herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Grzegorz Chełmiński 2018-07-31 09:14:46
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 380/18, 380/12, 377, 366/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-07-30 07:42:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działki nr 35/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-07-26 07:52:21
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 227/1, 2/20, 252/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-07-25 07:39:36
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Troszczyńska 2018-07-24 13:28:12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Troszczyńska 2018-07-24 13:11:31
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Troszczyńska 2018-07-24 09:09:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Troszczyńska 2018-07-24 09:07:51
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-07-23 19:05:45
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-07-23 19:03:38
Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie Robert Lange 2018-07-23 19:02:43
Sołectwo Skalin Anna Troszczyńska 2018-07-20 13:50:35
WYKAZ SOŁTYSÓW SOŁECTW GMINY STARGARD Anna Troszczyńska 2018-07-20 13:49:33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Troszczyńska 2018-07-20 12:41:11
Protokół nr 46/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 25 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-20 07:41:47
Protokół nr 46/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 25 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-20 07:40:24
Protokół nr 46/18 ze posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu z dnia 25 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-20 07:38:41
Budowa świetlicy w Tychowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu- część II- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-07-19 14:46:26
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 339/14, 339/3, 336/19, 336/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-07-19 07:49:11
Odpowiedź Ewa Misztela 2018-07-18 07:59:10
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Robert Lange 2018-07-17 15:48:04
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Pęzino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych Robert Lange 2018-07-17 15:46:03
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Małkocin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. Robert Lange 2018-07-17 15:36:19
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Smogolice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych Robert Lange 2018-07-17 15:34:04
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Smogolice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych Robert Lange 2018-07-17 15:33:47
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Smogolice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych Robert Lange 2018-07-17 15:32:43
Odpowiedź Robert Lange 2018-07-17 12:16:19
Odpowiedź Robert Lange 2018-07-17 12:13:37
Odpowiedź Robert Lange 2018-07-17 12:12:32
Odpowiedź Robert Lange 2018-07-17 12:11:55
Odpowiedź - dokument usunięty Robert Lange 2018-07-17 12:11:37
Odpowiedź - dokument usunięty Robert Lange 2018-07-17 12:11:16
Interpelacja Robert Lange 2018-07-17 12:02:49
Dotyczy: Terminu posadowienia kontenerów przy szkole w Grzędzicach i Strachocinie Robert Lange 2018-07-17 12:01:26
Protokół nr 45/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-17 07:56:49
Protokół nr 45/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 26 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-17 07:56:37
Protokół nr 45/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 26 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-17 07:56:30
Protokół nr 45/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 26 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-17 07:52:46
Protokół nr 45/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-17 07:51:27
Protokół nr 45/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-07-17 07:47:16