Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja Rady Gminy Nr (11) XI/07 z 25 października 2007 r. Robert Lange 2007-10-17 10:43:07
Zarządzenie Nr 105/07 z 9 października 2007 roku zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2007-10-15 09:27:15
Zarządzenie Nr 105/07 z 9 października 2007 roku zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2007-10-15 09:26:19
Zarządzenie Nr 102/07 z 28 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2007-10-14 17:52:03
Zarządzenie Nr 102/07 z 28 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2007-10-14 17:50:13
Zarządzenie Nr 101/07 z 28 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2007-10-14 17:42:22
Zarządzenie Nr 101/07 z 28 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2007-10-14 17:40:07
Zarządzenie Nr 100/07 z 26 września 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2007-10-14 17:36:49
Zarządzenie Nr 99/07 z 21 września 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-10-14 17:34:49
Zarządzenie Nr 98/07 z 19 września 2007 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budzetu Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. Robert Lange 2007-10-14 17:31:41
Zarządzenie Nr 97/07 z 19 września 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych Robert Lange 2007-10-14 17:25:42
Zarządzenie Nr 96/07 z 19 września 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych Robert Lange 2007-10-14 17:23:03
Zarządzenie Nr 95/07 z 14 września 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizcji celów publicznych. Robert Lange 2007-10-14 17:20:30
Zarządzenie Nr 91/07 z 5 września 2007 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Robert Lange 2007-10-14 17:18:07
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa istniejącej linii napowietrznej i stacji 110/15kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim." Robert Lange 2007-10-11 16:21:40
Protokół Nr X/07 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 14 września 2007 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2007-10-04 15:17:47
Protokół Nr 9/07 z 12 września 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2007-10-04 15:13:09
Protokół Nr 9/07 z 12 września 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2007-10-04 15:11:09
Protokół Nr 9/07 z 11 września 2007 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2007-10-04 15:10:36
Protokół Nr 9/07 z 12 września 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2007-10-04 15:09:15
Protokół Nr 9/07 z 10 września 2007 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2007-10-04 15:03:28
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ŻAROWO I SOWNO Robert Lange 2007-10-03 23:18:06
BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO W KLĘPINIE Robert Lange 2007-10-03 23:15:57
Zarządzenie Nr 100/07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2007-09-28 11:56:05
Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ROGOWO, oznaczona numerem działki 57 o pow. 0,2100 ha Robert Lange 2007-09-28 11:45:56
Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie MAŁKOCIN, oznaczona numerem działki 28/2 o pow. 0,1500 ha Robert Lange 2007-09-28 11:45:40
Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ROGOWO, oznaczona numerem działki 57 o pow. 0,2100 ha Robert Lange 2007-09-28 11:45:09
Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie MAŁKOCIN, oznaczona numerem działki 28/2 o pow. 0,1500 ha Robert Lange 2007-09-28 11:44:07
Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie KOSZEWKO, oznaczona numerem działki 2/28 o pow. 0,2268 ha Robert Lange 2007-09-28 11:42:32
Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie KOSZEWKO, oznaczona numerem działki 2/28 o pow. 0,2268 ha Robert Lange 2007-09-28 11:40:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Siwkowo oraz sieci rozdzielczej i przyłączeniowej w miejscowości Siwkowo”. Robert Lange 2007-09-22 08:29:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do kol. Kiczarowo”. Robert Lange 2007-09-22 08:26:50
57 Nr X/57/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Robert Lange 2007-09-22 08:20:57
56 Nr X/56/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Robert Lange 2007-09-22 08:19:05
55 Nr X/55/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Robert Lange 2007-09-22 08:17:18
54 Nr X/54/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy użyczenia. Robert Lange 2007-09-22 08:13:53
53 Nr X/53/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu Rozporzadzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Ozy Kiczarowskie" Robert Lange 2007-09-22 08:11:10
52 Nr X/52/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia "Plany Rozwoju Miejscowości Pęzino" gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-09-22 08:08:00
51 Nr X/51/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej kwoty poręczenia Robert Lange 2007-09-22 08:03:22
50 Nr X/50/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie wyrazenia zgody na wystąpienie gmin ze Zwiazku Gmin Dorzecza Iny. Robert Lange 2007-09-22 07:43:53