Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr 9/07 z 12 września 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2007-10-04 15:09:15
Protokół Nr 9/07 z 10 września 2007 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2007-10-04 15:03:28
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ŻAROWO I SOWNO Robert Lange 2007-10-03 23:18:06
BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO W KLĘPINIE Robert Lange 2007-10-03 23:15:57
Zarządzenie Nr 100/07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2007-09-28 11:56:05
Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ROGOWO, oznaczona numerem działki 57 o pow. 0,2100 ha Robert Lange 2007-09-28 11:45:56
Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie MAŁKOCIN, oznaczona numerem działki 28/2 o pow. 0,1500 ha Robert Lange 2007-09-28 11:45:40
Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ROGOWO, oznaczona numerem działki 57 o pow. 0,2100 ha Robert Lange 2007-09-28 11:45:09
Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie MAŁKOCIN, oznaczona numerem działki 28/2 o pow. 0,1500 ha Robert Lange 2007-09-28 11:44:07
Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie KOSZEWKO, oznaczona numerem działki 2/28 o pow. 0,2268 ha Robert Lange 2007-09-28 11:42:32
Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie KOSZEWKO, oznaczona numerem działki 2/28 o pow. 0,2268 ha Robert Lange 2007-09-28 11:40:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Siwkowo oraz sieci rozdzielczej i przyłączeniowej w miejscowości Siwkowo”. Robert Lange 2007-09-22 08:29:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do kol. Kiczarowo”. Robert Lange 2007-09-22 08:26:50
57 Nr X/57/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Robert Lange 2007-09-22 08:20:57
56 Nr X/56/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Robert Lange 2007-09-22 08:19:05
55 Nr X/55/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Robert Lange 2007-09-22 08:17:18
54 Nr X/54/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy użyczenia. Robert Lange 2007-09-22 08:13:53
53 Nr X/53/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu Rozporzadzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Ozy Kiczarowskie" Robert Lange 2007-09-22 08:11:10
52 Nr X/52/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia "Plany Rozwoju Miejscowości Pęzino" gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-09-22 08:08:00
51 Nr X/51/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej kwoty poręczenia Robert Lange 2007-09-22 08:03:22
50 Nr X/50/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie wyrazenia zgody na wystąpienie gmin ze Zwiazku Gmin Dorzecza Iny. Robert Lange 2007-09-22 07:43:53
49 Nr X/49/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy do Związku Gmin Dorzecza Iny. Robert Lange 2007-09-22 07:41:15
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ŻAROWO I SOWNO Robert Lange 2007-09-20 08:50:06
Zarządzenie Nr 93/07 z 14 września 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu dzierżawnego Robert Lange 2007-09-19 19:05:29
Zarządzenie Nr 92/07 z 14 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budzetu gminy. Robert Lange 2007-09-19 19:01:52
Zarządzenie Nr 92/07 z 14 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budzetu gminy. Robert Lange 2007-09-19 19:00:34
Zarządzenie Nr 90/07 z 5 września 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Rozporzadzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Ozy Kiczrowskie" Robert Lange 2007-09-19 18:57:03
Zarządzenie Nr 89/07 z 3 września 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Pęzino. Robert Lange 2007-09-19 18:53:52
Zarządzenie Nr 88/07 z 3 września 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie procedury uchalania budżetu gminy Robert Lange 2007-09-19 18:51:44
Zarządzenie Nr 87/07 z 3 września 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie gmin do Zwiazku Gmin Dorzecza Iny Robert Lange 2007-09-19 18:50:18
Zarządzenie Nr 87/07 z 3 września 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie gmin do Zwiazku Gmin Dorzecza Iny Robert Lange 2007-09-19 18:49:54
Zarządzenie Nr 86/07 z 3 września 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie gmin do Zwiazku Gmin Dorzecza Iny Robert Lange 2007-09-19 18:48:01
Zarządzenie Nr 85/07 z 3 września 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany kwoty poręczenia Robert Lange 2007-09-19 18:45:36
Zarządzenie Nr 84/07 z 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie wyboru ławników Robert Lange 2007-09-19 18:42:51
Zarządzenie Nr 83/07 z 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Robert Lange 2007-09-19 18:40:59
Zarządzenie Nr 82/07 z 27 sierpnia 2007 roku w sprawie przygotowania uchwały w sprawie użyczenia budynków użytkowych Robert Lange 2007-09-19 18:38:47
Zarządzenie Nr 81/07 z 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Robert Lange 2007-09-19 18:35:57
Zarządzenie Nr 80/07 z 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej Robert Lange 2007-09-19 18:34:23
Zarządzenie Nr 79/07 z 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonamia budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Robert Lange 2007-09-19 18:32:11
WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Robert Lange 2007-09-19 18:23:16