herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr 48/18 ze wpólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 21 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:32:31
Protokół nr 48/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 25 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:31:20
Protokół nr 47/18 ze wpólnego posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty, Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 21 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:30:52
Protokół nr 48/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 25 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:30:18
Protokół nr 48/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 25 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:29:51
Protokół nr 48/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 25 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:29:02
Protokół nr 48/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 25 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:28:28
Protokół nr 48/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 25 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:27:18
Protokół nr 48/18 z posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty z dnia 25 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:27:14
Protokół nr 47/18 ze wpólnego posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty, Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 21 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:26:30
Protokół nr 47/18 ze wpólnego posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty, Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 21 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:22:52
Protokół nr 47/18 ze wpólnego posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty, Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 21 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:12:18
Protokół nr 47/18 ze wpólnego posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty, Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 21 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:11:13
Protokół nr 46/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:09:37
Protokół nr 47/18 ze wpólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dnia 21 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:08:51
Protokół nr 46/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:07:19
Protokół nr 46/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:06:10
Protokół nr 46/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:04:45
Protokół nr 46/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:04:36
Protokół nr 47/18 ze wpólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dnia 21 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:04:08
Protokół nr 47/18 ze wpólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dnia 21 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 14:03:16
Protokół nr 47/18 ze wpólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dnia 21 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 13:57:10
Protokół nr 47/18 ze wpólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dnia 21 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 13:56:17
Protokół nr 47/18 ze wpólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty z dnia 21 września 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 13:56:05
Protokół nr 46/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 sierpnia 2018 r. Ewa Misztela 2018-11-16 13:55:51
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018. Grzegorz Chełmiński 2018-11-15 14:56:26
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard- nowy przetarg. Grzegorz Chełmiński 2018-11-15 13:55:53
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta Ewa Misztela 2018-11-15 11:38:18
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta Ewa Misztela 2018-11-15 11:38:16
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta Ewa Misztela 2018-11-15 11:37:58
-Protokół Nr XLIV/18 Ewa Misztela 2018-11-15 11:35:33
-Protokół Nr XLIV/18 Ewa Misztela 2018-11-15 11:34:13
- dokument usunięty Ewa Misztela 2018-11-15 11:32:41
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta Ewa Misztela 2018-11-15 11:31:56
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta Ewa Misztela 2018-11-15 11:30:42
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta Ewa Misztela 2018-11-15 11:29:56
-Protokół Nr XLIV/18 Ewa Misztela 2018-11-14 15:28:52
-Protokół Nr XLIV/18 Ewa Misztela 2018-11-14 15:28:23
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Stargard za okres od dnia 1 stycznia do końca kwartału III roku 2018 Robert Lange 2018-11-13 20:08:13
OBWIESZCZENIE o miejscu przechowywania książki ewidencji Koła Łowieckiego "Przepiórka" w Pyrzycach Robert Lange 2018-11-13 20:03:48