Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ W OKRESIE OD 1.01.2008 R. DO 31.12.2008 R Robert Lange 2009-05-12 08:00:07
Zarządzenie Nr 59/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia neruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych Robert Lange 2009-05-12 07:56:04
Zarządzenie Nr 58/09 z 16 kwietnia 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Grabowo i Małkocin Robert Lange 2009-05-12 07:54:21
Zarządzenie Nr 57/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Robert Lange 2009-05-12 07:51:21
Zarządzenie Nr 56/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Robert Lange 2009-05-12 07:50:46
Zarządzenie Nr 56/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Robert Lange 2009-05-12 07:50:02
Zarządzenie Nr 55/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przygotowania uchwały rady gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego Robert Lange 2009-05-12 07:48:32
Zarządzenie Nr 55/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przygotowania uchwały rady gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego - dokument usunięty Robert Lange 2009-05-12 07:48:29
Zarządzenie Nr 54/09 z 16 kwietnia 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej Robert Lange 2009-05-12 07:47:03
Zarządzenie Nr 53/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej i ogłoszenia jej wykazu Robert Lange 2009-05-12 07:43:55
Zarządzenie Nr 52/09 z 8 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II ustnych przetargów na zbycie nieruchomości Robert Lange 2009-05-12 07:41:30
Zarządzenie Nr 51/09 z 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i zmian w układzie wykonawcym Robert Lange 2009-05-12 07:39:25
Zarządzenie Nr 51/09 z 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i zmian w układzie wykonawcym Robert Lange 2009-05-12 07:38:21
Zarządzenie Nr 50/09 z 31 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmiany układu wykonawczego Robert Lange 2009-05-12 07:36:58
Zarządzenie Nr 50/09 z 31 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmiany układu wykonawczego Robert Lange 2009-05-12 07:36:06
Zarządzenie Nr 49/09 z 30 marca 2009 roku w sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu do uchwały ne XXVI/209/09 z dnia 27.03.2009 Robert Lange 2009-05-12 07:34:31
Zarządzenie Nr 49/09 z 30 marca 2009 roku w sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu do uchwały ne XXVI/209/09 z dnia 27.03.2009 Robert Lange 2009-05-12 07:33:53
Zarządzenie Nr 48/09 z 20 marca 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne Robert Lange 2009-05-12 07:31:21
Zarządzenie Nr 48/09 z 20 marca 2009 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne Robert Lange 2009-05-12 07:30:34
Zarządzenie Nr 38/09 z 6 marca 2009 roku w sprawie zatwiedzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Robert Lange 2009-05-12 07:27:30
213 Nr XXVII/213/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony nierucho0mości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-05-12 07:17:04
212 Nr XXVII/212/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach geodezyjnych Grabowo i Małkocin Robert Lange 2009-05-12 07:15:32
211 Nr XXVII/211/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu Robert Lange 2009-05-12 07:13:25
210 Nr XXVII/210/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 Robert Lange 2009-05-12 07:12:06
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICZKI, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-05-11 12:55:09
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICZKI, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-05-11 12:53:06
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICZKI, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-05-11 12:51:21
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICZKI, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-05-11 12:51:13
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICZKI, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-05-11 12:43:14
Protokół Nr 28/09 z 20 kwietnia 2009 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2009-05-11 08:58:40
Protokół Nr 28/09 z 21 kwietnia 2009 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2009-05-11 08:57:35
Protokół Nr 28/09 z 22 kwietnia 2009 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2009-05-11 08:56:28
OBWIESZCZENIE numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2009-05-08 17:26:23
OBWIESZCZENIE o opracowaniu raportu oddziaływania na środowisko Robert Lange 2009-05-07 20:10:50
OBWIESZCZENIE o opracowaniu raportu oddziaływania na środowisko Robert Lange 2009-05-07 20:09:56
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z DOBUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MAŁKOCINIE Robert Lange 2009-05-07 19:57:53
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie Robert Lange 2009-04-30 09:43:58
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie Robert Lange 2009-04-30 09:43:34
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Robert Lange 2009-04-30 09:42:54
Odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Krąpiel Robert Lange 2009-04-30 09:42:23