herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
11.10-10.11.2016 kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Robert Lange 2018-02-12 16:16:03
28.06.2012 kontrola w zakresie przestrzegania ustalonych zasad organizacji pracy skazanych z tytułu wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej. Kontrolę przeprowadził Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Robert Lange 2018-02-12 15:54:43
08.09-20.12.20017 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Robert Lange 2018-02-12 14:07:18
08.09-20.12.20017 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Robert Lange 2018-02-12 14:06:59
08.09-20.12.20017 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Robert Lange 2018-02-12 14:05:51
08.09-20.12.20017 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Robert Lange 2018-02-12 14:04:34
08.09-20.12.20017 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Robert Lange 2018-02-12 14:03:21
09.09.2012 kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Robert Lange 2018-02-12 13:50:43
08.09-20.12.20017 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Robert Lange 2018-02-12 13:50:23
08.09-20.12.20017 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Robert Lange 2018-02-12 13:49:30
08.09-20.12.20017 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Robert Lange 2018-02-12 13:47:48
08.09-20.12.20017 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Robert Lange 2018-02-12 13:47:02
08.09-20.12.20017 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Robert Lange 2018-02-12 13:45:55
08.09-20.12.20017 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Robert Lange 2018-02-12 13:44:07
08.09-20.12.20017 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Robert Lange 2018-02-12 13:43:25
08.09-20.12.20017 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Robert Lange 2018-02-12 08:56:57
01.10.2008 problemowa w zakresie przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków. Robert Lange 2018-02-12 08:55:25
15.10.2008 problemowa w zakresie przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 15 października 2008 roku Robert Lange 2018-02-12 08:55:20
28.01.2009 zakresie wykorzystania środków PFRON Robert Lange 2018-02-12 08:55:15
15.10.2008 problemowa w zakresie przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 15 października 2008 roku przeprowadzona w dniu 15 października 2008 roku w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2018-02-12 08:54:51
08.05.2008 - 09.05.2008 doraźna gospodarki finansowej Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2018-02-12 08:54:43
29.05.2008 -problemowa w zakresie ewidencji działalności gospodarczej przeprowadzonej w dniu 29 maja 2008 roku w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2018-02-12 08:54:39
08.05.2008 - 09.05.2008 kompleksowa z realizacji projektu nr IN T/MV-BB-PL. 3. D 1/2006/031 pn. "Placówki rozwoju kulturalno-sportowego rejonu pogranicza w miejscowościach Grzędzice i Pęzino" Robert Lange 2018-02-12 08:54:37
22.02.2008 z audytu finansowego projektu realizowanego w ramach SPO - 2.7 Robert Lange 2018-02-12 08:53:55
27.12.2007-09.01.2008 z zakresu przestrzegania procedur kontroli wydatków oraz celowości podejmowania zobowiazań finansowych Robert Lange 2018-02-12 08:53:46
20.11.2007 UW Szczecin dot. zagadnien związanych z prowadzeniem rejestru wyborców Robert Lange 2018-02-12 08:53:39
21.10.2007 UW Szczecin dot. wykorzystania dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 21.10.12007 Robert Lange 2018-02-12 08:53:37
01.12.2008-09.12.2008 problemowa w zakresie dochodów Skarbu Państwa w 2007 roku Robert Lange 2018-02-12 08:53:08
15.02.2007 UW Szczecin dot. prawidłowości i terminowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych Gminie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Robert Lange 2018-02-12 08:53:04
19.09.2006-15.11.2006 NIK w zakresie kształtowania polityki przestrzennej w gminie Robert Lange 2018-02-12 08:52:59
03.04.2006-24.04.2006 NIK z zakresu wykorzystania środków gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Robert Lange 2018-02-12 08:52:56
2005.12.09 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki z zakresu realizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Robert Lange 2018-02-12 08:52:53
2006.03.20 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa z realizacji projektu Leader+ Robert Lange 2018-02-12 08:52:50
2005.11.30 ARCHIWUM PAŃSTWOWE SZCZECIN w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego Robert Lange 2018-02-12 08:52:47
2005.01.05-2005.03.11 RIO kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2018-02-12 08:52:45
2005.03.08-2005.03.11 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w zakresie przyjmowania, sposobu rozpatrywania skarg i wniosków Robert Lange 2018-02-12 08:52:42
21.04.2009 w zakresie organizowania, kontrolowania przebiegu kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej Robert Lange 2018-02-12 08:52:39
29.04.2009 z realizacji przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami a także realizacji Uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2005 r., w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego, a w szczególności Robert Lange 2018-02-12 08:52:35
24.08.-02.09.2009 z zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji celowych Robert Lange 2018-02-12 08:52:34
10-09-27.11.2009 w zakresie gospodarki finansowej Gminy Stargard Szczeciński za lata 2005- 2008 Robert Lange 2018-02-12 08:52:33