Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
191 Nr XXIII/191/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Robert Lange 2009-01-10 12:24:35
190 Nr XXIII/190/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie planu pacy Rady Gminy na 2009 rok Robert Lange 2009-01-10 12:23:38
PLAN PRACY RADY GMINY NA 2009 ROK Robert Lange 2009-01-10 12:21:40
190 Nr XXIII/190/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie planu pacy Rady Gminy na 2009 rok Robert Lange 2009-01-10 12:07:57
189 Nr XXIII/189/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Robert Lange 2009-01-10 12:05:25
188 Nr XXIII/188/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Barzkowice Robert Lange 2009-01-10 11:58:16
187 Nr XXIII/187/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku Robert Lange 2009-01-10 11:53:12
186 Nr XXIII/186/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stargard Szczeciński na 2009 rok Robert Lange 2009-01-10 11:47:42
186 Nr XXIII/186/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stargard Szczeciński na 2009 rok Robert Lange 2009-01-10 11:40:46
OŚWIADCZENIE o wartość sprzedaży wyrobów alkoholowych Robert Lange 2009-01-08 18:55:22
OŚWIADCZENIE o wartość sprzedaży wyrobów alkoholowych Robert Lange 2009-01-07 21:33:51
OŚWIADCZENIE o wartość sprzedaży wyrobów alkoholowych Robert Lange 2009-01-07 21:31:46
OŚWIADCZENIE o wartość sprzedaży wyrobów alkoholowych Robert Lange 2009-01-07 21:24:15
Stanowisko ds. świadczeń i windykacji funduszu alimentacyjnego Robert Lange 2009-01-07 21:18:29
Stanowisko ds. świadczeń i windykacji funduszu alimentacyjnego (Konkurs rozstrzygnięty) Robert Lange 2009-01-07 21:17:54
Budżet 2009 Robert Lange 2009-01-06 20:29:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej energetycznej położonej w obrębie ewidencyjnym Barzkowice Robert Lange 2009-01-06 19:35:19
SPRZEDAŻ I DOSTAWA NACZYŃ JEDNORAZOWYCH I WORKÓW NA ŚMIECI NA POTRZEBY OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE Robert Lange 2009-01-05 22:01:13
SPRZEDAŻ I DOSTAWA NACZYŃ JEDNORAZOWYCH I WORKÓW NA ŚMIECI NA POTRZEBY OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE Robert Lange 2009-01-05 21:43:02
SPRZEDAŻ I DOSTAWA NACZYŃ JEDNORAZOWYCH I WORKÓW NA ŚMIECI NA POTRZEBY OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE Robert Lange 2009-01-05 21:42:36
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego Robert Lange 2009-01-05 16:42:14
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego Robert Lange 2009-01-05 16:41:15
SPRZEDAŻ I DOSTAWA SRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I SZKÓŁ Robert Lange 2009-01-01 20:37:07
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (Konkurs rozstrzynięty) Robert Lange 2008-12-31 13:22:21
Informacja o wynikach naboru Robert Lange 2008-12-31 13:21:11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku szatni sportowej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Skalin Robert Lange 2008-12-30 17:08:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Sp. z o.o. zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Pęzino Robert Lange 2008-12-30 17:04:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Sp. z o.o. zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Pęzino Robert Lange 2008-12-30 17:04:06
Uchwała NR CLIX/508/2008 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii oprzedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2009 rok. Robert Lange 2008-12-30 12:37:12
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2008-12-30 09:44:28
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2008-12-30 09:42:22
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard-Sowno Robert Lange 2008-12-29 14:34:22
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard-Sowno Robert Lange 2008-12-29 14:33:42
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard-Sowno Robert Lange 2008-12-29 14:30:19
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Robert Lange 2008-12-29 14:27:37
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Robert Lange 2008-12-29 14:24:49
01.12.2008-09.12.2008 problemowa w zakresie dochodów Skarbu Państwa w 2007 roku Robert Lange 2008-12-24 07:28:59
SPRZEDAŻ I DOSTAWA NACZYŃ JEDNORAZOWYCH I WORKÓW NA ŚMIECI NA POTRZEBY OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI KUCHNIA GMINNA Robert Lange 2008-12-22 18:54:47
Dostawa artykułów papierniczych, piśmiennych i biurowych, na potrzeby Ośrodka Administracyjnego Szkół i Szkół Robert Lange 2008-12-22 18:52:20
Protokół Nr 23/08 z 10 grudnia 2008 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2008-12-19 12:32:44