Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
31 Nr IV/31/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/38/96 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 lipca 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Robert Lange 2004-09-07 18:11:56
30 Nr IV/30/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Robert Lange 2004-09-07 18:10:21
61 Nr VII/61/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego GMINY STARGARD SZCZECINSKI Robert Lange 2004-09-07 16:51:41
72 Nr X/72/03 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie oddania w najem pomieszczeń na okres powyżej 3 lat Robert Lange 2004-09-07 11:09:33
71 Nr X/71/03 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników Robert Lange 2004-09-07 11:08:00
70 Nr X/70/03 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Robert Lange 2004-09-07 11:06:34
67 Nr VIII/67/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-07 11:05:14
66 Nr VIII/66/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-07 11:03:33
65 Nr VIII/65/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-07 11:01:28
64 Nr VIII/64/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 12/9 położonej w obrębie Małkocin, gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-07 10:59:38
63 Nr VIII/63/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy Robert Lange 2004-09-07 10:58:11
62 Nr VIII/62/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa Robert Lange 2004-09-07 10:56:25
60 Nr VII/60/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego GMINY STARGARD SZCZECINSKI Robert Lange 2004-09-07 10:54:11
59 Nr VII/59/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo nieruchomości dla realizacji zadań publicznych Robert Lange 2004-09-07 10:44:59
58 Nr VII/58/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu sołectw w gminie Stargard Szczeciński i nadania im statutu Robert Lange 2004-09-07 10:43:52
57 Nr VII/57/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Robert Lange 2004-09-07 10:42:42
56 Nr VII/56/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie absolutorium Robert Lange 2004-09-07 10:41:01
55 Nr VI/55/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-07 10:38:51
54 Nr VI/54/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Robert Lange 2004-09-07 10:36:56
53 Nr VI/53/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r. Robert Lange 2004-09-07 10:34:55
52 Nr VI/52/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-07 09:52:07
51 Nr VI/51/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat gminnych nieruchomości, budowli i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę Robert Lange 2004-09-07 09:44:10
50 Nr VI/50/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 97 położonej w obrębie Krąpiel, gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-07 09:43:04
49 Nr VI/49/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nie zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 19 położonej w obrębie Wierzchląd, gmina Star Robert Lange 2004-09-07 09:41:56
48 Nr VI/48/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie określenia statutów sołectwom gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-07 09:40:10
47 Nr VI/47/03 z dnia 28 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu sołectw w gminie Stargard Szczeciński i nadania im statutu Robert Lange 2004-09-07 09:36:04
46 Nr V/46/03 z dnia 28 lutego 2003 r.w sprawie wysokości wynagrodzenia wójta Robert Lange 2004-09-07 09:33:40
45 Nr V/45/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i zasięgnięcia opinii zebrań wiejskich dotyczący utworzenia sołectwa Sułkowo Robert Lange 2004-09-07 09:32:15
44 Nr V/44/03 z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu sołectw w gminie Stargard Szczeciński i nadania im statutu Robert Lange 2004-09-07 09:30:50
43 Nr V/43/03 z dnia 28 lutego 2003 r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXVII/213/01 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 6 lipca 2001 r w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowany Robert Lange 2004-09-07 09:29:28
42 Nr V/42/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy Robert Lange 2004-09-07 09:27:56
41 Nr V/41/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 750 położonej w obrębie Lipnik, gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-07 09:26:52
26 Nr IV/26/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie odwołania sekretarza gminy Robert Lange 2004-09-07 09:22:41
25 Nr IV/25/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Robert Lange 2004-09-07 09:22:17
24 Nr IV/24/03 z dnia 29 stycznia 2003 r.w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2003 r. Robert Lange 2004-09-07 09:21:58
23 Nr IV/23/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy Robert Lange 2004-09-07 09:21:37
22 Nr IV/22/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych Robert Lange 2004-09-07 09:21:12
27 Nr IV/27/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie powołania sekretarza gminy Robert Lange 2004-09-07 09:20:49
28 Nr IV/28/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie wyznaczenia delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Robert Lange 2004-09-07 09:18:53
29 Nr IV/29/03 z dnia 29 stycznia 2003 r.w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Robert Lange 2004-09-07 09:18:28