Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 23/07 z 12 marca 2007 roku w sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Robert Lange 2007-05-02 13:10:27
36 Nr VII/36/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla przewodniczacych organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Stargard Szczeciński. Robert Lange 2007-05-02 12:42:48
35 Nr VII/35/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Robert Lange 2007-05-02 12:39:27
34 Nr VII/34/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie określania zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-05-02 12:35:43
33 Nr VII/33/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Robert Lange 2007-05-02 12:31:16
32 Nr VII/32/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie absolutorium Robert Lange 2007-05-02 12:28:36
PROTOKÓŁ PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY Robert Lange 2007-04-26 23:58:29
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Robert Lange 2007-04-25 08:30:47
Sesja Rady Gminy Nr ( 7) VII/07 z 27 kwietnia 2007 r. Robert Lange 2007-04-20 08:29:22
LISTA KANDYTATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Robert Lange 2007-04-16 17:50:43
OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji dla „NOREX” Sp. z o.o. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania czterech magazynów słomy z przeznaczeniem na pawilony hodowlane dla zwierząt na działce w miejscowości Strumiany Robert Lange 2007-04-15 18:08:53
PLACÓWKI ROZWOJU KULTURALNO SPORTOWEGO REJONU POGRANICZA W MIEJSCOWOŚCIACH GRZĘDZICE I PĘZINO II Robert Lange 2007-04-13 09:20:12
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-04-12 09:47:47
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta i na Kolonii Żarowo”, Robert Lange 2007-04-10 17:27:17
OBWIESZCZENIE w sprawie wydane postanowienia o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki od 0+000 do km 2+977”. Robert Lange 2007-04-10 17:22:17
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta i na Kolonii Żarowo”, Robert Lange 2007-04-10 17:12:57
OBWIESZCZENIE w sprawie wydane postanowienia o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki od 0+000 do km 2+977”. Robert Lange 2007-04-10 17:10:37
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-04-10 07:32:55
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-04-10 07:32:24
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-04-10 07:31:48
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-04-10 07:31:21
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-04-10 07:30:37
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-04-10 07:28:58
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs rozstrzynięty) Robert Lange 2007-04-10 07:24:50
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs rozstrzynięty) Robert Lange 2007-04-10 07:22:18
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs rozstrzygnięty) Robert Lange 2007-04-10 07:19:34
OBWIESZCZENIE w sprawie zobowiązania inwestora do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla pn.: „Budowa 16 elektrowni wiatrowych w miejscowości Tychowo w gminie Stargard Szczeciński..." Robert Lange 2007-04-06 07:09:49
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs rozstrzygnięty) Robert Lange 2007-04-05 09:17:39
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (_PRACOWNIK_PRZYJĘTY_) - dokument usunięty Robert Lange 2007-04-05 09:16:50
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszu i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-04-05 09:16:27
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszu i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-04-05 09:15:00
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszu i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard Szczeciński - dokument usunięty Robert Lange 2007-04-05 09:14:19
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszu i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard Szczeciński - dokument usunięty Robert Lange 2007-04-05 09:14:11
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszu i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard Szczeciński - dokument usunięty Robert Lange 2007-04-05 09:13:20
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszu i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard Szczeciński - dokument usunięty Robert Lange 2007-04-05 09:12:42
Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszu i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-04-05 09:11:18
ZARZĄDZENIE NR 32/07 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Robert Lange 2007-04-05 09:07:44
Protokół Nr VI/07 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 23 marca 2007 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2007-04-04 10:39:11
29 Nr VI/29/07 z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2007-04-04 10:24:55
Zarządzenie Nr 13/07 z 29 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr IV/22/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 stycznia 2007 roku. Robert Lange 2007-04-04 10:19:41