Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE w sprawie postanowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla pn.:„Przebudowa linii napowietrznej do stacji 110/15 kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim”. Robert Lange 2007-12-19 08:43:10
Uchwała NR CXC/534/2007 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu publicznego Robert Lange 2007-12-17 16:18:21
Uchwała NR CXC/535/2007 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Robert Lange 2007-12-17 16:15:56
Sesja Rady Gminy Nr (13) XIII/07 z 28 grudnia 2007 r. Robert Lange 2007-12-17 09:00:34
Sesja Rady Gminy Nr (13) XIII/07 z 28 grudnia 2007 r. Robert Lange 2007-12-17 09:00:07
20.11.2007 UW Szczecin dot. zagadnien związanych z prowadzeniem rejestru wyborców Robert Lange 2007-12-14 08:48:42
Protokół Nr 12/07 z 5 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2007-12-13 09:46:29
Protokół Nr 12/07 z 3 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2007-12-13 09:44:31
Protokół Nr 12/07 z 4 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2007-12-13 09:43:07
Zarządzenie Nr 135/07 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Robert Lange 2007-12-06 12:52:07
Zarządzenie Nr 134/07 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Robert Lange 2007-12-06 12:50:02
STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI NA LATA 2007-2013 Robert Lange 2007-12-05 09:30:23
STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI NA LATA 2007-2013 Robert Lange 2007-12-05 09:28:43
71 Nr XII/71/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przyjecia Strategi Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Stargard Szczeciński na lata 2007-20013 Robert Lange 2007-12-05 09:27:30
Protokół Nr XII/07 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 23 listopada 2007 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2007-12-05 07:56:40
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Stargard Szczeciński na lata 2007-2020 Robert Lange 2007-12-03 10:14:31
Zarządzenie Nr 130/07 z 27 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2007-12-02 18:44:21
Zarządzenie Nr 128/07 z 27 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu Robert Lange 2007-12-02 18:36:18
Zarządzenie Nr 125/07 z 15 listopada 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na 2008 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Robert Lange 2007-12-02 18:33:30
Zarządzenie Nr 124/07 z 14 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-20013 Robert Lange 2007-12-02 18:29:16
Zarządzenie Nr 123/07 z 12 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Robert Lange 2007-12-02 18:26:42
Zarządzenie Nr 122/07 z 12 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Robert Lange 2007-12-02 18:23:58
Zarządzenie Nr 121/07 z 12 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie obnizenia ceny skupu 1 dt żyta Robert Lange 2007-12-02 18:20:43
Zarządzenie Nr 120/07 z 12 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej Robert Lange 2007-12-02 18:17:39
Zarządzenie Nr 119/07 z 12 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej Robert Lange 2007-12-02 18:13:24
Zarządzenie Nr 118/07 z 9 listopada 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrazenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy Robert Lange 2007-12-02 18:11:05
Zarządzenie Nr 116/07 z 29 października 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu dzierżawnego Robert Lange 2007-12-02 18:07:02
Zarządzenie Nr 115/07 z 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XI/60/07 Robert Lange 2007-12-02 18:05:25
Zarządzenie Nr 115/07 z 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XI/60/07 Robert Lange 2007-12-02 18:04:30
Zarządzenie Nr 114/07 z 19 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2007-12-02 17:59:56
Zarządzenie Nr 114/07 z 19 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2007-12-02 17:59:26
Zarządzenie Nr 112/07 z 15 października 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/262/06 w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porzadku na terenie gminy Robert Lange 2007-12-02 17:56:07
Zarządzenie Nr 111/07 z 15 października 2007 roku w sprawie projektu uchwały dotyczacej przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiczarowo Robert Lange 2007-12-02 17:52:37
Zarządzenie Nr 110/07 z 15 października 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku Robert Lange 2007-12-02 17:49:01
Zarządzenie Nr 109/07 z 15 października 2007 roku w sprawie projektu uchwały uchwały dotyczacej okreslenia zasad udzialania dotacji na sfinansowanie prac koserwatorskich, restauratorskuch lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym w rejest zabytków Robert Lange 2007-12-02 17:45:26
Zarządzenie Nr 108/07 z 12 października 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego Robert Lange 2007-12-02 17:41:43
Zarządzenie Nr 107/07 z 12 października 2007 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego Robert Lange 2007-12-02 17:37:54
Zarządzenie Nr 106/07 z 12 października 2007 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2007-12-02 17:29:02
Zarządzenie Nr 104/07 z 2 października 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu dzierżawnego Robert Lange 2007-12-02 17:24:51
Zarządzenie Nr 103/07 z 2 października 2007 roku dotyczace przygotowanua projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrazenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy Robert Lange 2007-12-02 17:19:33