Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
71 Nr XII/71/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przyjecia Strategi Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Stargard Szczeciński na lata 2007-20013 Robert Lange 2007-12-02 17:08:12
70 Nr XII/70/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Robert Lange 2007-12-02 17:04:49
69 Nr XII/69/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wyrazenia zgody do zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę Robert Lange 2007-12-02 17:01:42
68 Nr XII/68/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z jej podziałem Robert Lange 2007-12-02 16:59:02
67 Nr XII/67/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Robert Lange 2007-12-02 16:56:24
66 Nr XII/66/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Robert Lange 2007-12-02 16:53:13
65 Nr XII/65/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego Robert Lange 2007-12-02 16:50:33
64 Nr XI/64/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego Robert Lange 2007-12-02 16:48:16
63 Nr XI/63/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego Robert Lange 2007-12-02 16:46:22
62 Nr XI/62/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiczarowo Robert Lange 2007-12-02 16:43:58
61 Nr XI/61/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku Robert Lange 2007-12-02 16:41:07
60 Nr XI/60/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmiany limitów wydatkó na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2007-12-02 16:39:27
60 Nr XI/60/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robór budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Robert Lange 2007-12-02 16:37:34
60 Nr XI/60/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robór budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Robert Lange 2007-12-02 16:36:58
59 Nr XI/59/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmiany limitów wydatkó na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2007-12-02 16:35:25
59 Nr XI/59/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmiany limitów wydatkó na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2007-12-02 16:34:58
60 Nr XI/60/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robór budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Robert Lange 2007-12-02 16:18:16
60 Nr XI/60/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robór budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Robert Lange 2007-12-02 16:17:53
58 Nr XI/58/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyrazenia zgody do zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę Robert Lange 2007-12-02 16:11:47
58 Nr XI/58/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyrazenia zgody do zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę Robert Lange 2007-12-02 16:10:43
Protokół Nr 11/07 z 20 października 2007 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2007-11-30 09:18:23
Protokół Nr 11/07 z 20 listopada 2007 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2007-11-30 09:16:39
Protokół Nr 11/07 z 21 listopada 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2007-11-30 09:14:45
Projekt budżetu Robert Lange 2007-11-30 09:07:20
Budżet 2008 Robert Lange 2007-11-30 08:55:29
21.10.2007 UW Szczecin dot. wykorzystania dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 21.10.12007 Robert Lange 2007-11-29 08:32:00
Sesja Rady Gminy Nr (12) XII/07 z 23 listopada 2007 r. Robert Lange 2007-11-16 13:37:55
Sesja Rady Gminy Nr (12) XII/07 z 23 listopada 2007 r. Robert Lange 2007-11-16 13:36:51
Protokół Nr XII/07 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 23 listopada 2007 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2007-11-13 08:35:34
Protokół Nr 10/07 z 23 października 2007 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2007-11-12 06:54:16
Protokół Nr 10/07 z 23 poaździernika 2007 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2007-11-12 06:53:09
Protokół Nr 10/07 z 24 października 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2007-11-12 06:51:53
Protokół Nr 9/07 z 12 września 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2007-11-12 06:50:07
Protokół Nr 9/07 z 12 września 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2007-11-12 06:47:02
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lipnik" Robert Lange 2007-10-31 08:53:39
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Stargard Szczeciński za okres od dnia 1 stycznia do końca kwartału III roku 2007 Robert Lange 2007-10-31 08:36:36
Zarządzenie Nr 113/07 z 18 października 2007 roku zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2007-10-18 13:58:39
Zarządzenie Nr 113/07 z 18 października 2007 roku zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2007-10-18 13:58:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa istniejącej linii napowietrznej i stacji 110/15kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim: Robert Lange 2007-10-18 07:18:46
Sesja Rady Gminy Nr (11) XI/07 z 25 października 2007 r. Robert Lange 2007-10-17 14:00:46