herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Grzegorz Chełmiński 2018-10-23 11:28:59
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018. Grzegorz Chełmiński 2018-10-23 11:23:15
POPRAWIONY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Stargard Robert Lange 2018-10-22 16:00:49
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY STARGARD Robert Lange 2018-10-22 15:59:26
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY STARGARD Robert Lange 2018-10-22 15:58:44
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-10-22 15:53:48
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Stargard Robert Lange 2018-10-22 15:52:55
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Stargard Robert Lange 2018-10-22 15:52:37
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-10-22 15:52:26
Informacja o wynikach naboru Anna Troszczyńska 2018-10-22 10:33:29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej ? linii kablowej NN 0,4 kV, zlokalizowanej na terenie działki nr 75, położonej w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-22 10:26:30
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE zlokalizowanej na terenie działek nr 380/18, 380/12, 377, 367/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-22 10:23:50
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 908/7, 908/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-22 09:02:03
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 360/1, 360/27, 360/30, 359/35, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-22 08:59:17
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Stargard Robert Lange 2018-10-22 08:20:27
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-10-22 08:19:22
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-10-22 08:16:16
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-10-22 08:15:00
Składy obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2018-10-19 21:06:36
Składy obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2018-10-19 19:10:24
Dyżury pracowników w dniu 21 października 2018 roku Robert Lange 2018-10-19 15:01:15
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Robert Lange 2018-10-19 14:46:53
Wyniki konsultacji Projektu "Rocznego programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2019 r" Anna Troszczyńska 2018-10-19 11:58:44
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu-nowy przetarg (unieważniony). Grzegorz Chełmiński 2018-10-19 10:21:45
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu-nowy przetarg (unieważniony). Grzegorz Chełmiński 2018-10-19 09:59:11
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu-nowy przetarg (unieważniony). Grzegorz Chełmiński 2018-10-19 09:57:28
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 295, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-19 07:58:20
Nadleśnictwo Kliniska Robert Lange 2018-10-19 07:05:29
Nadleśnictwo Kliniska Robert Lange 2018-10-19 07:04:53
Nadleśnictwo Kliniska Robert Lange 2018-10-19 07:00:46
Nadleśnictwo Kliniska Robert Lange 2018-10-19 06:59:20
Nadleśnictwo Kliniska Robert Lange 2018-10-19 06:50:42
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, zlokalizowanej na terenie działek nr 483, 270/5, 270/6, 489, 481, położonych w obrębie ewidencyjnym Pęzino, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-18 07:53:00
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 44, położonej w obrębie ewidencyjnym Strachocin, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-18 07:49:45
Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:39:15
2018-09-28 Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:38:06
2018-09-28 Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:37:52
2018-09-13 Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:37:03
Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:33:54
2018-09-13 Anna Troszczyńska 2018-10-17 10:33:18