Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ŻAROWO I SOWNO Robert Lange 2007-08-14 13:05:21
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w obrębie Koszewko Robert Lange 2007-08-09 08:24:49
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w obrębie Rogowo Robert Lange 2007-08-09 08:22:39
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w obrębie Małkocin Robert Lange 2007-08-09 08:21:23
Zarządzenie Nr 74/07 z 2 lipca 2007 roku w sprawie odpłatności za udostępnienie świetlic wiejskich, stanowiących mienie gminy Robert Lange 2007-07-20 16:30:45
Zarządzenie Nr 74/07 z 2 lipca 2007 roku w sprawie odpłatności za udostępnienie świetlic wiejskich, stanowiących mienie gminy Robert Lange 2007-07-20 16:26:59
OBWIESZCZEIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 27/9 i 526 położonych w miejscowości Lipnik”, Robert Lange 2007-07-20 16:21:00
WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dokument usunięty Robert Lange 2007-07-17 18:06:59
WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dokument usunięty Robert Lange 2007-07-17 18:04:32
OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zmianie sposobu użytkowania fermy bydła na hodowlę indyków na działce oznaczonej nr geodezyjnym 261/4 położonej w miejscowości Pęzino." Robert Lange 2007-07-17 18:01:16
Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-07-17 08:14:57
Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-07-17 08:13:48
Sesja Rady Gminy Nr ( 9) IX/07 z 29 czerwca 2007 r. Robert Lange 2007-07-13 10:01:54
Sesja Rady Gminy Nr ( 9) IX/07 z 29 czerwca 2007 r. Robert Lange 2007-07-13 10:00:32
Protokół Nr IX/07 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 29 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2007-07-12 10:43:08
Protokół Nr 8/07 z 25 czerwca 2007 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2007-07-12 09:57:27
Protokół Nr 8/07 z 25 czerwca 2007 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2007-07-12 09:55:47
Protokół Nr 8/07 z 26 czerwca 2007 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2007-07-12 09:53:04
Protokół Nr 8/07 z 27 czerwca 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2007-07-12 09:50:25
WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego - dokument usunięty Robert Lange 2007-07-11 10:22:15
Zarządzenie Nr 72/07 z 2 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu dzierżawnego. Robert Lange 2007-07-08 19:22:29
Zarządzenie Nr 71/07 z 29 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy do uchwały Nr IX/45/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 czerca 2007 roku. Robert Lange 2007-07-08 19:19:56
Zarządzenie Nr 71/07 z 29 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy do uchwały Nr IX/45/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 czerca 2007 roku. Robert Lange 2007-07-08 19:18:59
Zarządzenie Nr 70/07 z 29 czerwca 2007 roku w sprawie w budżecie Gminy Stargard Szczeciński na 2007 rok oraz zmian w układzie wykonawczym. Robert Lange 2007-07-08 19:07:54
Zarządzenie Nr 70/07 z 29 czerwca 2007 roku w sprawie w budżecie Gminy Stargard Szczeciński na 2007 rok oraz zmian w układzie wykonawczym. Robert Lange 2007-07-08 19:06:47
Zarządzenie Nr 69/07 z 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2007 rok oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2007-07-08 18:59:39
Zarządzenie Nr 69/07 z 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2007 rok oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Robert Lange 2007-07-08 18:58:30
Zarządzenie Nr 67/07 z 20 czerwca 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Robert Lange 2007-07-08 18:56:47
Zarządzenie Nr 63/07 z 18 czerwca 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały nrady gminy w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard Szczeciński za pierwsze półrocze roku budżetowego. Robert Lange 2007-07-08 18:47:14
45 Nr IX/45/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok Robert Lange 2007-07-06 08:07:03
48 Nr IX/48/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników Robert Lange 2007-07-06 08:06:07
47 Nr IX/47/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia kwoty poręczenia Robert Lange 2007-07-06 08:04:00
46 Nr IX/46/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard Szczeciński za pierwsze półrocze roku budżetowego Robert Lange 2007-07-06 08:01:52
45 Nr IX/45/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok Robert Lange 2007-07-06 07:57:54
44 Nr IX/44/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok Robert Lange 2007-07-06 07:54:15
44 Nr IX/44/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok Robert Lange 2007-07-06 07:53:59
43 Nr IX/43/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiazku przetargu na dzierżawę Robert Lange 2007-07-06 07:41:23
Sesja Rady Gminy Nr ( 9) IX/07 z 29 czerwca 2007 r. Robert Lange 2007-06-25 07:53:45
Sesja Rady Gminy Nr ( 9) IX/07 z 29 czerwca 2007 r. Robert Lange 2007-06-25 07:48:20
Zarządzenie Nr 68/07 z 20 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej Robert Lange 2007-06-23 15:25:45