Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nr 88/04 z 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2004-09-24 23:05:58
Nr 87/04 z 20 sierpnia 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r. Robert Lange 2004-09-24 22:47:52
Nr 86/04 z 5 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Robert Lange 2004-09-24 22:40:33
Nr 85/04 z 5 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży Robert Lange 2004-09-24 22:32:12
Nr 84/04 z 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej Robert Lange 2004-09-24 22:23:33
Nr 80/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Pezinie Filia w Barzkowicach Robert Lange 2004-09-24 22:03:59
Nr 83/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-24 22:02:56
Nr 82/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Strachocinie Robert Lange 2004-09-24 22:00:59
Nr 81/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Pęzinie Robert Lange 2004-09-24 21:59:41
Nr 79/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Małkocinie Robert Lange 2004-09-24 21:50:08
Nr 78/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Sownie Robert Lange 2004-09-24 21:47:08
Nr 77/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Koszewie Robert Lange 2004-09-24 21:24:56
Nr 76/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2004-09-24 21:08:22
Nr 75/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Robert Lange 2004-09-24 20:56:45
Nr 74/04 z 25 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Robert Lange 2004-09-24 19:51:16
Nr 73/04 z 25 czerwca 2004 r. w sprawie stawki czynszu najmu budynków i lokali użytkowych - świetlice Robert Lange 2004-09-24 19:35:54
Nr 70/04 z 25 czerwca 2004 r. w sprawie zatrudnienia kierownika Robert Lange 2004-09-24 19:14:14
Nr 66/04 z 21 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2004-09-23 10:41:12
Nr 69/04 z 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwolnienia z funkcji kierownika Robert Lange 2004-09-23 10:38:15
Nr 68/04 z 21 czerwca 2004 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzędzicach Robert Lange 2004-09-23 10:30:46
Nr 67/04 z 21 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2004-09-23 10:24:33
Nr 65/04 z 21 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2004-09-23 10:21:12
Nr 64/04 z 21 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2004-09-23 10:18:16
Nr 63/04 z 21 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2004-09-23 10:16:09
Nr 61/04 z 12 czerwca 2004 r. dotycząca przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych Robert Lange 2004-09-23 10:08:40
Nr 60/04 z 12 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-23 10:04:06
Nr 59/04 z 12 czerwca 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Lange 2004-09-23 09:58:03
Nr 58/04 z 12 czerwca 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę o utworzeniu Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-23 09:54:40
Nr 57/04 z 8 czerwca 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 4/3, Robert Lange 2004-09-23 09:49:12
Nr 56/04 z 8 czerwca 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 145/2, po Robert Lange 2004-09-23 09:37:19
Nr 55/04 z 8 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany składu obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2004-09-23 09:31:00
Nr 54/04 z 31 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Robert Lange 2004-09-23 09:24:59
Nr 53/04 z 31 maja 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVIII/132/04 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 maja 2004 r Robert Lange 2004-09-22 10:30:49
Nr 52/04 z 25 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Robert Lange 2004-09-22 10:22:45
Nr 51/04 z 25 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Robert Lange 2004-09-22 10:14:16
Nr 50/04 z 20 maja 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Lange 2004-09-22 10:13:49
Nr 49/04 z 20 maja 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany wydatków na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z prog Robert Lange 2004-09-22 09:54:24
Nr 48/04 z 20 maja 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 21 położo Robert Lange 2004-09-22 09:38:17
Nr 46/04 z 20 maja 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwały Nr XIII/103/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sp Robert Lange 2004-09-22 09:32:51
Nr 45/04 z 20 maja 2004 r. w sprawie przygotowani projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwały Nr XIII/102/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do spo Robert Lange 2004-09-22 09:27:16