herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
18.11.2009 z realizacji przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Robert Lange 2018-02-12 08:52:32
2004.12.06-2005.01.13 NIK w zakresie utrzymania obiektów mostowych i tuneli w latach 2003 i 2004 Robert Lange 2018-02-12 08:52:30
03.12-04.12.2009 z realizacji projektu Pobudzamy aktywność młodzieży z Pęzina poprzez zapewnienie im zajęć w świetlicy wiejskiej. Robert Lange 2018-02-12 08:52:24
10.02.2010 z zakresu realizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Robert Lange 2018-02-12 08:52:21
07.10.2010 wizyta monitorująca, potwierdzająca trwałość projektu Placówki rozwoju kulturalno-sportowego rejonu pogranicza w miejscowości Grzędzice i Pęzino. Robert Lange 2018-02-12 08:52:20
20.11-21.11.2010 wizyta monitoringowa, realizacji pn. Wiejski Klub Małych Odkrywców w miejscowości Grzędzice. Robert Lange 2018-02-12 08:52:18
14.04-15.04.2011 z zakresu realizacji operacji oraz zobowiązań beneficjenta wynikających z przyznania pomocy projektu PN. Wiejski Ośrodek Centrum Kulturalno ?Sportowe - przebudowa świetlicy w miejscowości Strachocin Robert Lange 2018-02-12 08:52:17
28.02-01.03.2011 z zakresu realizacji operacji oraz zobowiązań beneficjenta wynikających z przyznania pomocy projektu Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębie Małkocin oraz Warchlino wraz z wykonaniem instalacji zewnętrznych położonych w obrębie Warchlino. Robert Lange 2018-02-12 08:52:16
25.02.2011 kontrola archiwum zakładowego. Robert Lange 2018-02-12 08:52:15
08.09-20.12.20017 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Anna Troszczyńska 2018-02-09 15:27:32
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego Anna Troszczyńska 2018-02-09 13:46:17
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego Anna Troszczyńska 2018-02-09 13:45:59
INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Grzędzice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Robert Lange 2018-02-09 08:11:10
INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Grzędzice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Robert Lange 2018-02-09 08:10:46
Budowa wodociągu Lipnik- Grzędzice. Grzegorz Chełmiński 2018-02-07 10:45:51
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działki nr 27/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice oraz na terenie działki nr 250/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-02-07 07:32:11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 349, 358/15, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-02-07 07:31:15
Budowa wodociągu Lipnik- Grzędzice. Grzegorz Chełmiński 2018-02-02 14:29:59
Budowa wodociągu Lipnik- Grzędzice. Grzegorz Chełmiński 2018-02-02 13:47:00
Budowa wodociągu Lipnik- Grzędzice. Grzegorz Chełmiński 2018-02-02 12:50:03
Uchwała RIO Nr XXII.78.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Stargard na 2018 rok Anna Troszczyńska 2018-02-02 07:42:28
Uchwała RIO Nr XXII.77.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Stargard. Anna Troszczyńska 2018-02-02 07:41:43
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU Robert Lange 2018-01-31 12:00:27
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU Robert Lange 2018-01-31 11:59:03
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Robert Lange 2018-01-31 10:32:40
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 116, położonej w obrębie ewidencyjnym Tychowo, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-01-30 08:30:51
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 241/1, 239/1, 238/1, 237/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Paweł Kłobus 2018-01-30 08:29:46
Plan zamówień publicznych na 2018 rok Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2018-01-29 09:25:11
Protokół nr 36/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 7 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-01-26 13:00:52
Protokół nr 36/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 7 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-01-26 13:00:48
Protokół nr 36/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 7 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-01-26 12:58:32
Protokół nr 36/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 7 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-01-26 12:58:26
Protokół nr 37/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 7 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-01-26 12:57:00
Protokół nr 37/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 7 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-01-26 12:56:42
Komisje wspólne Ewa Misztela 2018-01-26 08:59:10
Komisje wspólne Ewa Misztela 2018-01-26 08:59:01
Protokół nr 38/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 28 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-01-26 08:53:03
Protokół nr 38/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 28 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-01-26 08:48:54
Protokół nr 37/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 18 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-01-26 08:46:37
Protokół nr 37/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 18 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-01-26 08:44:21