herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budżet 2018 Anna Troszczyńska 2018-01-19 12:16:17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działki nr 75/1 (część działki), położonej w obrębie ewidencyjnym Strachocin Paweł Kłobus 2018-01-18 08:41:53
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działki nr 75/1 (część działki), położonej w obrębie ewidencyjnym Strachocin Paweł Kłobus 2018-01-18 08:41:24
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 159/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-01-18 08:38:03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 23/8, 23/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-01-18 08:36:29
Formularz aktualizacyjny ZAP-3 Anna Troszczyńska 2018-01-17 08:06:20
Formularz aktualizacyjny ZAP-3 Anna Troszczyńska 2018-01-17 08:04:30
ZGDO Robert Lange 2018-01-16 13:45:57
Interpelacja Ewa Misztela 2018-01-16 09:11:15
Interpelacja - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-01-16 09:10:33
Odpowiedź Ewa Misztela 2018-01-16 09:08:34
Odpowiedź Ewa Misztela 2018-01-16 09:06:25
Interpelacja - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-01-16 09:04:00
Interpelacja - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-01-16 09:03:05
Interpelacja - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-01-16 08:55:53
Interpelacja - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-01-16 08:55:21
Interpelacja - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-01-16 08:55:13
Dotyczy: Rozpowszechnienia informacji w sprawie płacenia podatku PIT w miejscu zamieszkania Ewa Misztela 2018-01-16 08:53:43
Dotyczy: Rozpowszechnienia informacji w sprawie płacenia podatku PIT w miejscu zamieszkania - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-01-16 08:44:10
Dotyczy: Rozpowszechnienia informacji w sprawie płacenia podatku PIT w miejscu zamieszkania - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-01-16 08:42:58
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard w 2018 roku. Grzegorz Chełmiński 2018-01-15 13:20:55
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działki nr 686/25, położonej w obrębie ewidencyjnym Poczernin, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-01-15 10:45:33
Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2018. Grzegorz Chełmiński 2018-01-10 12:00:55
PORZĄDEK OBRAD sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Stargard dnia 10 stycznia 2018 r. - Sesja została odwołana Ewa Misztela 2018-01-09 15:20:42
Wyniki otwartego konkursu ofert Anna Troszczyńska 2018-01-09 15:11:27
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn." Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu". Grzegorz Chełmiński 2018-01-09 08:52:44
2018 Robert Lange 2018-01-09 07:56:17
2018 Robert Lange 2018-01-09 07:46:58
PORZĄDEK OBRAD sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Stargard dnia 10 stycznia 2018 r. - Sesja została odwołana Ewa Misztela 2018-01-05 13:35:16
PORZĄDEK OBRAD sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Stargard dnia 10 stycznia 2018 r. - Sesja została odwołana Ewa Misztela 2018-01-05 13:31:21
PORZĄDEK OBRAD sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Stargard dnia 10 stycznia 2018 r. - Sesja została odwołana Ewa Misztela 2018-01-05 13:29:34
PORZĄDEK OBRAD XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Stargard dnia 10 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-01-05 13:28:12
PORZĄDEK OBRAD XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Stargard dnia 10 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-01-05 13:04:12
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego Anna Troszczyńska 2018-01-05 10:00:33
Stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego Robert Lange 2018-01-04 08:38:51
Stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego Robert Lange 2018-01-04 08:35:46
Stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego (konkurs został rozstrzygnięty) Robert Lange 2018-01-04 08:32:40
Stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego (konkurs został rozstrzygnięty) Robert Lange 2018-01-04 08:32:27
OBWIESZCZENIE o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Robert Lange 2018-01-04 08:17:52
OBWIESZCZENIE o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Robert Lange 2018-01-04 08:15:55