Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Sp. z o.o. w obrębie ewidencyjnym Pęzino Robert Lange 2009-04-09 10:13:06
Protokół Nr 27/09 z 23 marzec 2009 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2009-04-09 09:24:24
Protokół Nr 27/09 z 24 marca 2009 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2009-04-09 09:18:31
Protokół Nr 27/09 z 24 marca 2009 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2009-04-09 09:16:26
Protokół Nr 27/09 z 25 marca 2009 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2009-04-09 09:15:07
Zarządzenie Nr 47/09 z 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.. Robert Lange 2009-04-05 22:54:03
Zarządzenie Nr 33/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. Robert Lange 2009-04-05 22:52:42
Zarządzenie Nr 32/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXV/203/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 lutego 2009 r. Robert Lange 2009-04-05 22:51:27
Zarządzenie Nr 31/09 z 20 lutego 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Robert Lange 2009-04-05 22:49:54
Zarządzenie Nr 15/09 z 30 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIV/198/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 stycznia 2009 r. Robert Lange 2009-04-05 22:48:10
Zarządzenie Nr 15/09 z 30 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIV/198/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 stycznia 2009 r. - dokument usunięty Robert Lange 2009-04-05 22:46:36
Zarządzenie Nr 15/09 z 30 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIV/198/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 stycznia 2009 r. - dokument usunięty Robert Lange 2009-04-05 22:46:03
Zarządzenie Nr 11/09 z 22 stycznia 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Robert Lange 2009-04-05 22:44:35
Zarządzenie Nr 10/09 z 20 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok. Robert Lange 2009-04-05 22:43:11
Zarządzenie Nr 9/09 z 20 stycznia 2009 roku w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Robert Lange 2009-04-05 22:41:30
Zarządzenie Nr 47/09 z 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.. Robert Lange 2009-04-05 22:39:16
Zarządzenie Nr 46/09 z 17 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Robert Lange 2009-04-05 22:37:04
Zarządzenie Nr 45/09 z 17 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Robert Lange 2009-04-05 22:34:23
Zarządzenie Nr 44/09 z 17 marca 2009 roku w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stargard Szczeciński. Robert Lange 2009-04-05 22:32:00
Zarządzenie Nr 44/09 z 17 marca 2009 roku w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stargard Szczeciński. Robert Lange 2009-04-05 22:31:43
Zarządzenie Nr 43/09 z 17 marca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy. Robert Lange 2009-04-05 22:28:58
Zarządzenie Nr 42/09 z 16 marca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu, wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego niektórych nauczycieli oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkotach prowadzonych przez Gminę Stargard Szczeciński. Robert Lange 2009-04-05 22:25:03
Zarządzenie Nr 41/09 z 16 marca 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Robert Lange 2009-04-05 22:22:55
Zarządzenie Nr 39/09 z 6 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji cmentarzy komunalnych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-04-05 22:18:04
Zarządzenie Nr 39/09 z 6 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji cmentarzy komunalnych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-04-05 22:16:21
Zarządzenie Nr 37/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Robert Lange 2009-04-05 22:13:47
Zarządzenie Nr 37/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Robert Lange 2009-04-05 22:13:23
Zarządzenie Nr 36/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu nieograniczonym. Robert Lange 2009-04-05 22:09:07
Zarządzenie Nr 35/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu nieograniczonym. Robert Lange 2009-04-05 22:07:26
Zarządzenie Nr 35/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu nieograniczonym. Robert Lange 2009-04-05 22:06:45
Zarządzenie Nr 34/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej i ogłoszenia jej wykazu Robert Lange 2009-04-05 22:04:41
Zarządzenie Nr 34/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej i ogłoszenia jej wykazu Robert Lange 2009-04-05 22:04:15
Zarządzenie Nr 34/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej i ogłoszenia jej wykazu Robert Lange 2009-04-05 22:03:47
Zarządzenie Nr 33/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. Robert Lange 2009-04-05 22:01:51
Zarządzenie Nr 32/09 z 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXV/203/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 lutego 2009 r. Robert Lange 2009-04-05 21:59:27
Zarządzenie Nr 31/09 z 20 lutego 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Robert Lange 2009-04-05 21:55:59
Zarządzenie Nr 31/09 z 20 lutego 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Robert Lange 2009-04-05 21:55:42
Zarządzenie Nr 31/09 z 20 lutego 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Robert Lange 2009-04-05 21:55:07
Zarządzenie Nr 30/09 z 18 lutego 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Strzyżno Robert Lange 2009-04-05 21:50:35
Zarządzenie Nr 29/09 z 18 lutego 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Grabowo Robert Lange 2009-04-05 21:48:08