Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
146 Nr XX/146/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 820/3 położonej w obrębie Małkocin, gmina Stargard Szczec Robert Lange 2004-09-21 16:35:51
145 Nr XX/145/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie Robert Lange 2004-09-21 16:33:39
144 Nr XX/144/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 25/1 położonej w obrębie Wierzchląd, gmina Stargard Szcze Robert Lange 2004-09-21 16:30:56
143 Nr XX/143/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 16 położonej w obrębie Sułkowo, gmina Stargard Szczecińsk Robert Lange 2004-09-21 16:28:37
142 Nr XX/142/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonych numerami działek 22/2, 26/18, 26/19 położonych w obrębie Barzkowice, gmi Robert Lange 2004-09-21 16:25:52
141 Nr XX/141/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. Robert Lange 2004-09-21 16:21:48
139 Nr XX/139/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w mi Robert Lange 2004-09-21 16:20:54
141 Nr XiX/141/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-21 16:20:12
Nr 26/04 z 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVI/122/04 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. o Robert Lange 2004-09-20 22:59:52
Nr 25/04 z 31 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Robert Lange 2004-09-20 22:45:53
Nr 22/04 z 19 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży służbowej pojazdem nie będącym własnością pracodawcy Robert Lange 2004-09-20 22:02:10
Nr 23/04 z 23 marca 2004 r. w w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Robert Lange 2004-09-20 21:55:19
Nr 21/04 z 19 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu użytkowego do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy Robert Lange 2004-09-20 21:45:12
Nr 20/04 z 17 marca 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2004-09-20 21:24:06
Nr 19/04 z 15 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Stargard Szczeciński, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, które nabywają nieodpłatnie Robert Lange 2004-09-20 20:10:05
Nr 18/04 z 10 marca 2004 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-20 20:00:29
Nr 17/04 z 10 marca 2004 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Robert Lange 2004-09-20 19:47:51
Nr 16/04 z 8 marca 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów Robert Lange 2004-09-20 19:47:17
Nr 15/04 z 8 marca 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Robert Lange 2004-09-20 19:21:19
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2004-09-20 17:18:50
Nr 14/04 z 1 marca 2004 r. w sprawie określenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Robert Lange 2004-09-20 17:05:56
Nr 13/04 z 19 lutego 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok Robert Lange 2004-09-20 16:47:26
Nr 12/04 z 12 lutego 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-20 16:46:30
Nr 12/04 z 12 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 125/7 położonej w obrębie Smog Robert Lange 2004-09-20 16:38:08
Nr 11/04 z 12 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 125/6 położonej w obrębie Smog Robert Lange 2004-09-20 16:27:18
Nr 10/04 z 12 lutego 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Stargard Szcze Robert Lange 2004-09-20 16:19:53
Nr 10/04 z 12 lutego 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Stargard Szcze - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-20 10:49:21
Nr 9/04 z 10 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki oznaczonej numerem 29/1, położonej w obrębie Witkowo, stanowiącej własnoś Robert Lange 2004-09-19 12:07:03
Nr 8/04 z 10 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki oznaczonej numerem 43/4, położonej w obrębie Kiczarowo, stanowiącej własn Robert Lange 2004-09-19 12:02:01
Nr 7/04 z 10 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki położonej w obrębie Żarowo Robert Lange 2004-09-19 11:56:52
Nr 6/04 z 10 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego Robert Lange 2004-09-19 11:51:21
Nr 5/04 z 10 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali użytkowych Robert Lange 2004-09-19 11:44:14
Nr 4/04 z 26 stycznia 2004 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2004 r. Robert Lange 2004-09-19 11:43:27
Nr 3/04 z 26 stycznia 20004 r. wyrażające stanowisko wobec projektu uchwały budżetowej na 2004 rok Robert Lange 2004-09-19 11:18:57
Nr 2/04 z 19 stycznia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 r. Robert Lange 2004-09-19 11:16:03
Nr 2/04 z 19 stycznia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 r. - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-19 11:12:24
Nr 1/04 z 12 stycznia 2004 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2004 r. Robert Lange 2004-09-19 11:11:28
Nr 2/04 z 19 stycznia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 r. - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-19 10:56:35
Nr 1/04 z 12 stycznia 2004 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2004 r. - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-19 10:41:31
2004-10-04 13:00 NA WYKONANIE REMONTÓW DRÓG GMINNYCH I URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-16 07:59:32