Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
-Protokół Nr VI/19 Ewa Misztela 2019-05-14 08:29:40
-Protokół Nr VI/19 Ewa Misztela 2019-05-14 08:11:33
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Grabowo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych Robert Lange 2019-05-13 20:47:43
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Grabowo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych Robert Lange 2019-05-13 20:21:07
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Grabowo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych Robert Lange 2019-05-13 20:20:37
-Protokół Nr VI/19 Robert Lange 2019-05-13 20:13:21
-Protokół Nr VI/19 Robert Lange 2019-05-13 19:26:57
-Protokół Nr VI/19 Robert Lange 2019-05-13 18:50:26
-Protokół Nr VI/19 Ewa Misztela 2019-05-13 15:12:50
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2019-05-13 13:04:20
Budowa miejsc rekreacyjno- sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęzino gmina Stargard- II Postępowanie. Grzegorz Chełmiński 2019-05-13 12:43:52
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej NN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i szafami kablowymi oraz instalacjami zewnętrznymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 7, 5/4, 5/6, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Barzkowice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-05-13 08:07:36
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Robert Lange 2019-05-10 19:34:09
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie szkoły podstawowej w Grzędzicach obejmującej budowę obiektu szkolnego w systemie modułowym, zlokalizowanej na terenie działki nr 238/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-05-10 10:05:04
Uchwała RIO Nr CXLI.250.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stargard sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Robert Lange 2019-05-10 09:28:28
IV kw. 2018 Robert Lange 2019-05-09 10:08:05
IV kw. 2018 Robert Lange 2019-05-09 10:01:03
Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r. Anna Troszczyńska 2019-05-09 08:57:01
UCHWAŁA NR XLIII/305/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stargard Anna Troszczyńska 2019-05-09 08:28:59
UCHWAŁA NR XLIII/305/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stargard Anna Troszczyńska 2019-05-09 08:28:35
UCHWAŁA NR XLIII/305/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stargard Anna Troszczyńska 2019-05-09 08:27:42
UCHWAŁA NR XLIII/305/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stargard Anna Troszczyńska 2019-05-09 08:24:08
UCHWAŁA NR XLIII/305/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stargard Anna Troszczyńska 2019-05-09 08:22:12
Statut Gminy - dokument usunięty Anna Troszczyńska 2019-05-09 08:20:59
UCHWAŁA NR XLIII/305/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stargard Anna Troszczyńska 2019-05-09 08:20:50
Statut Gminy - dokument usunięty Anna Troszczyńska 2019-05-09 08:19:18
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działki nr 441/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Strachocin, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-05-09 07:48:53
Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Stargard z dnia 29.03.2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 r. Robert Lange 2019-05-08 20:01:50
Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Stargard z dnia 29.03.2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r. Robert Lange 2019-05-08 20:00:21
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Robert Lange 2019-05-08 19:58:30
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Robert Lange 2019-05-08 19:57:12
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Robert Lange 2019-05-08 19:57:08
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 228/5, 229, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-05-08 07:47:44
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 228/5, 229, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2019-05-08 07:47:24
Uchwała RIO Nr CXLI.250.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stargard sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Robert Lange 2019-05-07 12:08:02
POSTANOWIENIE NR 169/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołanjia obwodowych komisjii wyborczych w gminie Stargard Robert Lange 2019-05-07 10:38:34
Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskich w Szczecinie Anna Troszczyńska 2019-05-06 13:44:34
Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskich w Szczecinie - dokument usunięty Anna Troszczyńska 2019-05-06 13:41:50
Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskich w Szczecinie - dokument usunięty Anna Troszczyńska 2019-05-06 13:40:52
Obwieszczenie Wojewody Zachpodniopomorskiego - dokument usunięty Anna Troszczyńska 2019-05-06 13:40:04