herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PORZĄDEK OBRAD III sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-12-27 18:36:59
-Protokół Nr II/18 Robert Lange 2018-12-27 18:30:41
-Protokół Nr II/18 Robert Lange 2018-12-27 18:30:30
-Protokół Nr II/18 Robert Lange 2018-12-27 18:27:17
PORZĄDEK OBRAD III sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 grudnia 2018 r. Robert Lange 2018-12-27 18:26:02
PORZĄDEK OBRAD III sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 grudnia 2018 r. Robert Lange 2018-12-27 18:25:30
PORZĄDEK OBRAD III sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 grudnia 2018 r. Robert Lange 2018-12-27 18:24:30
Transmisja na żywo z obrad sesji Robert Lange 2018-12-27 18:20:20
Transmisja na żywo z obrad sesji Robert Lange 2018-12-27 18:19:43
Transmisja na żywo z obrad sesji Robert Lange 2018-12-27 18:17:05
Transmisja na żywo z obrad sesji Robert Lange 2018-12-27 18:15:07
PORZĄDEK OBRAD III sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-12-27 18:13:23
PORZĄDEK OBRAD III sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-12-27 18:11:39
PORZĄDEK OBRAD III sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-12-27 17:24:02
PORZĄDEK OBRAD III sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-12-27 17:23:47
PORZĄDEK OBRAD III sesji Rady Gminy Stargard dnia 28 grudnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-12-27 17:13:10
-Protokół Nr II/18 Ewa Misztela 2018-12-27 17:12:26
-Protokół Nr II/18 Ewa Misztela 2018-12-27 17:12:23
-Protokół Nr II/18 Ewa Misztela 2018-12-27 17:11:24
-Protokół Nr I/18 Ewa Misztela 2018-12-27 16:20:36
-Protokół Nr I/18 Ewa Misztela 2018-12-27 16:15:14
-Protokół Nr I/18 Ewa Misztela 2018-12-27 16:12:37
-Protokół Nr I/18 Ewa Misztela 2018-12-27 16:11:00
-Protokół Nr I/18 Robert Lange 2018-12-27 15:34:01
-Protokół Nr I/18 Robert Lange 2018-12-27 14:49:38
-Protokół Nr I/18 Robert Lange 2018-12-27 14:49:31
-Protokół Nr I/18 Robert Lange 2018-12-27 14:36:07
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 675, położonej w obrębie ewidencyjnym Lipnik, gmina Stargard oraz działki nr 189/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kunowo, gmina Kobylanka. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-12-27 08:36:20
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 33/3, 26/19, 26/35, położonych w obrębie ewidencyjnym Kiczarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-12-27 08:33:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek nr 378, 373/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-12-21 08:07:40
2019 Robert Lange 2018-12-20 19:26:45
2019 Robert Lange 2018-12-20 19:26:40
2019 Robert Lange 2018-12-20 19:10:40
2019 Robert Lange 2018-12-20 19:10:36
Pełnienie funkcji Inspektowa nadzoru wraz z zespołem Inspektorów branżowych dla zadania pn. Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach Grzegorz Chełmiński 2018-12-20 10:35:36
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 380/18, 380/12, 377, 367/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-12-19 07:51:14
Uchwała RIO Nr CDLIX.853.2018 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Stargard na 2019 r. Robert Lange 2018-12-18 08:27:16
Uchwała RIO Nr CDLIX.854.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżecie gminy Stargard na 2019 rok Robert Lange 2018-12-18 08:26:47
Uchwała RIO Nr CDLIX.855.2018 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 - 2031. Robert Lange 2018-12-18 08:25:55
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 295, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-12-14 11:50:45