Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nr 5/06 z 12 stycznia 2006 r. w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestora. Robert Lange 2006-04-23 13:42:34
Nr 4/06 z 12 stycznia 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz Stowarzyszenia „OAZ Robert Lange 2006-04-23 13:22:00
Nr 3/06 z 5 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli Robert Lange 2006-04-23 12:56:51
Nr 2/06 z 4 stycznia 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Robert Lange 2006-04-23 12:56:22
Nr 1/06 z 4 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Robert Lange 2006-04-23 12:55:36
2006 Robert Lange 2006-04-23 12:35:25
2006-05-24 12.00 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA Sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości PĘZINO 263/3 o pow. 0,5929 ha KW Nr 85777. - dokument usunięty Robert Lange 2006-04-20 16:11:35
2006-05-24 12.30 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA Sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości SOWNOi 142/5 o pow. 0,3959 ha KW Nr 86502 - dokument usunięty Robert Lange 2006-04-20 16:09:38
2006-05-24 13.00 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA Sprzedaż zabudowanej nieruchomoście KRĄPIEL 3/12 o pow. 0,3086 ha KW Nr 97940 - dokument usunięty Robert Lange 2006-04-20 16:06:40
267 Nr XXXVI/267/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego Robert Lange 2006-04-19 22:20:31
266 Nr XXXVI/266/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowa Robert Lange 2006-04-19 22:14:35
265 Nr XXXVI/265/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchylenia upoważnienia Robert Lange 2006-04-19 22:01:48
264 Nr XXXVI/264/06 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy Robert Lange 2006-04-19 21:58:33
263 Nr XXXVI/263/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stargard Szczeciński do współpracy Robert Lange 2006-04-19 21:54:51
262 Nr XXXVI/262/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-04-19 21:50:45
261 Nr XXXVI/261/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określania i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami Robert Lange 2006-04-19 21:45:09
260 Nr XXXVI/260/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Robert Lange 2006-04-19 21:41:30
2006-04-14 10.00 Przetarg na dowóz dzieci i młodzieży z opieką do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-04-13 10:19:34
2006-02-24 13:00 Przetarg na OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ Robert Lange 2006-04-12 10:48:21
2006-03-09 13:00 Przetarg na OBSŁUGĘ EKSPLOATACYJNĄ I REMONTOWĄ DRÓG NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2006-04-12 10:44:42
2006-03-02 13:00 Przetarg na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2006-04-12 10:34:03
2006-06-05 13.00 Przetarg na NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLICY W MAŁKOCINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU Robert Lange 2006-04-10 09:38:03
2006-04-27 10.00 Przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 45,40 m2, znajdującego się w budynku nr 5 w Rogowie - dokument usunięty Robert Lange 2006-04-05 11:38:27
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2006-04-03 15:54:57
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dokument usunięty Robert Lange 2006-03-30 15:49:07
Podinspektor w Referacie Finansowym Urzędu Gminy - dokument usunięty Robert Lange 2006-03-30 15:47:20
Inspektor ds pracowniczych (_PRACOWNIK_PRZYJĘTY_) Robert Lange 2006-03-30 15:39:27
WYNIKI NABORU Robert Lange 2006-03-30 15:37:18
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Robert Lange 2006-03-30 15:35:35
Inspektor Robert Lange 2006-03-30 15:33:29
Inspektor - dokument usunięty Robert Lange 2006-03-30 15:32:30
Inspektor ds. pracowniczych Robert Lange 2006-03-30 15:31:28
Inspektor (_PRACOWNIK_PRZYJĘTY_) Robert Lange 2006-03-30 15:30:24
Inspektor ds. pracowniczych - dokument usunięty Robert Lange 2006-03-30 15:28:25
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - dokument usunięty Robert Lange 2006-03-17 10:06:53
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej w zlewni jeziora Miedwie – system Stargard Szczeciński Robert Lange 2006-03-08 10:05:12
257 Nr XXXV/257/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę Robert Lange 2006-03-02 14:56:41
259 Nr XXXV/259/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchylenia pełnomocnictwa ogólnego Robert Lange 2006-03-02 14:51:54
258 Nr XXXV/258/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Pęzinie imienia Mikołaja Kopernika Robert Lange 2006-03-02 14:47:30
Dane teleadresowe Robert Lange 2006-03-02 14:30:43