 2018-04-16 12:43:41
Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie- unieważniony brak ofert. Grzegorz Chełmiński 2018-04-16 12:41:06
Protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-04-12 16:19:17