Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
159 Nr XXI/159/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany limitów wieloletnich programów inwestycyjnych i wydatków na zadania współfinansowane ze środków po Robert Lange 2004-11-05 10:08:49
158 Nr XXI/158/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy na cele publiczne Robert Lange 2004-11-05 09:57:12
157 Nr XXI/157/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dorzecza Iny Robert Lange 2004-11-05 09:52:28
156 Nr XXI/156/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim, podjętych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym Robert Lange 2004-11-05 09:48:47
155 Nr XXI/155/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych w obrębie Sowno – Robert Lange 2004-11-05 09:46:11
154 Nr XXI/154/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierża Robert Lange 2004-11-05 09:45:18
153 Nr XXI/153/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierża Robert Lange 2004-11-05 09:44:58
152 Nr XXI/152/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/37/03 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruch Robert Lange 2004-11-05 09:44:36
151 Nr XXI/151/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-11-05 09:44:06
150 Nr XXI/150/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się Robert Lange 2004-11-05 09:43:47
149 Nr XXI/149/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożyt Robert Lange 2004-11-05 09:43:30
148 Nr XXI/148/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków części Robert Lange 2004-11-05 09:43:06
147 Nr XXI/147/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy Robert Lange 2004-11-05 09:42:48
Nr 125/04 z 27 października 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Pęzinie Robert Lange 2004-11-05 08:19:14
Nr 124/04 z 27 października 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Małkocinie Robert Lange 2004-11-05 08:16:01
REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2004-11-04 20:47:00
2004-11-30 9:00 Sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 4/3 posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr 50177, z przeznaczeniem pod zabudowę - dokument usunięty Robert Lange 2004-10-26 19:07:22
2004-11-30 9:00 Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 z udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i budynku gospodarczym oraz udziałem w prawie własności działki oznaczonej numerem 85 położnej w - dokument usunięty Robert Lange 2004-10-26 19:04:35
REGULAMIN PRACY GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ Robert Lange 2004-10-26 11:25:23
Nr 123/04 z 20 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany limitów wieloletnich programów inwestycyjnych i wydatków na Robert Lange 2004-10-25 23:00:42
Nr 122/04 z 20 października 2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 145/2 o pow. 0,1519 ha, położonej w obrębie Tychowo, przeznaczonej do sprz Robert Lange 2004-10-25 22:56:48
Nr 121/04 z 20 października 2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Ulikowo Nr 15 wraz z udziałem 36/100 części w prawie własności działki oznac Robert Lange 2004-10-25 22:51:22
Nr 120/04 z 20 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dorzecza Iny Robert Lange 2004-10-25 22:46:01
Nr 120/04 z 20 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dorzecza Iny - dokument usunięty Robert Lange 2004-10-25 22:43:53
Nr 120/04 z 20 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dorzecza Iny - dokument usunięty Robert Lange 2004-10-25 22:40:48
Nr 119/04 z 20 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych do Robert Lange 2004-10-25 22:32:48
Nr 118/04 z 18 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na Robert Lange 2004-10-25 22:28:53
Nr 117/04 z 18 października 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwał Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim, podjętych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zag Robert Lange 2004-10-25 22:27:26
Nr 116/04 z 18 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński – obręb Sowno Robert Lange 2004-10-25 22:21:44
Nr 116/04 z 18 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński – obręb Sowno - dokument usunięty Robert Lange 2004-10-25 22:20:05
Nr 115/04 z 18 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-10-25 22:15:42
Nr 114/04 z 18 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-10-25 22:07:36
Nr 113/04 z 14 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, d Robert Lange 2004-10-25 21:41:16
Nr 112/04 z 14 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na Robert Lange 2004-10-25 21:23:42
Nr 111/04 z 14 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2004-10-25 21:14:05
Nr 110/04 z 14 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchylenia uchwały Nr V/37/03 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Robert Lange 2004-10-25 21:08:01
Nr 109/04 z 11 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wykup na własność gminy Stargard Szczeciński, działki oznaczonej numerem 141/39 o p Robert Lange 2004-10-25 21:03:09
Nr 108/04 z 11 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wykup na własność gminy Stargard Szczeciński, działki oznaczonej numerem 141/43 o p Robert Lange 2004-10-25 20:57:39
Nr 104/04 z 30 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2004-10-25 20:50:15
Sesja Rady Gminy Nr (21) XXI/04 z 29 października 2004 Robert Lange 2004-10-25 20:07:36