Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nr 44/05 z 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXVII/203/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 kwietnia 2005 r Robert Lange 2005-07-12 14:54:49
Nr 13/05 z 28 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia stawek za jeden kilometr zwrotu kosztów przejazdu radnych gminy w podróży służbowej Robert Lange 2005-07-12 14:43:14
2005-08-16 10:00 przetarg na dowóz dzieci i młodzieży z opieką do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Stargard Szczeciński - dokument usunięty Robert Lange 2005-07-08 12:16:05
Grabski Bogdan Robert Lange 2005-07-08 10:51:33
Nyks Ksawery Robert Lange 2005-07-08 10:41:39
Lutyński Edward Robert Lange 2005-07-08 10:30:05
2005-05-25 10:00 PRZETARG NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE TYCHOWO, OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 145/2 o pow. 0,1519 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr 77199 Robert Lange 2005-07-08 10:29:08
Wojciechowski Jerzy Robert Lange 2005-07-08 09:58:41
221 Nr XXIX/221/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych zlewni jeziora Miedwie” Robert Lange 2005-07-08 09:31:29
220 Nr XXIX/220/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2005-07-08 09:23:00
219 Nr XXIX/219/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Krąpiel, wchodzącej w skład zasobu Agencji Nierucho Robert Lange 2005-07-08 09:13:06
218 Nr XXIX/218/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. o zmianie uchwały Nr XXVIII/213/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowa Robert Lange 2005-07-08 09:09:04
217 Nr XXIX/217/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębu Lubowo Robert Lange 2005-07-08 09:06:03
216 Nr XXIX/216/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębów Grzędzice i Żarowo Robert Lange 2005-07-08 09:03:30
216 Nr XXIX/216/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębów Grzędzice i Żarowo Robert Lange 2005-07-08 09:03:15
215 Nr XXIX/215/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” Robert Lange 2005-07-08 09:02:24
215 Nr XXIX/215/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” Robert Lange 2005-07-08 09:02:07
214 Nr XXIX/214/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Robert Lange 2005-07-08 09:01:32
załącznik nr 4 - Obręb Żarowo Robert Lange 2005-07-08 08:54:42
załącznik nr 3 - Obręb Żarowo Robert Lange 2005-07-08 08:53:24
załącznik nr 2 - Obręb Grzędzice Robert Lange 2005-07-08 08:52:38
załącznik nr 1 - Obręb Grzędzice Robert Lange 2005-07-08 08:49:53
Załącznik str. 2 projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” Robert Lange 2005-07-08 08:32:25
Załącznik str. 1 projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” Robert Lange 2005-07-08 08:27:27
215 Nr XXVIII/215/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” - dokument usunięty Robert Lange 2005-07-08 08:23:40
215 Nr XXVIII/215/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” Robert Lange 2005-07-08 08:22:19
215 Nr XXVIII/215/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” - dokument usunięty Robert Lange 2005-07-08 08:22:03
216 Nr XXVIII/216/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębów Grzędzice i Żarowo - dokument usunięty Robert Lange 2005-07-08 07:59:51
215 Nr XXVIII/215/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Ulikowo” - dokument usunięty Robert Lange 2005-07-08 07:56:15
Sesja Rady Gminy Nr (29) XXIX/05 z 24 czerwca 2005 Robert Lange 2005-07-07 11:13:04
Sesja Rady Gminy Nr (28) XXVIII/05 z 31 maja 2005 Robert Lange 2005-07-07 11:07:59
Sesja Rady Gminy Nr (27) XXVII/05 z 29 kwietnia 2005 Robert Lange 2005-07-07 11:03:03
213 Nr XXVIII/213/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-07-07 10:17:23
212 Nr XXVIII/212/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Robert Lange 2005-07-07 10:13:51
211 Nr XXVIII/211/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów Robert Lange 2005-07-07 10:10:36
210 Nr XXVIII/210/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej Robert Lange 2005-07-07 09:49:30
209 Nr XXVIII/209/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-07-07 09:46:15
208 Nr XXVIII/208/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/80/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 października 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminneg Robert Lange 2005-07-07 09:41:00
207 Nr XXVIII/207/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminy nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Lipnik Robert Lange 2005-07-07 09:38:34
206 Nr XXVIII/206/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Krąpiel, gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-07-07 09:35:56