herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-10-09 11:52:57
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-10-09 11:00:12
Koło Łowieckie "Daniel" Stargard Robert Lange 2018-10-07 19:37:08
Koło Łowieckie "Daniel" Stargard Robert Lange 2018-10-07 19:35:23
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stargard zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Robert Lange 2018-10-05 13:08:04
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stargard zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Robert Lange 2018-10-05 13:05:00
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stargard zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Robert Lange 2018-10-05 13:03:57
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Stargard zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Robert Lange 2018-10-05 13:03:05
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Stargard zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Robert Lange 2018-10-05 13:01:07
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Stargard zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Robert Lange 2018-10-05 13:00:18
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Wierzchląd, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Robert Lange 2018-10-05 11:47:48
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 908/7, 908/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-05 09:48:57
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIV na dzień 11 października 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-04 16:23:44
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIV na dzień 11 października 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-04 16:23:34
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIV na dzień 11 października 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-04 16:23:12
PORZĄDEK OBRAD XLIV sesji Rady Gminy Stargard dnia 11 października 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-04 16:15:47
PORZĄDEK OBRAD XLIV sesji Rady Gminy Stargard dnia 11 października 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-04 16:15:42
PORZĄDEK OBRAD XLIV sesji Rady Gminy Stargard dnia 11 października 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-04 16:15:07
PORZĄDEK OBRAD XLIV sesji Rady Gminy Stargard dnia 11 października 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-04 16:14:24
PORZĄDEK OBRAD XLIV sesji Rady Gminy Stargard dnia 11 października 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-04 16:11:37
PORZĄDEK OBRAD XLIV sesji Rady Gminy Stargard dnia 11 października 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-04 16:10:38
PORZĄDEK OBRAD XLIV sesji Rady Gminy Stargard dnia 11 października 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-04 16:10:33
-Protokół Nr XLIII/18 Ewa Misztela 2018-10-04 14:07:35
-Protokół Nr XLIII/18 Ewa Misztela 2018-10-04 13:59:43
-Protokół Nr XLIII/18 Ewa Misztela 2018-10-04 13:41:00
-Protokół Nr XLII/18 Ewa Misztela 2018-10-04 13:39:10
-Protokół Nr XLIII/18 Ewa Misztela 2018-10-04 13:37:37
-Protokół Nr XLIII/18 Ewa Misztela 2018-10-04 13:35:46
-Protokół Nr XLIII/18 Ewa Misztela 2018-10-04 13:32:48
-Protokół Nr XLIII/18 Ewa Misztela 2018-10-04 13:32:28
-Protokół Nr XLIII/18 Ewa Misztela 2018-10-04 13:31:19
-Protokół Nr XLIII/18 Ewa Misztela 2018-10-04 13:31:11
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIV na dzień 11 października 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-04 13:30:36
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIV na dzień 11 października 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-04 13:29:57
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIV na dzień 11 października 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-04 13:27:54
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIV na dzień 11 października 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-04 13:27:51
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-10-04 13:27:21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV, wraz z szafą kablową oraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 44, 75/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Strachocin, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-04 12:16:31
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 380/18, 380/12, 377, 367/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-04 12:14:10
Koło Łowieckie "Grzywacz" Miedwie Robert Lange 2018-10-04 10:56:37