Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja Rady Gminy Nr (17) XVII/08 z 25 kwietnia 2008 r. Robert Lange 2008-04-13 19:09:46
stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy - dokument usunięty Robert Lange 2008-04-11 08:59:02
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy Robert Lange 2008-04-11 08:58:51
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy (Konkurs rozstrzynięty) Robert Lange 2008-04-11 08:58:07
stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy - dokument usunięty Robert Lange 2008-04-11 08:57:05
Protokół Nr 16/08 z 25 marca 2008 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2008-04-09 08:46:07
Protokół Nr 16/08 z 26 marca 2008 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2008-04-09 08:43:09
Protokół Nr 16/08 z 27 marca 2008 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2008-04-09 08:40:56
OBWIESZCZENIE - Wyniki konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo z dnia 6.04.2008 w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości. Robert Lange 2008-04-09 07:43:50
OBWIESZCZENIE - Wyniki konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko z dnia 6.04.2008 w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości. Robert Lange 2008-04-09 07:42:56
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Robert Lange 2008-03-31 08:16:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie – System Stargard Szczeciński; Ciąg 1 - Koszewo, Koszewko do Wierzchląd." Robert Lange 2008-03-26 20:32:54
INFORMACJA O ZNIANIE W WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KASJERA Robert Lange 2008-03-25 14:30:56
Sesja Rady Gminy Nr (16) XVI/08 z 28 marca 2008 r. Robert Lange 2008-03-25 11:44:35
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo Robert Lange 2008-03-21 20:27:45
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko Robert Lange 2008-03-21 20:27:18
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo Robert Lange 2008-03-19 18:29:26
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko Robert Lange 2008-03-19 18:27:57
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Robert Lange 2008-03-18 20:13:08
OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej do stacji 110/15 kV dla zasilenia opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim” Robert Lange 2008-03-14 10:33:14
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 16 elektrowni wiatrowych w miejscowości Tychowo w gminie Stargard Szczeciński” Robert Lange 2008-03-14 10:31:36
Pracownik socjalny (praca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) - dokument usunięty Robert Lange 2008-03-14 10:23:53
Protokół Nr XV/08 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 29 lutego 2008 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2008-03-14 10:01:32
22.02.2008 z audytu finansowego projektu realizowanego w ramach SPO - 2.7 Robert Lange 2008-03-14 09:26:26
Protokół Nr 15/07 z 25 lutego 2008 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2008-03-14 09:18:51
Protokół Nr 15/07 z 27 lutego 2008 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2008-03-14 09:17:35
Protokół Nr 15/07 z 26 lutego 2008 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2008-03-14 09:15:40
Protokół Nr 15/07 z 26 lutego 2008 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2008-03-14 09:11:12
Zarządzenie Nr 39/08 z 10 marca 2008 roku w sprawie projektu uchwały dotyczacej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Robert Lange 2008-03-13 15:46:14
Zarządzenie Nr 38/08 z 6 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Robert Lange 2008-03-13 15:43:41
Zarządzenie Nr 37/08 z 6 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Robert Lange 2008-03-13 15:41:19
Zarządzenie Nr 36/08 z 6 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Robert Lange 2008-03-13 15:39:44
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Robert Lange 2008-03-11 21:41:19
Zarządzenie Nr 35/08 z 29 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 lutego 2008 roku. Robert Lange 2008-03-07 17:06:18
Zarządzenie Nr 35/08 z 29 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 lutego 2008 roku. Robert Lange 2008-03-07 17:05:39
Zarządzenie Nr 34/08 z 20 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok Robert Lange 2008-03-07 17:03:15
Zarządzenie Nr 33/08 z 18 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2008-03-07 17:01:46
Zarządzenie Nr 32/08 z 18 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Skalin Robert Lange 2008-03-07 16:59:11
Zarządzenie Nr 31/08 z 18 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji Robert Lange 2008-03-07 16:57:00
Zarządzenie Nr 29/08 z 7 lutego 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przyznawania środków GFOŚiGW przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków Robert Lange 2008-03-07 16:56:16