Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewko Robert Lange 2008-10-07 18:04:02
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Robert Lange 2008-10-07 18:00:37
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Robert Lange 2008-10-07 17:59:38
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Robert Lange 2008-10-07 17:58:20
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Robert Lange 2008-10-07 17:57:30
Protokół Nr XX/08 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 19 września 2008 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2008-10-07 07:56:27
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Zagospodarowie terenu nad Jeziorem Miedwie obejmującym budowę oświetlenia oraz przebudowę budynku gospodarczo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie Koszewo Robert Lange 2008-10-06 19:08:20
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Zagospodarowie terenu nad Jeziorem Miedwie obejmującym budowę oświetlenia oraz przebudowę budynku gospodarczo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie Koszewo Robert Lange 2008-10-06 19:07:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwia ? System Stargard Szczeciński; Ciąg 1A Wierzchląd ? Skalin - Golczewo wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skalinie Robert Lange 2008-10-06 19:02:37
DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Robert Lange 2008-10-06 12:17:01
DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Robert Lange 2008-10-06 12:12:57
DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Robert Lange 2008-10-06 12:12:32
DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Robert Lange 2008-10-06 12:12:14
DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Robert Lange 2008-10-06 12:10:47
DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Robert Lange 2008-10-06 12:10:18
DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Robert Lange 2008-10-06 12:09:56
DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Robert Lange 2008-10-06 12:09:24
DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Robert Lange 2008-10-06 12:08:55
DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Robert Lange 2008-10-06 12:05:55
OBWIESZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 Robert Lange 2008-10-05 17:03:35
OBWIESZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 Robert Lange 2008-10-05 17:03:00
Informacja o wynikach naboru Robert Lange 2008-10-03 09:23:06
Informacja o wynikach naboru Robert Lange 2008-10-03 09:22:12
Informacja o wynikach naboru Robert Lange 2008-10-03 09:21:47
Stanowisko ds. organizacyjnych, zaopatrzenia i ubezpieczeń majątku (Konkurs rozstrzynięty) Robert Lange 2008-10-03 09:21:21
Stanowisko ds. zaliczki alimentacyjnej (Konkurs rozstrzynięty) Robert Lange 2008-10-03 09:21:07
Protokół Nr 20/08 z 15 września 2008 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2008-10-03 09:08:54
Protokół Nr 20/08 z 16 września 2008 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2008-10-03 09:07:31
Protokół Nr 20/08 z 17 września 2008 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2008-10-03 09:06:16
165 Nr XX/165/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok Robert Lange 2008-10-03 08:06:32
164 Nr XX/164/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zbytku Robert Lange 2008-10-03 08:06:14
163 Nr XX/163/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie geodezyjnym Krąpiel Robert Lange 2008-10-03 08:06:02
162 Nr XX/162/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Robert Lange 2008-10-03 08:05:50
161 Nr XX/161/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Robert Lange 2008-10-03 08:05:39
161 Nr XX/161/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Robert Lange 2008-10-03 08:05:12
165 Nr XX/165/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok Robert Lange 2008-10-03 08:04:50
165 Nr XX/165/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok Robert Lange 2008-10-03 08:04:17
165 Nr XX/165/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok Robert Lange 2008-10-03 07:59:58
164 Nr XX/164/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zbytku Robert Lange 2008-10-03 07:59:02
163 Nr XX/163/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie geodezyjnym Krąpiel Robert Lange 2008-10-03 07:56:22