Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nr 10/04 z 12 lutego 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Stargard Szcze Robert Lange 2004-09-20 16:19:53
Nr 10/04 z 12 lutego 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Stargard Szcze - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-20 10:49:21
Nr 9/04 z 10 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki oznaczonej numerem 29/1, położonej w obrębie Witkowo, stanowiącej własnoś Robert Lange 2004-09-19 12:07:03
Nr 8/04 z 10 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki oznaczonej numerem 43/4, położonej w obrębie Kiczarowo, stanowiącej własn Robert Lange 2004-09-19 12:02:01
Nr 7/04 z 10 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki położonej w obrębie Żarowo Robert Lange 2004-09-19 11:56:52
Nr 6/04 z 10 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego Robert Lange 2004-09-19 11:51:21
Nr 5/04 z 10 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali użytkowych Robert Lange 2004-09-19 11:44:14
Nr 4/04 z 26 stycznia 2004 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2004 r. Robert Lange 2004-09-19 11:43:27
Nr 3/04 z 26 stycznia 20004 r. wyrażające stanowisko wobec projektu uchwały budżetowej na 2004 rok Robert Lange 2004-09-19 11:18:57
Nr 2/04 z 19 stycznia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 r. Robert Lange 2004-09-19 11:16:03
Nr 2/04 z 19 stycznia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 r. - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-19 11:12:24
Nr 1/04 z 12 stycznia 2004 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2004 r. Robert Lange 2004-09-19 11:11:28
Nr 2/04 z 19 stycznia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 r. - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-19 10:56:35
Nr 1/04 z 12 stycznia 2004 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2004 r. - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-19 10:41:31
2004-10-04 13:00 NA WYKONANIE REMONTÓW DRÓG GMINNYCH I URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-16 07:59:32
2004-10-04 13:00 NA WYKONANIE REMONTÓW DRÓG GMINNYCH I URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-16 07:56:53
RADA GMINY V KADENCJI Robert Lange 2004-09-14 10:43:24
IV Kadencja 2004 rok Robert Lange 2004-09-13 17:18:17
PLAN PRACY RADY GMINY - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-13 17:17:07
138 Nr XIX/138/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Robert Lange 2004-09-13 17:15:42
137 Nr XIX/137/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. wzmieniająca uchwałę o utworzeniu Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-13 17:13:10
133 Nr XVIII/133/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania inwestycyj Robert Lange 2004-09-13 17:03:16
132 Nr XVIII/132/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany wydatków na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Robert Lange 2004-09-13 16:59:28
127 Nr XVII/127/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Robert Lange 2004-09-13 16:49:41
126 Nr XVII/126/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Robert Lange 2004-09-13 16:44:52
123 Nr XVII/123/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie absolutorium Robert Lange 2004-09-13 16:39:24
122 Nr XVI/122/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz, zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2004-09-13 16:33:27
119 Nr XVI/119/04 z dnia 26 marca 2004 r. Robert Lange 2004-09-13 15:54:39
118 Nr XV/118/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-13 15:50:04
111 Nr XIV/111/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 r. Robert Lange 2004-09-13 15:45:12
110 Nr XIV/110/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2004 rok Robert Lange 2004-09-13 15:33:26
REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY STARGARD SZCZECINSKI Robert Lange 2004-09-10 09:34:06
REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2004-09-10 09:30:27
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-10 09:23:17
135 Nr XIX/135/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 4/3, położonej w obrębie Małkocin, gmina St Robert Lange 2004-09-09 18:57:02
134 Nr XIX/134/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 145/2, położonej w obrębie Tychowo, gmina Starg Robert Lange 2004-09-09 18:54:58
131 Nr XVIII/131/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 21 położonej w obrębie Sułkowo, gmina Stargard Robert Lange 2004-09-09 18:52:23
130 Nr XVIII/130/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 380 położonej w obrębie Skalin, gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-09 18:50:30
125 Nr XVII/125/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Ulikowo Nr 15 wraz z udziałem w prawie własnośc Robert Lange 2004-09-09 18:47:59
124 Nr XVII/124/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 89/2, położonej w obrębie Sowno, gmina St Robert Lange 2004-09-09 18:45:02