Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr 6/19 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dnia 19 marca 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:34:20
Protokół nr 6/19 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dnia 19 marca 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:32:09
Protokół nr 6/19 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dnia 19 marca 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:31:24
Protokół nr 6/19 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dnia 19 marca 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:30:24
Protokół nr 6/19 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dnia 19 marca 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:30:15
Protokół nr 6/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 19 marca 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:29:33
Protokół nr 6/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 19 marca 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:15:35
Protokół nr 6/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 19 marca 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:14:44
Protokół nr 6/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 19 marca 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:14:39
Protokół nr 5/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 marca 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:10:14
Protokół nr 5/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 marca 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:09:54
Protokół nr 5/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 marca 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:08:32
Protokół nr 5/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 marca 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:08:28
Protokół nr 4/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 lutego 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:07:24
Protokół nr 4/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 lutego 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:06:10
Protokół nr 4/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 lutego 2019 r. Ewa Misztela 2019-04-15 13:06:06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 378, 309/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-04-15 08:21:04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działki nr 231, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-04-15 08:18:41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV na odcinku od miejscowości Poczernin poprzez miejscowości Sowno, Strumiany do miejscowości Smogolice, zlokalizowanej na terenie działek nr 268, 166, 157/1, 247, 141, 122, 519/3, 517, 518/1, 470/1, 472/3, 471/5, 471/4, 529, 433/2, 432/2, 431/2, 470/1, 473/4, 473/3, 473/7, 473/6, 473/5, 474/6, 474/7, 530, 80, 67, 68, 14, 29, 65, 115/1, 127/1, 128, 130/1, 28, 443, 119/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Poczernin, działek nr 108, 84, 96, położonych w obrębie ewidencyjnym Strumiany, działek nr 434, 685/2, 475/4, 476/1, 477/2, 476/3, 477/1, 435/2, 435/3, 476/1, 476/2, 525, 131/2, 526/1, 580/3, 579, 131/4, 136/2, 136/1, 135/2, 135/1, 157/1, 138/1, 206, 134/6, 116/3, 48/1, 97/1, 97/4, 98/2, 98/1, 97/3, 100/1, 96/3, 95/1, 95/2, 49/3, 166, 167/1, 167/2, 131/3, 270, 271, 643/5, 643/6, 274, 37, 286, 287/6, 288, 290, 75, 616/8, 292/3, 292/2, 72/1, 76/1, 233/5, 233/3, 292/1, 300, 294/1, 239, 295/2, 333, 298, 239/1, 686/1, 301/2, 299, 578/2, 577/2, 577/3, 116/2, 94/1, 304, położonych w obrębie ewidencyjnym Sowno, działek nr 98, 577/2, 615/3, 615/2, 615/4, 614/1, 615/2, 640/1, 639/7, 639/6, 639/5, 639/4, 684/4, 684/5, 99/1, 110/1, 181/1, 113/5, 116/1, 116/2, 117/1, 74, 117/6, 684/3, 577/3, 639/2, 640/2, 684/6, 122, 578/1, 614/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Smogolice, gmina Stargard oraz działki nr 431/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Bącznik, działek nr 6, 435/5, 435/6, 435/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Nadleśnictwo Kliniska, gmina Goleniów Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-04-15 08:15:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 228/5, 229, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-04-12 14:17:15
OBWIESZCZENIE o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego "Bór" w Przemoczu Robert Lange 2019-04-12 08:52:43
OBWIESZCZENIE o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego "Bór" w Przemoczu Robert Lange 2019-04-12 08:51:03
Zarządzenie Nr 77/19 Wójta Gminy Stargard z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Robert Lange 2019-04-10 20:49:33
Zarządzenie Nr 76/19 Wójta Gminy Stargard z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego informatycznej obsługi przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Robert Lange 2019-04-10 20:44:58
Rejestr umów I kwartał 2019 Robert Lange 2019-04-10 20:34:54
Rejestr umów I kwartał 2019 Robert Lange 2019-04-10 20:34:11
Rejestr umów I kwartał 2019 Robert Lange 2019-04-10 20:33:54
Rejestr umów I kwartał 2019 Robert Lange 2019-04-10 20:30:45
INFORMACJA Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Robert Lange 2019-04-10 20:21:26
INFORMACJA Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Robert Lange 2019-04-10 20:18:47
Dane teleadresowe Robert Lange 2019-04-09 15:39:51
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 755, położonej w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-04-09 08:43:05
Wolne stanowisko pracy na czas zastępstwa - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i utrzymania zieleni w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Anna Troszczyńska 2019-04-09 07:50:50
Wolne stanowisko pracy na czas zastępstwa - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i utrzymania zieleni w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Anna Troszczyńska 2019-04-09 07:49:09
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Anna Troszczyńska 2019-04-08 12:58:51
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Anna Troszczyńska 2019-04-08 12:57:58
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Anna Troszczyńska 2019-04-08 12:57:30
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Anna Troszczyńska 2019-04-08 12:56:51
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Anna Troszczyńska 2019-04-08 12:54:31
Odpowiedź na pytanie radnej Pani Agnieszki Bieniek w sprawie zakeresu inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej w Grzędzicach Ewa Misztela 2019-04-05 14:36:38