Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia pn: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie Robert Lange 2009-03-09 10:28:56
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Wykonanie otworów rozpoznawczych nr 1 i 2 z przeznaczeniem na studnie głębinowe dla projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie Przetwórni Drobiu i Mięsa Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo w miejscowości Witkowo Robert Lange 2009-03-09 10:28:25
OBWIESZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 Robert Lange 2009-03-09 10:27:47
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Zagospodarowie terenu nad Jeziorem Miedwie obejmującym budowę oświetlenia oraz przebudowę budynku gospodarczo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie Koszewo Robert Lange 2009-03-09 10:27:19
OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie Robert Lange 2009-03-09 10:26:54
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 Robert Lange 2009-03-09 10:26:25
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Wykonanie otworów rozpoznawczych nr 1 i 2 z przeznaczeniem na studnie głębinowe dla projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie Przetwórni Drobiu i Mięsa Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo w miejscowości Witkowo Robert Lange 2009-03-09 10:25:52
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Miedwie obejmującym budowę oświetlenia oraz przebudowę budynku gospodarczo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie Koszewo Robert Lange 2009-03-09 10:25:19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard-Sowno Robert Lange 2009-03-09 10:24:46
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard-Sowno Robert Lange 2009-03-09 10:24:07
W sprawie wydania decyzji dla Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie ubojni trzody i bydła z rozbiorem i produkcją wyrobów Robert Lange 2009-03-09 10:19:02
PODATEK AKCYZOWY Robert Lange 2009-03-09 10:17:42
OGŁOSZENIA DO 2008.12.31 Robert Lange 2009-03-09 10:15:09
OGŁOSZENIA DO 2008.12.31 Robert Lange 2009-03-09 10:14:43
DECYZJE ŚRODOWISKOWE Robert Lange 2009-03-09 10:11:54
DECYZJE ŚRODOWISKOWE Robert Lange 2009-03-09 10:09:06
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w obrębie Grabowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Robert Lange 2009-03-06 23:35:13
Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego (Konkurs rozstrzygnięty) Robert Lange 2009-03-06 11:11:06
Informacja o wynikach naboru Robert Lange 2009-03-06 11:10:43
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewko Robert Lange 2009-03-06 08:05:38
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania obejmującej tereny przeznaczone na cele lokalizacji elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Krąpiel Robert Lange 2009-03-06 08:01:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo Robert Lange 2009-03-05 20:25:19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo Robert Lange 2009-03-05 20:24:01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo Robert Lange 2009-03-05 20:21:21
WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, działka numer 75 obręb Grzędzice, Robert Lange 2009-03-05 11:11:36
WYKAZ nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonej numerem działki 511/1 położonej w obrębie Poczernin Robert Lange 2009-03-05 11:11:14
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej Robert Lange 2009-03-05 11:10:39
WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.nr 18/1 obręb Lipnik Robert Lange 2009-03-05 11:10:21
WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - SOWNO 42/2 Robert Lange 2009-03-05 11:10:01
WYKAZY / INFORMACJE Robert Lange 2009-03-05 11:09:40
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem w trakcie budowy, oznaczonej numerem działki 263/6, o powierzchni 4 998 m2, położonej w obrębie PĘZINO Robert Lange 2009-03-05 11:08:53
Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na nieruchomość niezabudowaną położona w obrębie Klępino 48/12 Robert Lange 2009-03-05 11:08:37
Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na nieruchomość niezabudowaną położona w obrębie Sowno 90 Robert Lange 2009-03-05 11:08:27
Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na nieruchomość niezabudowaną położona w obrębie Sowno 350/2 Robert Lange 2009-03-05 11:08:10
WYKAZY / INFORMACJE Robert Lange 2009-03-05 11:07:42
PRZETARGI Robert Lange 2009-03-05 11:07:13
Protokół Nr XXIV/08 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 30 stycznia 2009 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2009-03-05 10:49:37
Protokół Nr XXIV/08 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 30 stycznia 2009 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2009-03-05 10:48:48
Stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Robert Lange 2009-03-03 09:31:07
Stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Robert Lange 2009-03-03 09:30:14