herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 29 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 07:39:34
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 29 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 07:39:24
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 29 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 07:30:03
Protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 29 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Ewa Misztela 2018-02-16 07:29:49
x - dokument usunięty Robert Lange 2018-02-15 09:29:48
Regulamin Udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard Robert Lange 2018-02-15 09:29:22
Regulamin Udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard Robert Lange 2018-02-15 09:13:55
x - dokument usunięty Robert Lange 2018-02-15 09:13:12
Regulamin Udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard Robert Lange 2018-02-15 08:55:44
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 11:21:50
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 11:21:43
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 11:06:53
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 11:06:02
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 11:03:32
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:59:44
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:59:30
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:59:12
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:58:11
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:56:09
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:55:54
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:53:25
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:22:43
-Protokół Nr XXXVI/18 Ewa Misztela 2018-02-13 10:22:19
28.06.2012 kontrola w zakresie przestrzegania ustalonych zasad organizacji pracy skazanych z tytułu wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej. Kontrolę przeprowadził Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Robert Lange 2018-02-12 16:57:49
09.09.2012 kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Robert Lange 2018-02-12 16:57:47
20.04.2016 kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie utrzymania w latach 2015-2016 ( I kwartał) infrastruktury dojazdowej do przejazdów kolejowych. Robert Lange 2018-02-12 16:57:02
06.10.2016 kontrola Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z zakresu dowodów osobistych Robert Lange 2018-02-12 16:56:20
22-24.05.2017 kontrola Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Robert Lange 2018-02-12 16:55:30
30.05.2017 kontrola Archiwum Państwowego w Szczecinie w zakresie archiwum zakładowego Robert Lange 2018-02-12 16:55:00
30.05.2017 kontrola Archiwum Państwowego w Szczecinie w zakresie archiwum zakładowego Robert Lange 2018-02-12 16:54:34
28.07.2017 kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego spraw z zakresu dowodów osobistych Robert Lange 2018-02-12 16:53:37
11.10-10.11.2016 kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Robert Lange 2018-02-12 16:52:22
30.05.2017 kontrola Archiwum Państwowego w Szczecinie w zakresie archiwum zakładowego Robert Lange 2018-02-12 16:50:05
22-24.05.2017 kontrola Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Robert Lange 2018-02-12 16:48:59
09.09.2012 kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Robert Lange 2018-02-12 16:43:15
30.05.2017 kontrola Archiwum Państwowego w Szczecinie w zakresie archiwum zakładowego Robert Lange 2018-02-12 16:41:53
28.07.2017 kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego spraw z zakresu dowodów osobistych Robert Lange 2018-02-12 16:35:59
08.09-20.12.20017 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Robert Lange 2018-02-12 16:28:54
20.04.2016 kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie utrzymania w latach 2015-2016 ( I kwartał) infrastruktury dojazdowej do przejazdów kolejowych. Robert Lange 2018-02-12 16:21:20
06.10.2016 kontrola Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z zakresu dowodów osobistych Robert Lange 2018-02-12 16:18:08