herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Termin I spotkania obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2018-10-04 08:56:52
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Grzegorz Chełmiński 2018-10-04 08:53:48
RADNI Ewa Misztela 2018-10-02 09:18:29
RADNI Ewa Misztela 2018-10-02 09:18:16
Radni Ewa Misztela 2018-10-02 09:18:02
Koniec VII kadencji Ewa Misztela 2018-10-02 09:17:36
RADNI Ewa Misztela 2018-10-02 09:15:13
Koniec VII kadencji Ewa Misztela 2018-10-02 09:14:37
RADNI Ewa Misztela 2018-10-02 09:12:56
RADNI Ewa Misztela 2018-10-02 09:12:24
Oświadczenia majątkowe 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-02 09:10:50
Oświadczenia majątkowe 2018 r. - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-10-02 09:10:20
Oświadczenia majątkowe 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-02 09:10:10
Oświadczenia majątkowe 2018 r. - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-10-02 08:02:29
Oświadczenia majątkowe 2018 r. - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-10-02 08:02:13
Oświadczenia majątkowe 2018 r. - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-10-02 08:01:51
Oświadczenia majątkowe 2018 r. - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-10-02 08:01:41
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stargard zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Robert Lange 2018-10-01 19:19:02
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stargard zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Robert Lange 2018-10-01 19:15:35
Termin LOSOWANIE NUMERÓW LIST WYBORCZYCH Robert Lange 2018-10-01 07:41:10
Termin LOSOWANIE NUMERÓW LIST WYBORCZYCH Robert Lange 2018-10-01 07:36:34
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu-nowy przetarg (unieważniony). Grzegorz Chełmiński 2018-09-28 14:37:25
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2 Robert Lange 2018-09-28 12:20:14
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2 Robert Lange 2018-09-28 12:18:23
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2 Robert Lange 2018-09-28 12:17:08
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Grzegorz Chełmiński 2018-09-28 12:06:31
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Grzegorz Chełmiński 2018-09-28 12:06:02
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-28 12:04:05
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działkach nr 16, 105, położonej w obrębie ewidencyjnym Krąpiel, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-28 07:46:21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 167, 176, 188, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-28 07:44:35
-Protokół Nr XLII/18 Ewa Misztela 2018-09-27 12:32:35
-Protokół Nr XLII/18 Ewa Misztela 2018-09-26 16:06:52
-Protokół Nr XLII/18 Ewa Misztela 2018-09-26 16:06:50
-Protokół Nr XLII/18 Ewa Misztela 2018-09-26 16:06:07
-Protokół Nr XLII/18 Ewa Misztela 2018-09-26 16:05:12
-Protokół Nr XLII/18 Ewa Misztela 2018-09-26 16:02:50
-Protokół Nr XLII/18 Ewa Misztela 2018-09-26 16:02:31
PORZĄDEK OBRAD XLIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-26 15:50:42
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 277, 339/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-26 07:53:08
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Grzegorz Chełmiński 2018-09-25 14:12:26