herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa świetlicy w Tychowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu- część II- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-07-16 13:39:45
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLI na dzień 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-16 13:20:27
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-07-16 13:20:03
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-16 13:19:57
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-16 13:19:44
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-16 13:15:58
Protokół nr 46/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 25 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-16 13:15:06
Protokół nr 46/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 25 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-16 13:12:31
Protokół nr 46/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 25 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-16 13:12:27
Protokół nr 45/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-16 13:11:48
Protokół nr 45/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-16 13:11:36
Protokół nr 45/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-16 13:05:37
Protokół nr 45/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-16 13:05:31
Protokół nr 45/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 26 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-16 13:05:02
Protokół nr 45/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 26 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-16 12:52:18
Protokół nr 45/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 26 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-16 12:49:43
Protokół nr 45/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 26 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-16 12:49:38
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-16 12:47:49
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-16 12:47:41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 2/20, 252/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-07-16 07:50:44
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 204/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-07-16 07:47:48
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-13 15:12:08
-Protokół Nr XLI/18 Ewa Misztela 2018-07-13 11:43:27
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2018-07-13 11:01:59
KWSTIONARIUSZ OSOBOWY Robert Lange 2018-07-13 10:59:38
KWSTIONARIUSZ OSOBOWY Robert Lange 2018-07-13 10:59:16
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Robert Lange 2018-07-13 10:36:28
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2 Robert Lange 2018-07-13 10:35:38
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 850/1 Robert Lange 2018-07-13 10:34:43
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Robert Lange 2018-07-13 10:32:55
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Robert Lange 2018-07-13 10:32:38
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Robert Lange 2018-07-13 10:32:28
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2 Robert Lange 2018-07-13 10:30:12
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2 Robert Lange 2018-07-13 10:29:56
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2 Robert Lange 2018-07-13 10:29:38
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 850/1 Robert Lange 2018-07-13 10:27:36
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 850/1 Robert Lange 2018-07-13 10:27:16
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 850/1 Robert Lange 2018-07-13 10:27:01
KWSTIONARIUSZ OSOBOWY Robert Lange 2018-07-13 08:05:53
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2018-07-13 08:05:37