Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania obejmującej tereny przeznaczone na cele lokalizacji elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Krąpiel Robert Lange 2009-03-06 08:01:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo Robert Lange 2009-03-05 20:25:19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo Robert Lange 2009-03-05 20:24:01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo Robert Lange 2009-03-05 20:21:21
WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, działka numer 75 obręb Grzędzice, Robert Lange 2009-03-05 11:11:36
WYKAZ nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonej numerem działki 511/1 położonej w obrębie Poczernin Robert Lange 2009-03-05 11:11:14
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej Robert Lange 2009-03-05 11:10:39
WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.nr 18/1 obręb Lipnik Robert Lange 2009-03-05 11:10:21
WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - SOWNO 42/2 Robert Lange 2009-03-05 11:10:01
WYKAZY / INFORMACJE Robert Lange 2009-03-05 11:09:40
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem w trakcie budowy, oznaczonej numerem działki 263/6, o powierzchni 4 998 m2, położonej w obrębie PĘZINO Robert Lange 2009-03-05 11:08:53
Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na nieruchomość niezabudowaną położona w obrębie Klępino 48/12 Robert Lange 2009-03-05 11:08:37
Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na nieruchomość niezabudowaną położona w obrębie Sowno 90 Robert Lange 2009-03-05 11:08:27
Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na nieruchomość niezabudowaną położona w obrębie Sowno 350/2 Robert Lange 2009-03-05 11:08:10
WYKAZY / INFORMACJE Robert Lange 2009-03-05 11:07:42
PRZETARGI Robert Lange 2009-03-05 11:07:13
Protokół Nr XXIV/08 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 30 stycznia 2009 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2009-03-05 10:49:37
Protokół Nr XXIV/08 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 30 stycznia 2009 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2009-03-05 10:48:48
Stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Robert Lange 2009-03-03 09:31:07
Stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Robert Lange 2009-03-03 09:30:14
Stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Robert Lange 2009-03-03 09:29:13
Stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs zakończony) Robert Lange 2009-03-03 09:28:20
Sesja Rady Gminy Nr (25) XXV/08 z 27 lutego 2009 r. Robert Lange 2009-03-03 09:16:52
Sesja Rady Gminy Nr (25) XXV/08 z 27 lutego 2009 r. Robert Lange 2009-03-03 09:15:47
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Robert Lange 2009-02-26 14:01:03
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie Ciąg 1 Koszewo, Koszewko do Wierzchlądu Robert Lange 2009-02-26 13:59:31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi dla potrzeb budynków w Grzędzicach i Żarowie Robert Lange 2009-02-26 13:56:37
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie dla inwestycji polegającej na budowie budynku szatni sportowej wraz z przyłączami: wodnokanalizacyjnymi, energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie oświetlenia zewnętrznego w obrębie ewidencyjnym Skalin Robert Lange 2009-02-26 13:53:20
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu Kraina wiedzy i zabawy _ wiejskie punkty przedszkolne w Gminie Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-02-26 13:47:27
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu Kraina wiedzy i zabawy _ wiejskie punkty przedszkolne w Gminie Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-02-26 13:45:25
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu Kraina wiedzy i zabawy _ wiejskie punkty przedszkolne w Gminie Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-02-26 13:44:57
SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-02-24 10:11:16
OBWIESZCZENIE sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej Stargard Sowno Robert Lange 2009-02-19 19:08:58
OBWIESZCZENIE sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej Stargard Sowno Robert Lange 2009-02-19 19:07:44
Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego Robert Lange 2009-02-12 19:39:09
Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego (Konkurs rozstrzygnięty) Robert Lange 2009-02-12 19:38:27
Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego Robert Lange 2009-02-12 19:37:41
SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2009-02-12 10:23:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oraz przebudowie istniejącej infrastruktury, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Grzędzice Robert Lange 2009-02-11 19:42:04
Stanowisko ds. świadczeń i windykacji funduszu alimentacyjnego (Konkurs rozstrzygnięty) Robert Lange 2009-02-11 19:36:11