herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Smogolice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Robert Lange 2018-04-10 09:20:12
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Smogolice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Robert Lange 2018-04-10 09:19:12
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Grabowo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych Robert Lange 2018-04-10 09:17:44
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Grabowo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych Robert Lange 2018-04-10 09:17:16
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Grabowo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych Robert Lange 2018-04-10 09:16:49
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Grabowo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych Robert Lange 2018-04-10 09:15:21
Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizcję zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r. Anna Troszczyńska 2018-04-09 15:20:23
Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizcję zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 Anna Troszczyńska 2018-04-09 15:10:25
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- II przetarg- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-04-09 12:35:44
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXVIII na dzień 29 marca 2018 r. Robert Lange 2018-04-09 09:46:33
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Robert Lange 2018-04-09 09:46:28
16.03.2018 -RIO Szczecin WK.0913.1356.41.K.2017 Robert Lange 2018-04-09 09:41:54
Budowa wodociągu Lipnik- Grzędzice. Grzegorz Chełmiński 2018-04-06 14:54:01
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek nr 316, 326/5, 326/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-04-06 08:30:52
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 309, 311/33, 311/34 i 317, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-04-06 08:28:35
OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2018 roku Robert Lange 2018-04-03 13:35:41
OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2018 roku Robert Lange 2018-04-03 13:33:40
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- II przetarg- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-03-30 12:51:48
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- II przetarg- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-03-30 12:03:05
Grzegorz Chełmiński 2018-03-30 11:29:34
Budowa wodociągu Lipnik- Grzędzice. Grzegorz Chełmiński 2018-03-30 11:27:18
OBWIESZCZENIE Starosty Stargardzkiego Robert Lange 2018-03-30 09:57:14
OBWIESZCZENIE Starosty Stargardzkiego Robert Lange 2018-03-30 09:56:46
OBWIESZCZENIE Starosty Stargardzkiego Robert Lange 2018-03-30 09:55:14
OBWIESZCZENIE Starosty Stargardzkiego Robert Lange 2018-03-30 09:54:13
OBWIESZCZENIE Starosty Stargardzkiego Robert Lange 2018-03-30 09:53:24
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2018 r. Anna Troszczyńska 2018-03-27 15:44:13
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2018 r. Anna Troszczyńska 2018-03-27 15:31:09
Oświadczenie majątkowe - wzór i instrukcja wypełnienia Robert Lange 2018-03-27 11:15:41
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2018-03-27 08:24:23
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2018-03-27 08:23:56
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn." Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu". Grzegorz Chełmiński 2018-03-23 12:11:12
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXVIII na dzień 29 marca 2018 r. Ewa Misztela 2018-03-23 08:50:32
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Ewa Misztela 2018-03-23 08:43:41
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXVIII na dzień 29 marca 2018 r. Ewa Misztela 2018-03-23 08:43:39
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXVIII na dzień 29 marca 2018 r. Ewa Misztela 2018-03-23 08:43:33
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Ewa Misztela 2018-03-23 08:28:10
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXVIII na dzień 29 marca 2018 r. Ewa Misztela 2018-03-23 08:28:02
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXVIII na dzień 29 marca 2018 r. Ewa Misztela 2018-03-23 08:27:50
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Ewa Misztela 2018-03-23 08:26:13