Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Danuta Stankiewicz - dokument usunięty Robert Lange 2004-10-16 16:19:38
Danuta Stankiewicz Robert Lange 2004-10-16 16:15:44
Nr 107/04 z 4 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całk Robert Lange 2004-10-11 09:38:27
Nr 106/04 z 4 października 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy Robert Lange 2004-10-11 09:34:27
Nr 105/04 z 4 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz pod Robert Lange 2004-10-11 09:29:37
Nr 103/04 z 30 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Robert Lange 2004-10-11 09:21:02
- dokument usunięty Robert Lange 2004-10-11 09:18:03
GNR - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Robert Lange 2004-10-04 21:56:50
GKI - Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Robert Lange 2004-10-04 21:56:14
FN - Referat Finansowy Robert Lange 2004-10-04 21:55:23
OS - Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych Robert Lange 2004-10-04 21:54:04
REFERATY - dokument usunięty Robert Lange 2004-10-04 21:38:09
Nr 102/04 z 23 września 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XX/141/04 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2004 r. Robert Lange 2004-09-29 18:57:04
WŁADZE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2004-09-28 23:00:39
Jerzy Makowski - Wójt Gminy Robert Lange 2004-09-28 23:00:17
Marek Gardygajło - Zastępca Wójta Gminy Robert Lange 2004-09-28 22:59:53
Jadwiga Michalska - Sekretarz Gminy Robert Lange 2004-09-28 22:47:02
Bernadeta Opasińska - Skarbnik Gminy Robert Lange 2004-09-28 22:41:11
Nr 101/04 z 20 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Robert Lange 2004-09-28 21:23:30
Nr 94/04 z 30 sierpnia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonych numerami działek 22/2, 26/18, 26 Robert Lange 2004-09-28 20:56:36
Nr 92/04 z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-09-28 20:49:24
Nr 72/04 z 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazania składników majątkowych szkoły oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Robert Lange 2004-09-28 20:43:03
Nr 71/04 z 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazania składników majątkowych Ośrodka oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Robert Lange 2004-09-28 20:40:32
Nr 62/04 z 20 czerwca 2004 r. w sprawie finansów Robert Lange 2004-09-28 20:32:17
Nr 47/04 z 20 maja 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 380 położonej w obręb Robert Lange 2004-09-28 20:28:55
Nr 36/04 z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Robert Lange 2004-09-28 20:22:02
Nr 30/04 z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Robert Lange 2004-09-28 20:19:29
Nr 29/04 z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Robert Lange 2004-09-28 20:09:16
Nr 28/04 z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego Robert Lange 2004-09-28 20:03:52
Nr 27/04 z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Robert Lange 2004-09-28 19:55:58
Nr 24/04 z 31 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r Robert Lange 2004-09-28 19:45:25
Nr 97/04 z 1 września 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 16 położonej w obr Robert Lange 2004-09-25 00:35:49
Nr 100/04 z 15 września 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 820/3 położonej w Robert Lange 2004-09-25 00:34:13
Nr 99/04 z 8 września 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 25/1 położonej w o Robert Lange 2004-09-25 00:20:17
Nr 98/04 z 8 września 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie Robert Lange 2004-09-25 00:08:01
Nr 95/04 z 1 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Robert Lange 2004-09-24 23:52:09
Nr 93/04 z 30 sierpnia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Robert Lange 2004-09-24 23:40:42
Nr 91/04 z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzędzicach Robert Lange 2004-09-24 23:31:30
Nr 90/04 z 20 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. Robert Lange 2004-09-24 23:19:59
Nr 89/04 z 20 sierpnia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych d Robert Lange 2004-09-24 23:14:18