herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Małkocin Robert Lange 2018-10-30 08:12:24
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Pęzino Robert Lange 2018-10-30 08:10:32
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Pęzino Robert Lange 2018-10-30 08:09:37
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Pęzino Robert Lange 2018-10-30 08:07:59
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice Robert Lange 2018-10-30 08:06:17
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice Robert Lange 2018-10-30 08:04:57
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice Robert Lange 2018-10-30 08:04:39
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice Robert Lange 2018-10-30 08:04:27
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-10-29 16:10:34
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-10-29 16:05:13
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stargard z dnia 25 października 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-10-29 16:03:34
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stargard z dnia 25 października 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r. Robert Lange 2018-10-29 16:01:36
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 436/9, 94/1, 84, 106/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Strumiany, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-29 08:01:11
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami i szafkami kablowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 675, położonej w obrębie ewidencyjnym Lipnik, gmina Stargard oraz działki nr 189/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kunowo, gmina Kobylanka Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-29 07:59:04
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 85/2, 85/3, 86/2, 86/3, 91/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Lubowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-29 07:55:17
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Robert Lange 2018-10-26 10:09:03
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Robert Lange 2018-10-26 10:06:38
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Robert Lange 2018-10-26 10:05:47
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Robert Lange 2018-10-26 10:04:30
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Robert Lange 2018-10-26 10:03:37
Koło Łowieckie ,,Przepiórka" Robert Lange 2018-10-26 10:03:14
Koło Łowieckie ,,Przepiórka" Robert Lange 2018-10-26 10:00:18
Koło Łowieckie ,,Przepiórka" Robert Lange 2018-10-26 10:00:11
Koło Łowieckie ,,Przepiórka" Robert Lange 2018-10-26 09:57:29
Koło Łowieckie ,,Przepiórka" Robert Lange 2018-10-26 09:52:26
Koło Łowieckie ,,Przepiórka" Robert Lange 2018-10-26 09:50:43
Harmonogram dowozu mieszkańców do lokali wyborczych w dniu 4 listopada 2018 roku - przewoźnik Damian Szurgot Robert Lange 2018-10-26 09:48:02
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018. Grzegorz Chełmiński 2018-10-25 15:08:13
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018. Grzegorz Chełmiński 2018-10-25 13:33:06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 277, 339/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-25 08:09:27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 16, 105 położonych w obrębie ewidencyjnym Krąpiel, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-10-25 08:05:09
-Protokół Nr XLIV/18 Ewa Misztela 2018-10-24 13:49:43
-Protokół Nr XLIII/18 Ewa Misztela 2018-10-24 13:47:44
-Protokół Nr XLIV/18 Ewa Misztela 2018-10-24 13:47:28
-Protokół Nr XLIV/18 Ewa Misztela 2018-10-24 13:44:28
-Protokół Nr XLIV/18 Ewa Misztela 2018-10-24 13:32:16
-Protokół Nr XLIV/18 Ewa Misztela 2018-10-24 13:31:49
-Protokół Nr XLIV/18 Ewa Misztela 2018-10-24 13:31:37
Wybór najkorzystniejszej oferty Grzegorz Chełmiński 2018-10-24 10:10:20
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard- nowy przetarg. Grzegorz Chełmiński 2018-10-24 08:58:41