herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 49/18 WÓJTA GMINY STARGARD z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 r. Robert Lange 2018-06-07 13:58:15
Grzegorz Chełmiński 2018-06-07 13:49:04
ZARZĄDZENIE NR 48/18 WÓJTA GMINY STARGARD z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r Robert Lange 2018-06-07 13:48:21
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino Robert Lange 2018-06-05 10:56:52
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino Robert Lange 2018-06-05 10:56:17
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino Robert Lange 2018-06-05 10:53:46
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino Robert Lange 2018-06-05 10:53:10
Klauzula ewidencja ludności Anna Troszczyńska 2018-06-01 10:24:55
Klauzula ewidencja ludności Anna Troszczyńska 2018-06-01 10:24:01
Klauzula dowody osobiste Anna Troszczyńska 2018-06-01 10:23:25
Klauzula dowody osobiste Anna Troszczyńska 2018-06-01 10:22:16
Klauzula dowody osobiste Anna Troszczyńska 2018-06-01 10:22:05
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 231, 908/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-01 07:58:44
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej ? linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działki nr 371/15, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-01 07:51:16
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Anna Troszczyńska 2018-05-30 15:38:22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Anna Troszczyńska 2018-05-30 15:36:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Anna Troszczyńska 2018-05-30 15:33:49
Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach Etap II-II przetarg- UNIEWAŻNIONY. Grzegorz Chełmiński 2018-05-29 12:08:28
Grzegorz Chełmiński 2018-05-29 12:07:49
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- III przetarg. Grzegorz Chełmiński 2018-05-29 12:04:00
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE, zlokalizowanej na terenie działek nr 380/18, 380/12, 377, 366/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-24 07:58:41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 204/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-24 07:53:28
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- III przetarg. Grzegorz Chełmiński 2018-05-23 15:03:32
2017 Anna Troszczyńska 2018-05-23 13:36:01
2017 Anna Troszczyńska 2018-05-23 13:10:18
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W OKRESIE OD 1.01.2017 ROKU DO 31.12.2017 ROKU Robert Lange 2018-05-23 10:19:30
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 ZŁ W OKRESIE OD 1.01.2017 ROKU DO 31.12.2017 ROKU Robert Lange 2018-05-23 10:17:53
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego Anna Troszczyńska 2018-05-22 09:16:16
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 23 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-21 11:05:53
PORZĄDEK OBRAD XL sesji Rady Gminy Stargard dnia 25 maja 2018 r. Robert Lange 2018-05-18 15:32:39
PORZĄDEK OBRAD XL sesji Rady Gminy Stargard dnia 25 maja 2018 r. Robert Lange 2018-05-18 15:32:36
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Ewa Misztela 2018-05-18 15:24:32
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XL na dzień 25 maja 2018 r. Ewa Misztela 2018-05-18 15:24:24
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XL na dzień 25 maja 2018 r. Ewa Misztela 2018-05-18 15:24:23
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XL na dzień 25 maja 2018 r. Ewa Misztela 2018-05-18 15:23:05
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XL na dzień 25 maja 2018 r. Ewa Misztela 2018-05-18 15:03:41
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-18 15:03:00
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-18 15:02:46
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XL na dzień 25 maja 2018 r. Ewa Misztela 2018-05-18 14:59:54
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w dniu 24 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-18 14:50:30