herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XL na dzień 25 maja 2018 r. Ewa Misztela 2018-05-18 14:40:57
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XL na dzień 25 maja 2018 r. Ewa Misztela 2018-05-18 14:35:21
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XL na dzień 25 maja 2018 r. Ewa Misztela 2018-05-18 14:35:19
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XL na dzień 25 maja 2018 r. Ewa Misztela 2018-05-18 14:34:47
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w dniu 24 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-18 14:34:06
PORZĄDEK OBRAD XL sesji Rady Gminy Stargard dnia 25 maja 2018 r. Ewa Misztela 2018-05-18 13:43:21
PORZĄDEK OBRAD XL sesji Rady Gminy Stargard dnia 25 maja 2018 r. Ewa Misztela 2018-05-18 13:41:50
PORZĄDEK OBRAD XL sesji Rady Gminy Stargard dnia 25 maja 2018 r. Ewa Misztela 2018-05-18 13:41:07
PORZĄDEK OBRAD XL sesji Rady Gminy Stargard dnia 25 maja 2018 r. Ewa Misztela 2018-05-18 13:40:07
PORZĄDEK OBRAD XL sesji Rady Gminy Stargard dnia 25 maja 2018 r. Ewa Misztela 2018-05-18 13:39:56
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w dniu 24 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-18 13:37:39
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i NN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i szafami kablowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 271/1, 246 , 377, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-18 12:30:21
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 301/5, 295, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-18 12:27:30
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działki nr 231, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-18 10:32:09
-Protokół Nr XXXIX/18 Ewa Misztela 2018-05-18 08:48:15
-Protokół Nr XXXIX/18 Ewa Misztela 2018-05-18 08:47:50
-Protokół Nr XXXIX/18 Ewa Misztela 2018-05-18 08:47:11
-Protokół Nr XXXIX/18 Ewa Misztela 2018-05-18 08:45:45
-Protokół Nr XXXIX/18 Ewa Misztela 2018-05-18 08:45:38
-Protokół Nr XXXIX/18 Ewa Misztela 2018-05-18 08:44:18
-Protokół Nr XXXIX/18 Ewa Misztela 2018-05-18 08:33:32
-Protokół Nr XXXIX/18 Ewa Misztela 2018-05-18 08:32:58
-Protokół Nr XXXIX/18 Ewa Misztela 2018-05-18 08:30:59
-Protokół Nr XXXIX/18 Ewa Misztela 2018-05-18 08:28:33
-Protokół Nr XXXIX/18 Ewa Misztela 2018-05-18 08:22:14
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w dniu 24 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-17 15:11:01
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w dniu 24 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-17 15:10:15
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w dniu 24 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-17 15:09:53
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w dniu 24 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-17 15:05:27
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w dniu 24 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-17 15:05:10
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w dniu 24 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-17 15:02:35
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-17 15:01:31
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-17 15:01:04
RADNI Ewa Misztela 2018-05-16 13:58:09
RADNI Ewa Misztela 2018-05-16 13:57:40
RADNI Ewa Misztela 2018-05-16 13:53:07
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 371/15, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-16 13:41:15
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 231, 908/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-16 13:09:16
RADNI Robert Lange 2018-05-16 11:54:22
PRACOWNICY Robert Lange 2018-05-16 11:54:20