herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-nowe postępowanie. Grzegorz Chełmiński 2018-09-21 10:14:06
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-nowe postępowanie. Grzegorz Chełmiński 2018-09-21 09:51:14
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-21 09:05:54
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-21 09:03:33
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2018-09-21 09:02:00
Konsultacje Programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Anna Troszczyńska 2018-09-21 08:56:34
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV, zlokalizowanej na terenie działki nr 75, położonej w obrębie ewidencyjnym Żarowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-21 07:47:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard Anna Troszczyńska 2018-09-20 14:39:38
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 14:12:45
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 14:12:37
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 14:08:23
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 14:05:41
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 14:05:33
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 13:55:35
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 13:34:44
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Ewa Misztela 2018-09-20 13:29:57
Protokół nr 46/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 13:29:49
Protokół nr 46/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-20 13:27:50
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki numer 295, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-20 07:49:56
Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2018-09-19 13:15:03
Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2018-09-19 13:14:05
Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2018-09-19 13:14:03
Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2018-09-19 12:51:08
Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2018-09-19 12:50:12
Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych Robert Lange 2018-09-19 12:50:05
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Ewa Misztela 2018-09-19 10:33:07
Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje Ewa Misztela 2018-09-19 10:33:04
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-19 10:31:44
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-19 10:30:58
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-19 10:30:11
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLIII na dzień 28 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-19 10:30:07
Projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy Stargard NR XLII na dzień 31 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-09-19 10:29:35
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej na terenie działek nr 2/20, 252/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2018-09-19 08:02:17
Zarządzenie Nr 188/18 Wójta Gminy Stargard z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r. Robert Lange 2018-09-18 20:03:54
Zarządzenie Nr 187/18 Wójta Gminy Stargard z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stargard za I półrocze 2018 r. Robert Lange 2018-09-18 20:03:03
Zarządzenie Nr 186/18 Wójta Gminy Stargard z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. Robert Lange 2018-09-18 20:02:07
Członkostwo w obwodowych komisjach wyborczych (ZPOW-571-33/18) Robert Lange 2018-09-18 08:12:52
Uchwała Nr CCCLIV.620.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez gminę Stargard. Robert Lange 2018-09-18 08:00:08
Uchwała Nr CCCXLVII.609.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard za I półrocze 2018 r. Robert Lange 2018-09-18 07:55:04
Harmonogram dyżurów Robert Lange 2018-09-17 22:11:26