Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
19 Nr III/19/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia czynności z zakresu prawa pracy dokonywanych wobec wójta gminy Robert Lange 2004-09-06 00:07:34
18 Nr III/18/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. Robert Lange 2004-09-06 00:04:20
- dokument usunięty Robert Lange 2004-09-06 00:03:20
17 Nr III/17/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Robert Lange 2004-09-06 00:02:22
16 Nr III/16/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 rok Robert Lange 2004-09-05 23:58:08
15 Nr II/15/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-05 23:55:39
14 Nr II/14/02 z dnia 4 grudnia 2002 r.w sprawie zwołania zebrań wiejskich Robert Lange 2004-09-05 23:50:01
13 Nr II/13/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok Robert Lange 2004-09-05 23:42:59
12 Nr II/12/02 z dnia 4 grudnia 2002 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów Robert Lange 2004-09-05 23:36:43
11 Nr II/11/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Robert Lange 2004-09-05 23:34:02
10 Nr II/10/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji w podatku leśnym Robert Lange 2004-09-05 23:27:41
8 Nr I/8/02 z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Robert Lange 2004-09-05 23:20:26
9 Nr II/9/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta Robert Lange 2004-09-05 23:19:12
9 Nr II/9/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-05 23:09:49
7 Nr I/7/02 z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji rady gminy Robert Lange 2004-09-05 22:58:32
104 Nr XIII/104/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-05 22:00:12
99 Nr XIII/99/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem. Robert Lange 2004-09-05 21:54:09
98 Nr XIII/98/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany uchwały o uznaniu drzew za pomniki przyrody Robert Lange 2004-09-05 21:53:34
87 Nr XI/87/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Robert Lange 2004-09-05 21:51:15
86 Nr XI/86/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w skład mienia gminnego infrastruktury wodociągowej położonej w obrębie Sowno, gmina Starga Robert Lange 2004-09-05 21:50:10
79 Nr XI/79/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 69/3 położonej w obrębie Zarowo, gmina Stargard Szczeci Robert Lange 2004-09-05 21:45:08
100 Nr XIII/100/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r. Robert Lange 2004-09-05 21:36:37
97 Nr XII/97/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Miasto Stargard Szczeciński części linii sieci kanalizacyjnej. - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-05 21:35:31
97 Nr XII/97/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Miasto Stargard Szczeciński części linii sieci kanalizacyjnej. Robert Lange 2004-09-05 21:32:34
96 Nr XIII/96/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r. Robert Lange 2004-09-05 21:32:14
95 Nr XII/95/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Robert Lange 2004-09-05 21:31:59
94 Nr XII/94/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości. Robert Lange 2004-09-05 21:31:08
93 Nr XII/93/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Robert Lange 2004-09-05 21:30:42
92 Nr XII/92/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o lasach i wzoru formularza deklaracji na podatek leśny. Robert Lange 2004-09-05 21:30:23
85 Nr XI/85/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody Robert Lange 2004-09-05 21:29:43
83 Nr XI/83/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego numer 6 położonego w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Rynek Staromiejs Robert Lange 2004-09-05 21:29:25
81 Nr XI/81/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno przez użytkownika wieczystego działki zabudowanej oznaczonej numerem 240/1 o pow. 937 m2 w udziale 282/1000 części w o Robert Lange 2004-09-05 21:29:08
91 Nr XII/91/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o gruntach i wzoru formularza deklaracji na podatek rolny. Robert Lange 2004-09-05 21:28:19
88 Nr XII/88/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego zabudowanej nieruchomości w udziale 31/100 części, oznaczonej numerem działki 79 położonej w obrę Robert Lange 2004-09-05 21:27:41
84 Nr XI/84/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2004-09-05 21:26:45
82 Nr XI/82/03 z dnia 24 października 2003 r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXXVI 11/298/02 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 8 października 2002 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargo Robert Lange 2004-09-05 21:26:24
80 Nr XI/80/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 569/9 położonej w obrębie Warchlino, gmina Robert Lange 2004-09-05 21:25:53
76 Nr XI/76/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Robert Lange 2004-09-05 21:24:40
75 Nr X/75/03 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Robert Lange 2004-09-05 21:24:23
73 Nr X/73/03 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-05 21:22:58