Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 124/07 z 14 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-20013 Robert Lange 2007-12-02 18:29:16
Zarządzenie Nr 123/07 z 12 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Robert Lange 2007-12-02 18:26:42
Zarządzenie Nr 122/07 z 12 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Robert Lange 2007-12-02 18:23:58
Zarządzenie Nr 121/07 z 12 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie obnizenia ceny skupu 1 dt żyta Robert Lange 2007-12-02 18:20:43
Zarządzenie Nr 120/07 z 12 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej Robert Lange 2007-12-02 18:17:39
Zarządzenie Nr 119/07 z 12 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej Robert Lange 2007-12-02 18:13:24
Zarządzenie Nr 118/07 z 9 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrazenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy Robert Lange 2007-12-02 18:11:05
Zarządzenie Nr 116/07 z 29 października 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu dzierżawnego Robert Lange 2007-12-02 18:07:02
Zarządzenie Nr 115/07 z 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XI/60/07 Robert Lange 2007-12-02 18:05:25
Zarządzenie Nr 115/07 z 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XI/60/07 Robert Lange 2007-12-02 18:04:30
Zarządzenie Nr 114/07 z 19 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2007-12-02 17:59:56
Zarządzenie Nr 114/07 z 19 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2007-12-02 17:59:26
Zarządzenie Nr 112/07 z 15 października 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/262/06 w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porzadku na terenie gminy Robert Lange 2007-12-02 17:56:07
Zarządzenie Nr 111/07 z 15 października 2007 roku w sprawie projektu uchwały dotyczacej przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiczarowo Robert Lange 2007-12-02 17:52:37
Zarządzenie Nr 110/07 z 15 października 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku Robert Lange 2007-12-02 17:49:01
Zarządzenie Nr 109/07 z 15 października 2007 roku w sprawie projektu uchwały uchwały dotyczacej okreslenia zasad udzialania dotacji na sfinansowanie prac koserwatorskich, restauratorskuch lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym w rejest zabytków Robert Lange 2007-12-02 17:45:26
Zarządzenie Nr 108/07 z 12 października 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego Robert Lange 2007-12-02 17:41:43
Zarządzenie Nr 107/07 z 12 października 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego Robert Lange 2007-12-02 17:37:54
Zarządzenie Nr 106/07 z 12 października 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2007-12-02 17:29:02
Zarządzenie Nr 104/07 z 2 października 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu dzierżawnego Robert Lange 2007-12-02 17:24:51
Zarządzenie Nr 103/07 z 2 października 2007 roku dotyczace przygotowanua projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrazenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy Robert Lange 2007-12-02 17:19:33
71 Nr XII/71/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przyjecia Strategi Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Stargard Szczeciński na lata 2007-20013 Robert Lange 2007-12-02 17:08:12
70 Nr XII/70/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Robert Lange 2007-12-02 17:04:49
69 Nr XII/69/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wyrazenia zgody do zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę Robert Lange 2007-12-02 17:01:42
68 Nr XII/68/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z jej podziałem Robert Lange 2007-12-02 16:59:02
67 Nr XII/67/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Robert Lange 2007-12-02 16:56:24
66 Nr XII/66/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Robert Lange 2007-12-02 16:53:13
65 Nr XII/65/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego Robert Lange 2007-12-02 16:50:33
64 Nr XI/64/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego Robert Lange 2007-12-02 16:48:16
63 Nr XI/63/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego Robert Lange 2007-12-02 16:46:22
62 Nr XI/62/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiczarowo Robert Lange 2007-12-02 16:43:58
61 Nr XI/61/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku Robert Lange 2007-12-02 16:41:07
60 Nr XI/60/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmiany limitów wydatkó na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2007-12-02 16:39:27
60 Nr XI/60/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robór budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Robert Lange 2007-12-02 16:37:34
60 Nr XI/60/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robór budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Robert Lange 2007-12-02 16:36:58
59 Nr XI/59/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmiany limitów wydatkó na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2007-12-02 16:35:25
59 Nr XI/59/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmiany limitów wydatkó na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2007-12-02 16:34:58
60 Nr XI/60/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robór budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Robert Lange 2007-12-02 16:18:16
60 Nr XI/60/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robór budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Robert Lange 2007-12-02 16:17:53
58 Nr XI/58/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyrazenia zgody do zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę Robert Lange 2007-12-02 16:11:47