Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 181/1, 110/1, 99/1, 99/2, 106/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Smogolice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2020-06-18 13:50:54
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i szafami kablowo pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 277, 336/19, 336/2, 336/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2020-06-18 13:49:26
WYKAZ SOŁTYSÓW SOŁECTW GMINY STARGARD Aleksandra Przybyszewska 2020-06-18 11:00:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4kV obejmującej budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowę stanowiska słupowego 15kV, budowę sieci kablowych 15kV i 0,4kV wraz z demontażem sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV, zlokalizowanej na terenie działek nr 295, 299, 298/29, 298/35 położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2020-06-18 09:06:28
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH DO PSR 2020 Robert Lange 2020-06-17 19:50:51
- Protokół Nr XVII/20 Aleksandra Przybyszewska 2020-06-17 15:50:00
- Protokół Nr XVII/20 Aleksandra Przybyszewska 2020-06-17 15:49:54
- Protokół Nr XVII/20 Aleksandra Przybyszewska 2020-06-17 15:48:44
- Protokół Nr XVII/20 Aleksandra Przybyszewska 2020-06-17 15:41:15
- Protokół Nr XVII/20 Aleksandra Przybyszewska 2020-06-17 15:37:59
- Protokół Nr XVII/20 Aleksandra Przybyszewska 2020-06-17 15:30:01
- Protokół Nr XVII/20 Aleksandra Przybyszewska 2020-06-17 15:17:14
- Protokół Nr XVII/20 Aleksandra Przybyszewska 2020-06-17 15:12:16
- Protokół Nr XVII/20 Aleksandra Przybyszewska 2020-06-17 15:08:17
- Protokół Nr XVII/20 Aleksandra Przybyszewska 2020-06-17 15:01:31
- Protokół Nr XVII/20 Aleksandra Przybyszewska 2020-06-17 14:56:57
Przebudowa drogi w miejscowości Święte. Grzegorz Chełmiński 2020-06-17 14:56:38
- Protokół Nr XVII/20 Aleksandra Przybyszewska 2020-06-17 14:49:48
- Protokół Nr XVII/20 Aleksandra Przybyszewska 2020-06-17 14:45:41
- Protokół Nr XVII/20 Aleksandra Przybyszewska 2020-06-17 14:40:10
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działki nr 309/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2020-06-17 10:30:57
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działki nr 11/17, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2020-06-17 10:02:57
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 228/5, 229/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2020-06-17 10:01:37
Przebudowa drogi w miejscowości Koszewo (dz. nr 79). Grzegorz Chełmiński 2020-06-17 09:51:44
Budowia farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 2,0 MW, na działce oznaczonej numerem 44, obręb Rogowo, gmina Stargard Robert Lange 2020-06-17 09:02:57
Budowia farmy solarnej składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 2,0 MW, na działce oznaczonej numerem 44, obręb Rogowo, gmina Stargard Robert Lange 2020-06-17 09:00:23
Budowia farmy solarnej składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 2,0 MW, na działce oznaczonej numerem 44, obręb Rogowo, gmina Stargard Robert Lange 2020-06-17 08:59:33
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Robert Lange 2020-06-17 08:57:00
Terminy szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2020-06-17 08:53:47
Terminy szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2020-06-17 08:23:38
Terminy szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2020-06-17 08:22:54
Terminy szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2020-06-17 08:15:15
Przebudowa drogi w miejscowości Święte. Grzegorz Chełmiński 2020-06-16 15:40:53
PORZĄDEK OBRAD XVIII sesji Rady Gminy Stargard dnia 26 czerwca 2020 r. Ewa Misztela 2020-06-16 15:30:04
Projekty uchwał pod obrady XVIII sesji Rady Gminy Stargard na dzień 26 czerwca 2020 r. Ewa Misztela 2020-06-16 15:29:47
Projekty uchwał pod obrady XVIII sesji Rady Gminy Stargard na dzień 26 czerwca 2020 r. Ewa Misztela 2020-06-16 15:29:28
Projekty uchwał pod obrady XVIII sesji Rady Gminy Stargard na dzień 26 czerwca 2020 r. Ewa Misztela 2020-06-16 15:29:20
Przebudowa drogi w miejscowości Święte. Grzegorz Chełmiński 2020-06-16 15:27:36
Przebudowa drogi w miejscowości Koszewo (dz. nr 79). Grzegorz Chełmiński 2020-06-16 15:20:57
Projekty uchwał pod obrady XVIII sesji Rady Gminy Stargard na dzień 26 czerwca 2020 r. Ewa Misztela 2020-06-16 14:54:31