herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2018 Robert Lange 2018-01-04 08:05:25
2018 Robert Lange 2018-01-04 08:05:22
2018 Robert Lange 2018-01-04 07:55:26
2018 Robert Lange 2018-01-04 07:44:42
2018 Robert Lange 2018-01-04 07:44:39
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 349, 358/15, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Paweł Kłobus 2017-12-29 10:19:59
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard w 2018 roku. Grzegorz Chełmiński 2017-12-28 14:44:57
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn." Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu". Grzegorz Chełmiński 2017-12-28 07:39:39
Modernizacja linii 220 kV Morzyczyn-Recław Robert Lange 2017-12-27 11:01:03
Obwieszczenie RDOŚ Robert Lange 2017-12-27 10:58:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 116, położonej w obrębie ewidencyjnym Tychowo, gmina Stargard Paweł Kłobus 2017-12-22 08:24:50
-Protokół Nr XXXIV/17 Ewa Misztela 2017-12-21 15:31:43
-Protokół Nr XXXIV/17 Ewa Misztela 2017-12-21 10:32:28
-Protokół Nr XXXIV/17 Ewa Misztela 2017-12-21 10:28:24
-Protokół Nr XXXIV/17 Ewa Misztela 2017-12-21 10:26:55
-Protokół Nr XXXIV/17 Ewa Misztela 2017-12-21 10:23:48
-Protokół Nr XXXIV/17 Ewa Misztela 2017-12-21 10:06:59
-Protokół Nr XXXIV/17 Ewa Misztela 2017-12-21 10:06:19
-Protokół Nr XXXIV/17 Ewa Misztela 2017-12-21 10:04:54
-Protokół Nr XXXIV/17 Ewa Misztela 2017-12-21 09:41:15
-Protokół Nr XXXIV/17 Ewa Misztela 2017-12-21 08:31:24
-Protokół Nr XXXIV/17 Ewa Misztela 2017-12-21 08:31:12
Artykuły żywnościowe na potrzeby kuchni gminnej w Pęzinie Robert Lange 2017-12-18 12:24:27
Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2018. Grzegorz Chełmiński 2017-12-18 09:42:18
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn." Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu". Grzegorz Chełmiński 2017-12-18 09:37:51
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej Anna Troszczyńska 2017-12-18 08:58:55
PORZĄDEK OBRAD XXXV sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 grudnia 2017 r. Ewa Misztela 2017-12-15 11:40:46
PORZĄDEK OBRAD XXXV sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 grudnia 2017 r. Ewa Misztela 2017-12-15 11:26:39
PORZĄDEK OBRAD XXXV sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 grudnia 2017 r. Ewa Misztela 2017-12-15 11:24:45
PORZĄDEK OBRAD XXXV sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 grudnia 2017 r. Ewa Misztela 2017-12-15 11:22:14
Protokół nr 35/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 28 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2017-12-15 10:50:48
Protokół nr 35/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 28 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2017-12-15 10:50:28
Protokół nr 35/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 28 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2017-12-15 10:49:26
Protokół nr 36/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 28 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2017-12-15 10:37:08
Protokół nr 36/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 28 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2017-12-15 10:35:53
Protokół nr 36/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 28 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2017-12-15 10:34:41
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działki nr 75/1 (część działki), położonej w obrębie ewidencyjnym Strachocin Paweł Kłobus 2017-12-15 09:35:13
Protokół nr 34/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 października 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2017-12-14 15:35:28
Protokół nr 34/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 października 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2017-12-14 15:34:18
Protokół nr 35/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2017-12-14 15:29:43