herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Harmonogram dyżurów Anna Troszczyńska 2018-09-13 12:36:01
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu-nowy przetarg. Grzegorz Chełmiński 2018-09-13 11:39:50
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu-unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-13 11:32:31
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Robert Lange 2018-09-13 09:59:09
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Robert Lange 2018-09-13 08:55:57
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej ? linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo ? pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 277, 339/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-13 07:56:33
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu-unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-11 14:39:51
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARGARD Z SIEDZIBĄ W KLĘPINIE Robert Lange 2018-09-11 08:44:51
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARGARD Z SIEDZIBĄ W KLĘPINIE Robert Lange 2018-09-11 08:41:38
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARGARD Z SIEDZIBĄ W KLĘPINIE Robert Lange 2018-09-11 08:33:22
KONKURS NA STANOWISKO DREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARGARD Z SIEDZIBĄ W KLĘPINIE Robert Lange 2018-09-11 08:32:45
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty) Robert Lange 2018-09-11 08:32:19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej ? linii kablowej NN 0,4 kV zlokalizowanej na terenie działki nr 44, położonej w obrębie ewidencyjnym Strachocin, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-11 07:53:17
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 16, 105, położonych w obrębie ewidencyjnym Krąpiel, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-11 07:49:44
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-10 15:10:13
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-10 15:07:53
IV kw. 2017 Robert Lange 2018-09-10 14:14:38
UCHWAŁA NR XLII/301/18 RADY GMINY STARGARD z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018 - 2029. Robert Lange 2018-09-10 14:10:57
UCHWAŁA NR XXXV/244/17 RADY GMINY STARGARD z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018 ? 2028. Robert Lange 2018-09-10 14:09:44
2018 Robert Lange 2018-09-10 14:03:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej ? linii kablowej NN 0,4 kV zlokalizowanej na terenie działki nr 75, położonej w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-10 07:55:33
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działki nr 295, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-10 07:52:15
Budowa parkingu na działce oznaczonej numerem 322, obręb Strachocin Robert Lange 2018-09-07 07:19:41
Budowa parkingu na działce oznaczonej numerem 322, obręb Strachocin Robert Lange 2018-09-07 07:18:04
Budowa parkingu na działce oznaczonej numerem 322, obręb Strachocin Robert Lange 2018-09-07 07:17:46
Budowa parkingu na działce oznaczonej numerem 322, obręb Strachocin Robert Lange 2018-09-07 07:17:05
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-06 14:24:45
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-06 14:24:42
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-06 14:12:26
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, zlokalizowanej na terenie działek nr 483, 270/5, 270/6, 489, 481, położonych w obrębie ewidencyjnym Pęzino Paweł Kłobus 2018-09-06 10:33:39
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-05 14:42:28
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard- unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-05 09:33:10
ZARZĄDZENIE NR 193/18 WÓJTA GMINY STARGARD z dnia 4 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2018-09-04 19:26:14
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 12:04:39
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 12:04:35
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 12:04:16
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 12:03:04
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 12:01:46
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 11:49:24
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wyjaśnienia procedury sprzedaży działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 171, 172, 173 i 174, położonych w obrębie Strachocin Ewa Misztela 2018-09-03 11:48:11