herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLI na dzień 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 10:11:21
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLI na dzień 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 10:11:18
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLI na dzień 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 10:10:29
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 10:09:58
-Protokół Nr XL/18 Ewa Misztela 2018-06-18 10:02:40
-Protokół Nr XL/18 Ewa Misztela 2018-06-18 09:56:16
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 09:41:37
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 09:37:47
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r. - dokument usunięty Ewa Misztela 2018-06-18 09:37:10
PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r. Ewa Misztela 2018-06-18 09:36:14
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i NN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i szafami kablowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 271/1, 246, 377, 233/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-18 07:45:27
Grzegorz Chełmiński 2018-06-15 11:35:39
Grzegorz Chełmiński 2018-06-15 11:34:20
KWSTIONARIUSZ OSOBOWY Robert Lange 2018-06-15 11:16:00
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY Robert Lange 2018-06-15 11:14:29
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2018-06-15 11:10:11
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2018-06-15 11:10:08
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2018-06-15 10:59:00
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Robert Lange 2018-06-15 10:58:55
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty) Robert Lange 2018-06-15 10:51:11
Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty) Robert Lange 2018-06-15 10:50:59
Rejestr Instytucji Kultury Robert Lange 2018-06-15 10:17:49
Rejestr Instytucji Kultury Robert Lange 2018-06-15 10:15:47
Rejestr Instytucji Kultury Robert Lange 2018-06-15 10:14:19
Rejestr Instytucji Kultury Robert Lange 2018-06-15 09:56:12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 316, 326/5, 326/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-14 08:21:34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr 316, 326/5, 326/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-14 08:19:40
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 227/1, 2/20, 252/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-14 08:16:57
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE zlokalizowanej na terenie działek nr 380/18, 380/12, 377, 366/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-14 08:14:32
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 310/13, 310/14, 310/26, 310/27, 317, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard. Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-06-14 08:11:39
-Protokół Nr XL/18 Ewa Misztela 2018-06-12 11:46:23
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty w dniu 22 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-12 11:31:05
-Protokół Nr XL/18 Ewa Misztela 2018-06-12 11:30:46
-Protokół Nr XL/18 Ewa Misztela 2018-06-12 11:25:04
-Protokół Nr XL/18 Ewa Misztela 2018-06-12 11:24:04
-Protokół Nr XL/18 Ewa Misztela 2018-06-12 11:23:27
-Protokół Nr XL/18 Ewa Misztela 2018-06-12 10:59:45
-Protokół Nr XL/18 Ewa Misztela 2018-06-12 10:57:51
-Protokół Nr XL/18 Ewa Misztela 2018-06-12 10:57:38
Protokół nr 44/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 22 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-06-12 10:56:56