herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr 44/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-21 10:24:20
Protokół nr 44/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-21 10:22:12
Protokół nr 44/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 22 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-21 10:21:14
Protokół nr 44/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 22 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-21 10:20:20
Budowa świetlicy w Tychowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu- część II. Grzegorz Chełmiński 2018-06-21 08:24:24
Budowa świetlicy w Tychowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu- część II. Grzegorz Chełmiński 2018-06-21 08:24:06
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLI na dzień 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-20 08:34:59
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XL na dzień 25 maja 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-20 08:34:54
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLI na dzień 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-20 08:33:58
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLI na dzień 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-20 08:18:42
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLI na dzień 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-20 08:15:59
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-19 12:02:37
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-19 12:02:31
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Golczewo Robert Lange 2018-06-19 10:43:31
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Golczewo Robert Lange 2018-06-19 10:41:57
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-19 09:37:38
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-19 09:35:29
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-19 09:33:15
-Protokół Nr XL/18 Ewa Misztela 2018-06-19 09:17:00
-Protokół Nr XL/18 Ewa Misztela 2018-06-19 09:12:17
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLI na dzień 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 14:58:34
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Robert Lange 2018-06-18 10:42:26
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLI na dzień 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 10:41:32
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Robert Lange 2018-06-18 10:35:27
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLI na dzień 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 10:11:21
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLI na dzień 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 10:11:18
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLI na dzień 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 10:10:29
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 10:09:58
-Protokół Nr XL/18 Ewa Misztela 2018-06-18 10:02:40
-Protokół Nr XL/18 Ewa Misztela 2018-06-18 09:56:16
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 09:41:37
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 09:37:47
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 09:37:10
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 09:36:14
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i NN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i szafami kablowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 271/1, 246, 377, 233/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-18 07:45:27
Grzegorz Chełmiński 2018-06-15 11:35:39
Grzegorz Chełmiński 2018-06-15 11:34:20
KWSTIONARIUSZ OSOBOWY Robert Lange 2018-06-15 11:16:00
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY Robert Lange 2018-06-15 11:14:29
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2018-06-15 11:10:11