Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO NA MIESZKANIA SOCJALNE W POCZERNINIE WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODRCZEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Robert Lange 2009-05-15 11:09:13
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO NA MIESZKANIA SOCJALNE W POCZERNINIE WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODRCZEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Robert Lange 2009-05-15 11:08:47
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO NA MIESZKANIA SOCJALNE W POCZERNINIE WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODRCZEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Robert Lange 2009-05-15 11:02:42
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO NA MIESZKANIA SOCJALNE W POCZERNINIE WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODRCZEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Robert Lange 2009-05-15 10:55:14
Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs rozstrzygnięty) Robert Lange 2009-05-14 07:50:08
Informacja o wynikach naboru Robert Lange 2009-05-14 07:48:52
Informacja o wynikach naboru Robert Lange 2009-05-14 07:47:01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z myjnią dla samochodów osobowych i ciężarowych przy ulicy Szczecińskiej w Lipniku Robert Lange 2009-05-12 20:09:37
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z myjnią dla samochodów osobowych i ciężarowych przy ulicy Szczecińskiej w Lipniku Robert Lange 2009-05-12 20:05:19
Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z myjnią dla samochodów osobowych i ciężarowych przy ulicy Szczecińskiej w Lipniku Robert Lange 2009-05-12 20:03:05
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej wraz z złączem kablowym, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Skalin Robert Lange 2009-05-12 20:00:24
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej wraz z złączem kablowym, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Skalin Robert Lange 2009-05-12 19:57:24
Zarządzenie Prezydenta Reczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Robert Lange 2009-05-12 09:07:55
Zarządzenie Prezydenta Reczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Robert Lange 2009-05-12 09:07:14
Zarządzenie Nr 68/09 z 28 kwietnia 2009 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do podejmowania działań wobec dłuzników alimentacyjnych Robert Lange 2009-05-12 09:03:40
Zarządzenie Nr 67/09 z 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2009-05-12 09:00:33
Zarządzenie Nr 67/09 z 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych Robert Lange 2009-05-12 08:59:54
Zarządzenie Nr 66/09 z 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budzetu gminy na 2009 rok oraz ustalenia układu wykonawczego Robert Lange 2009-05-12 08:58:25
Zarządzenie Nr 66/09 z 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budzetu gminy na 2009 rok oraz ustalenia układu wykonawczego Robert Lange 2009-05-12 08:57:47
Zarządzenie Nr 64/09 z 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany składu komisji do likwidacji środków trwałych Robert Lange 2009-05-12 08:56:06
Zarządzenie Nr 63/09 z 27 kwietnia 2009 roku w sprawie upowaznienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Robert Lange 2009-05-12 08:55:08
Zarządzenie Nr 62/09 z 27 kwietnia 2009 roku w sprawie upowaznienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Robert Lange 2009-05-12 08:54:38
Zarządzenie Nr 60/09 z 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Robert Lange 2009-05-12 08:53:09
Zarządzenie Nr 59/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia neruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych Robert Lange 2009-05-12 08:51:54
Zarządzenie Nr 55/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przygotowania uchwały rady gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego - dokument usunięty Robert Lange 2009-05-12 08:51:35
Zarządzenie Nr 59/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia neruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych Robert Lange 2009-05-12 08:50:54
Zarządzenie Nr 58/09 z 16 kwietnia 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Grabowo i Małkocin Robert Lange 2009-05-12 08:50:38
Zarządzenie Nr 57/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Robert Lange 2009-05-12 08:50:24
Zarządzenie Nr 56/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Robert Lange 2009-05-12 08:50:04
Zarządzenie Nr 55/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przygotowania uchwały rady gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego Robert Lange 2009-05-12 08:49:45
Zarządzenie Nr 54/09 z 16 kwietnia 2009 roku dotyczące przygotowania uchwały rady gminy w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej Robert Lange 2009-05-12 08:49:26
Zarządzenie Nr 53/09 z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej i ogłoszenia jej wykazu Robert Lange 2009-05-12 08:49:13
Zarządzenie Nr 52/09 z 8 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II ustnych przetargów na zbycie nieruchomości Robert Lange 2009-05-12 08:48:55
Protokół Nr XXVII/09 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 30 kwietnia 2009 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2009-05-12 08:22:25
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Stargard Szczeciński za okres od dnia 1 stycznia do końca kwartału I roku 2009 - dokument usunięty Robert Lange 2009-05-12 08:16:36
2009 Robert Lange 2009-05-12 08:15:15
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Stargard Szczeciński za 2008 rok Robert Lange 2009-05-12 08:05:31
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Stargard Szczeciński za 2008 rok Robert Lange 2009-05-12 08:04:25
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Stargard Szczeciński za 2008 rok Robert Lange 2009-05-12 08:03:32
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ W OKRESIE OD 1.01.2008 R. DO 31.12.2008 R Robert Lange 2009-05-12 08:01:45