herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-04-20 15:28:54
Protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-04-20 15:28:49
Protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w dniu 27 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-04-20 14:41:01
Protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w dniu 27 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-04-20 14:40:59
Protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w dniu 27 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-04-20 14:40:32
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:32:17
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:32:14
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:31:46
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:31:16
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:31:14
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:30:59
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:02:26
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:00:45
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XXXIX na dzień 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-20 12:00:19
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 kwietnia 2018 r. Robert Lange 2018-04-20 10:44:11
UCHWAŁA NR CXXI.228.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stargard na 2018 rok Robert Lange 2018-04-19 10:36:36
UCHWAŁA NR CXXI.228.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stargard na 2018 rok Robert Lange 2018-04-19 10:33:50
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-18 15:49:24
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-18 15:49:20
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-18 15:48:22
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-18 15:48:05
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-18 15:47:54
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-18 15:47:02
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-04-18 15:45:37
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-18 15:44:13
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-18 15:43:18
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 1, 70/2, 44, 11/17, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-18 11:11:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 378, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-18 11:04:14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 310/13, 310/14, 310/26, 310/27, 317, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-04-18 10:48:19
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:27:54
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:27:51
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:22:05
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:21:44
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:21:40
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:18:34
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:16:41
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 15:16:38
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 14:56:33
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 14:45:39
-Protokół Nr XXXVIII/18 Ewa Misztela 2018-04-17 14:43:17