herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
-Protokół Nr XXXIX/18 Ewa Misztela 2018-05-15 14:45:07
-Protokół Nr XXXIX/18 Ewa Misztela 2018-05-15 14:44:49
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 kwietnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-05-15 14:35:24
Grzegorz Chełmiński 2018-05-15 12:13:47
Grzegorz Chełmiński 2018-05-15 11:32:14
Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie- III postępowanie. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-05-15 11:27:27
Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie- Unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-05-15 11:27:01
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-15 10:41:38
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-15 10:40:58
Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-15 10:40:45
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 23 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-15 10:37:46
PLAN PRACY Ewa Misztela 2018-05-15 10:37:42
PLAN PRACY Ewa Misztela 2018-05-15 10:37:40
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 23 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-15 10:36:54
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 23 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-15 10:36:48
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 23 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-15 10:36:18
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 23 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-15 10:33:48
PLAN PRACY Ewa Misztela 2018-05-15 10:33:43
PLAN PRACY Ewa Misztela 2018-05-15 10:33:39
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 23 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-05-15 10:33:22
INFORMACJA obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Stargard za rok 2017 Robert Lange 2018-05-14 15:47:39
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Stargard za okres od dnia 1 stycznia do końca kwartału I roku 2018 Robert Lange 2018-05-14 15:46:33
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Stargard za okres od dnia 1 stycznia do końca kwartału I roku 2018 Robert Lange 2018-05-14 15:45:23
2018 Robert Lange 2018-05-14 15:43:11
INFORMACJA obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Stargard za rok 2017 Robert Lange 2018-05-14 15:41:55
Informacja o podstawowej kwocie dotacji ogłoszona na podstawie art. 46 ust 1 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych. Robert Lange 2018-05-14 15:37:20
Grzegorz Chełmiński 2018-05-14 11:32:33
Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach Etap II-II przetarg- UNIEWAŻNIONY. Grzegorz Chełmiński 2018-05-14 11:30:10
Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach- Etap II. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-05-14 11:27:43
Grzegorz Chełmiński 2018-05-14 11:24:45
Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach- Etap II. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2018-05-14 11:22:05
Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach Etap II- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-05-14 11:21:23
Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach Etap II- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-05-14 11:20:54
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 377, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-14 08:34:18
WYKAZ SOŁTYSÓW SOŁECTW GMINY STARGARD Anna Troszczyńska 2018-05-11 09:44:48
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- III przetarg. Grzegorz Chełmiński 2018-05-08 11:59:31
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- III przetarg. Grzegorz Chełmiński 2018-05-08 11:56:58
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- II przetarg- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-05-08 11:53:20
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 310/13, 310/14, 310/26, 310/27, 317, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-08 09:45:22
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 378, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-05-07 09:53:19