herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-08-24 10:54:46
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-08-24 10:54:44
PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Gminy Stargard dnia 31 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-08-24 10:54:41
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLII na dzień 31 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-08-24 08:10:47
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLII na dzień 31 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-08-24 07:53:11
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLII na dzień 31 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-08-24 07:53:06
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stargard z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie w wyborach do Rady Gminy Stargard zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: Robert Lange 2018-08-23 11:29:23
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stargard z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie w wyborach do Rady Gminy Stargard zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: Robert Lange 2018-08-23 11:17:12
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stargard z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie w wyborach do Rady Gminy Stargard zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: Robert Lange 2018-08-23 11:17:06
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych Robert Lange 2018-08-23 11:13:54
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2018-08-23 11:13:40
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców Robert Lange 2018-08-23 11:11:52
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców Robert Lange 2018-08-23 11:11:31
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2018-08-23 11:00:14
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych Robert Lange 2018-08-23 10:56:22
Kalendarz wyborczy Robert Lange 2018-08-22 15:11:11
Kalendarz wyborczy Robert Lange 2018-08-22 15:08:30
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Robert Lange 2018-08-22 15:06:34
Strony WWW Robert Lange 2018-08-22 14:59:46
Strony WWW Robert Lange 2018-08-22 14:52:19
Strony WWW Robert Lange 2018-08-22 14:51:58
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 98, 846/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-21 07:39:01
Grzegorz Chełmiński 2018-08-20 10:42:22
Kompleksowe wyposażenie Sali konferencyjnej wraz z systemem obsługi Rady Gminy. Grzegorz Chełmiński 2018-08-20 10:40:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, zlokalizowanej na terenie działek nr 483, 270/5, 270/6, 489, 481, położonych w obrębie ewidencyjnym Pęzino, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-17 07:48:43
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 339/14, 339/3, 336/19, 336/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-16 08:40:20
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działki nr 35/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-13 08:41:46
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działki nr 283/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-13 08:38:40
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 167, 176, 188, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-13 08:35:51
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 360/1, 360/27, 360/30, 359/35, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-13 08:31:33
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU Anna Troszczyńska 2018-08-10 10:31:31
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU Anna Troszczyńska 2018-08-10 10:28:51
Budowa świetlicy w Tychowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu- część II- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-08-08 11:26:15
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Anna Troszczyńska 2018-08-07 10:36:07
Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń Anna Troszczyńska 2018-08-07 10:35:26
Wymeldowanie i zameldowanie w trybie administracyjnym Anna Troszczyńska 2018-08-07 10:34:51
Zameldowanie Anna Troszczyńska 2018-08-07 10:34:10
Wymeldowanie Anna Troszczyńska 2018-08-07 10:33:31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 316, 326/5, 326/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-06 10:26:48
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej ? linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 2/20, 252/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-08-06 10:23:58