Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE Robert Lange 2008-01-18 14:54:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie – System Stargard Szczeciński; Ciąg 1A Wierzchląd – Skalin – Golczewo wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skalinie”. Robert Lange 2008-01-15 10:53:53
Deklaracja na podatek od środków transportowych Robert Lange 2008-01-10 14:23:17
Deklaracja na podatek od środków transportowych 2008 - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-10 14:21:57
Deklaracja na podatek od środków transportowych 2008 - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-10 14:20:55
Deklaracja na podatek od środków transportowych 2008 - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-10 14:13:48
Deklaracja na podatek od środków transportowych 2008 - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-10 14:02:04
Deklaracja na podatek od środków transportowych 2008 - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-10 13:52:44
Protokół Nr XIII/07 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 28 grudnia 2007 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2008-01-10 11:01:17
Protokół Nr XI/07 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 25 października 2007 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2008-01-10 11:00:18
Protokół Nr XI/07 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 25 października 2007 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2008-01-10 10:57:07
Zarządzenie Nr 156/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Robert Lange 2008-01-04 18:14:04
Zarządzenie Nr 156/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Robert Lange 2008-01-04 18:13:44
Zarządzenie Nr 156/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Robert Lange 2008-01-04 18:12:11
Zarządzenie Nr 156/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Robert Lange 2008-01-04 18:11:24
Zarządzenie Nr 155/07 z 21 grudnia 2007 roku wyrażające stanowisko wobec projektu uchwały budżetowej na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 18:08:04
Zarządzenie Nr 154/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych Robert Lange 2008-01-04 18:04:43
Zarządzenie Nr 153/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Robert Lange 2008-01-04 18:03:10
Zarządzenie Nr 152/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Robert Lange 2008-01-04 18:01:08
Zarządzenie Nr 149/07 z 17 grudnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze pierwszwgo przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu Robert Lange 2008-01-04 17:59:37
Zarządzenie Nr 148/07 z 17 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji Robert Lange 2008-01-04 17:56:39
Zarządzenie Nr 147/07 z 12 grudnia 2007 roku w sprawie upoważnienie kierownika OAS do realizacji programu "Uczeń na wsi..." Robert Lange 2008-01-04 17:54:40
Zarządzenie Nr 144/07 z 14 grudnia 2007 roku w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 17:52:13
Zarządzenie Nr 144/07 z 14 grudnia 2007 roku w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 17:48:02
Zarządzenie Nr 140/07 z 10 grudnia 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą-Miastem Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego... Robert Lange 2008-01-04 17:42:24
Zarządzenie Nr 139/07 z 6 grudnia 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarzadowymi..." Robert Lange 2008-01-04 17:39:07
Zarządzenie Nr 138/07 z 6 grudnia 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Społecznych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2008 Robert Lange 2008-01-04 17:36:22
Zarządzenie Nr 137/07 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu lokali uzytkowych Robert Lange 2008-01-04 17:32:48
Zarządzenie Nr 133/07 z 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2008-01-04 17:30:21
Zarządzenie Nr 136/07 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Koszewie Robert Lange 2008-01-04 17:29:31
Zarządzenie Nr 133/07 z 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2008-01-04 17:27:35
Zarządzenie Nr 132/07 z 30 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. Robert Lange 2008-01-04 17:25:32
Zarządzenie Nr 131/07 z 27 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży służbowej, pojazdem niebędącym własnościa pracodawcy. Robert Lange 2008-01-04 17:20:19
Zarządzenie Nr 131/07 z 27 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży służbowej, pojazdem niebędącym własnościa pracodawcy. Robert Lange 2008-01-04 17:18:56
Zarządzenie Nr 129/07 z 27 listopada 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2008-01-04 17:15:29
Zarządzenie Nr 127/07 z 16 listopada 2007 roku w sprawie przekazania w użyczenie szatni sportoej wraz z zapleczem gospodarczym położonej w Pęzinie Robert Lange 2008-01-04 17:09:55
Zarządzenie Nr 126/07 z 16 listopada 2007 roku w sprawie przekazania w użyczenie szatni sportoej wraz z zapleczem gospodarczym położonej w Grzędzicach Robert Lange 2008-01-04 17:08:38
80 Nr XIII/80/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2007. Robert Lange 2008-01-04 17:00:58
80 Nr XIII/80/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2007. Robert Lange 2008-01-04 17:00:30
PLAN PRACY RADY GMINY NA 2008 ROK Robert Lange 2008-01-04 16:57:55