Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zakrzewski Wiesław - Radny Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 17:44:03
Radni Robert Lange 2007-01-17 17:39:34
Oświadczenia majątkowe V Kadencja. Robert Lange 2007-01-17 17:39:18
Oświadczenia majątkowe V Kadencja. Robert Lange 2007-01-17 17:38:33
PLACÓWKI ROZWOJU KULTURALNO – SPORTOWEGO REJONU POGRANICZA W MIEJSCOWOŚCIACH GRZĘDZICE I PĘZINO Robert Lange 2007-01-04 18:33:52
WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dokument usunięty Robert Lange 2007-01-03 10:13:42
WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dokument usunięty Robert Lange 2007-01-03 10:11:37
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dla Pana Pawła Janoch o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obory wolnostanowiskowej Robert Lange 2007-01-03 10:08:43
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Robert Lange 2007-01-03 10:03:22
9 Nr II/9/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Robert Lange 2006-12-23 10:30:28
8 Nr II/8/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów. Robert Lange 2006-12-23 10:28:08
7 Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Robert Lange 2006-12-23 10:26:44
6 Nr II/6/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Robert Lange 2006-12-23 10:20:25
5 Nr II/5/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta. Robert Lange 2006-12-23 10:15:32
4 Nr II/4/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie objęcia obowiązków przez wójta gminy Robert Lange 2006-12-23 10:13:54
19.09.2006-15.11.2006 NIK w zakresie kształtowania polityki przestrzennej w gminie Robert Lange 2006-12-22 10:31:21
PLACÓWKI ROZWOJU KULTURALNO – SPORTOWEGO REJONU POGRANICZA W MIEJSCOWOŚCIACH GRZĘDZICE I PĘZINO Robert Lange 2006-12-22 10:17:13
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2006-12-22 10:15:41
03.04.2006-24.04.2006 NIK z zakresu wykorzystania środków gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Robert Lange 2006-12-20 08:40:30
2005.12.09 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki z zakresu realizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Robert Lange 2006-12-20 08:37:54
2006.03.20 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa z realizacji projektu Leader+ Robert Lange 2006-12-20 08:35:01
2005.11.30 ARCHIWUM PAŃSTWOWE SZCZECIN w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego Robert Lange 2006-12-20 08:32:17
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Robert Lange 2006-12-13 07:42:38
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - dokument usunięty Robert Lange 2006-12-13 07:39:20
RADA GMINY V KADENCJI Robert Lange 2006-12-11 11:31:03
Rokowania na najem lokalu użytkowego o powierzchni 45,40 m2, znajdującego się w budynku nr 5 w Rogowie Robert Lange 2006-12-11 10:56:33
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAŁKOCINIE Robert Lange 2006-12-06 09:46:02
3 Nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji rady gminy Robert Lange 2006-12-05 10:55:09
2 Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-12-05 10:54:19
1 Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-12-05 10:54:01
2 Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-12-05 10:52:48
2 Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-12-05 10:51:59
1 Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-12-05 10:51:23
285 Nr XLI/285/06 z dnia 29 września 2006 r w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny podnadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący i dyrektora szkoły. Robert Lange 2006-12-05 10:38:34
284 Nr XLI/284/06 z dnia 29 września 2006 r w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-12-05 10:32:10
283 Nr XLI/283/06 z dnia 29 września 2006 r w sprawie zmiany uchwały w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-12-05 10:27:01
283 Nr XLI/283/06 z dnia 29 września 2006 r w sprawie zmiany uchwały w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-12-05 10:24:32
V KADENCJA - dokument usunięty Robert Lange 2006-12-05 10:19:25
V KADENCJA - dokument usunięty Robert Lange 2006-12-05 10:17:29
Stanowisko – referent ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych. (_PRACOWNIK_PRZYJĘTY_) Robert Lange 2006-12-05 10:16:45