Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 43/07 z 7 maja 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok. Robert Lange 2007-06-06 07:11:02
Zarządzenie Nr 42/07 z 7 maja 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody Robert Lange 2007-06-06 07:07:49
Protokół Nr 7/07 z 21 maja 2007 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2007-06-05 09:39:44
Protokół Nr 7/07 z 22 maja 2007 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2007-06-05 09:38:15
Protokół Nr 7/07 z 23 maja 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2007-06-05 09:35:35
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2007-06-05 08:12:31
41 Nr VIII/41/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/272/2006 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Robert Lange 2007-06-05 07:28:07
42 Nr VIII/42/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zobowiązań w zakresie pojęcia zadań remontowych o wartości przekraczającą ustaloną kwotę w budżecie gminy Robert Lange 2007-06-05 07:23:19
40 Nr VIII/40/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zmiany wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok. Robert Lange 2007-06-05 07:18:13
39 Nr VIII/39/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci sześcioletnich szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. Robert Lange 2007-06-05 07:15:00
38 Nr VIII/38/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Robert Lange 2007-06-05 07:13:05
38 Nr VIII/38/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Robert Lange 2007-06-05 07:11:30
37 Nr VIII/37/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pęzinie Filia w Barzkowicach Robert Lange 2007-06-05 07:08:14
Na obsługę eksploatacyjna i remontową dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-06-04 10:01:24
Żygadło Danuta - Sekretarz Gminy Robert Lange 2007-05-31 08:28:47
Griszkienas Aleksandra - Dyrektor SP Strachocin Robert Lange 2007-05-31 08:23:54
Makowski Jerzy - Zastępca Wójta Robert Lange 2007-05-31 08:08:01
Wiśniewska Dorota - Dyrektor SP Koszewo Robert Lange 2007-05-31 08:03:06
Łoch Wiesława - Skarbnik Gminy Robert Lange 2007-05-31 07:55:52
Łastowka Elżbieta - Dyrektor Sp Małkocin Robert Lange 2007-05-31 07:50:07
Szymczyk Irena PO Dyrektor SP Grzędzice Robert Lange 2007-05-31 07:41:37
Czyczyn Władysława - Kierownik OAS Robert Lange 2007-05-31 07:36:10
Ananicz Dariusz - Dyrektor SP Pęzino Robert Lange 2007-05-31 07:33:02
Stankiewicz Danuta - Dyrektor SP Grzędzice Robert Lange 2007-05-31 07:28:45
Kunowska Maria - Dyrektor SP Sowno Robert Lange 2007-05-31 07:25:27
Ładniak Anna - Kierownik GOPS Robert Lange 2007-05-31 07:19:58
Marud Teresa - Dyrektor Gimnazjum Robert Lange 2007-05-31 07:18:25
Pracownicy Robert Lange 2007-05-31 07:14:00
Szarżanowicz Kazimierz - Wójt Gminy Robert Lange 2007-05-31 07:11:03
Wojciechowski Jerzy - Przewodniczący Rady Gminy Robert Lange 2007-05-31 07:09:28
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV Robert Lange 2007-05-29 09:20:40
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV Robert Lange 2007-05-29 08:56:00
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV Robert Lange 2007-05-29 08:45:34
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki od 0+000 do km 2+977” Robert Lange 2007-05-28 07:22:16
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki od 0+000 do km 2+977” Robert Lange 2007-05-28 07:21:46
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ Robert Lange 2007-05-28 07:18:54
Na obsługę eksploatacyjna i remontową dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-05-23 08:54:56
Informacja o wynikach naboru Robert Lange 2007-05-23 08:22:30
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs rozstrzynięty) Robert Lange 2007-05-23 08:18:20
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs rozstrzynięty) Robert Lange 2007-05-23 08:17:36