Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa budynku usługowego w Klępinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Robert Lange 2008-04-14 11:40:25
Budowa budynku usługowego w Klępinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Robert Lange 2008-04-14 11:40:10
Budowa budynku usługowego w Klępinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Robert Lange 2008-04-14 11:39:30
Zarządzenie Nr 56/08 z 10 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Robert Lange 2008-04-13 20:39:44
Zarządzenie Nr 55/08 z 10 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Robert Lange 2008-04-13 20:37:01
Zarządzenie Nr 54/08 z 10 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Robert Lange 2008-04-13 20:36:11
Zarządzenie Nr 53/08 z 10 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo, w zwiazku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Robert Lange 2008-04-13 20:34:05
Zarządzenie Nr 52/08 z 10 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko, w zwiazku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Robert Lange 2008-04-13 20:32:43
Zarządzenie Nr 51/08 z 8 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Robert Lange 2008-04-13 20:31:09
Zarządzenie Nr 50/08 z 7 kwietnia 2008 roku datyczace przydotowania projektu uchwały o przystąpieniu do partnerstwa i realizacji projektu "Wiejskie Ogniska Przedszkolne" Robert Lange 2008-04-13 20:30:30
Zarządzenie Nr 49/08 z 7 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Robert Lange 2008-04-13 20:29:54
Zarządzenie Nr 48/08 z 31 marca 2008 roku w sprawie zmain budzetu gminy na 2008 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. Robert Lange 2008-04-13 20:29:08
Zarządzenie Nr 48/08 z 31 marca 2008 roku w sprawie zmain budzetu gminy na 2008 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. Robert Lange 2008-04-13 20:28:07
Zarządzenie Nr 47/08 z 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVI/109/08 z dnai 28 marca 2008 r Robert Lange 2008-04-13 20:27:00
Zarządzenie Nr 47/08 z 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVI/109/08 z dnai 28 marca 2008 r Robert Lange 2008-04-13 20:26:16
Zarządzenie Nr 53/08 z 10 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo, w zwiazku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Robert Lange 2008-04-13 20:22:02
Zarządzenie Nr 52/08 z 10 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko, w zwiazku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Robert Lange 2008-04-13 20:21:23
Zarządzenie Nr 51/08 z 8 kwietnia 2008 roku dotyczące przygotowania uchwały w sprawie ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Robert Lange 2008-04-13 20:19:00
Zarządzenie Nr 50/08 z 7 kwietnia 2008 roku datyczace przydotowania projektu uchwały o przystąpieniu do partnerstwa i realizacji projektu "Wiejskie Ogniska Przedszkolne" Robert Lange 2008-04-13 20:15:35
Zarządzenie Nr 49/08 z 7 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Robert Lange 2008-04-13 20:13:42
Zarządzenie Nr 48/08 z 31 marca 2008 roku w sprawie zmain budzetu gminy na 2008 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. Robert Lange 2008-04-13 20:12:34
Zarządzenie Nr 47/08 z 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVI/109/08 z dnai 28 marca 2008 r Robert Lange 2008-04-13 20:10:40
Zarządzenie Nr 46/08 z 20 marca 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmainy Studium uwarunkowac i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrebach geodezyjnych Strzyżno i Kurcewo Robert Lange 2008-04-13 20:05:24
Zarządzenie Nr 45/08 z 20 marca 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2007 r Robert Lange 2008-04-13 20:02:23
Zarządzenie Nr 44/08 z 18 marca 2008 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r Robert Lange 2008-04-13 19:59:03
Zarządzenie Nr 43/08 z 18 marca 2008 roku w sprawie stawek czynszu najmu lokali użytkowych - świetlice Robert Lange 2008-04-13 19:56:55
Zarządzenie Nr 42/08 z 12 marca 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników szkoły nie bedących nauczycielam Robert Lange 2008-04-13 19:55:15
Zarządzenie Nr 41/08 z 12 marca 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników OAS i GOPS Robert Lange 2008-04-13 19:54:18
Zarządzenie Nr 41/08 z 12 marca 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników OAS i GOPS Robert Lange 2008-04-13 19:51:46
Zarządzenie Nr 40/08 z 12 marca 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do przeprowadzenia konsultacji Robert Lange 2008-04-13 19:47:27
110 Nr XVI/110/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Robert Lange 2008-04-13 19:43:51
109 Nr XVI/109/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie zmian budzetu gminy na 2008 r. Robert Lange 2008-04-13 19:43:02
109 Nr XVI/109/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie zmian budzetu gminy na 2008 r. Robert Lange 2008-04-13 19:41:50
108 Nr XVI/108/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Strzyzno i Kurcewo Robert Lange 2008-04-13 19:33:59
110 Nr XVI/110/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Robert Lange 2008-04-13 19:33:36
109 Nr XVI/109/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie zmian budzetu gminy na 2008 r. Robert Lange 2008-04-13 19:32:39
108 Nr XVI/108/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Strzyzno i Kurcewo Robert Lange 2008-04-13 19:25:00
107 Nr XVI/107/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach Robert Lange 2008-04-13 19:21:55
106 Nr XVI/106/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników OAS i GOPS. Robert Lange 2008-04-13 19:19:44
105 Nr XVI/105/08 z dnia 28 marca 2008 r.o w sprawie zatwierdzenai taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Robert Lange 2008-04-13 19:15:48