Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
80 Nr XIII/80/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2007. Robert Lange 2008-01-04 17:00:58
80 Nr XIII/80/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2007. Robert Lange 2008-01-04 17:00:30
PLAN PRACY RADY GMINY NA 2008 ROK Robert Lange 2008-01-04 16:57:55
79 Nr XIII/79/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 16:55:44
78 Nr XIII/78/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński" Robert Lange 2008-01-04 16:54:38
77 Nr XIII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r." Robert Lange 2008-01-04 16:53:12
76 Nr XIII/76/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminy Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2008 rok.Stargard Szczeciński na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 16:49:12
75 Nr XIII/75/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2008-01-04 16:45:28
74 Nr XIII/74/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie współdziałania z Gminą-Miastem Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach Robert Lange 2008-01-04 16:43:57
72 Nr XIII/72/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2008-01-04 16:37:52
73 Nr XIII/73/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 16:34:01
72 Nr XIII/72/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2008-01-04 16:32:42
73 Nr XIII/73/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 16:31:00
72 Nr XIII/72/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2008-01-04 16:12:35
71 Nr XII/71/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przyjecia Strategi Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Stargard Szczeciński na lata 2007-20013 Robert Lange 2008-01-04 16:10:22
70 Nr XII/70/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Robert Lange 2008-01-04 16:09:54
69 Nr XII/69/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wyrazenia zgody do zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata i wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę Robert Lange 2008-01-04 16:09:21
68 Nr XII/68/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z jej podziałem Robert Lange 2008-01-04 16:08:48
67 Nr XII/67/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Robert Lange 2008-01-04 16:08:25
68 Nr XII/68/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z jej podziałem Robert Lange 2008-01-04 16:07:51
66 Nr XII/66/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Robert Lange 2008-01-04 16:07:27
65 Nr XII/65/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego Robert Lange 2008-01-04 16:05:14
66 Nr XII/66/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Robert Lange 2008-01-04 16:04:40
65 Nr XII/65/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego Robert Lange 2008-01-04 16:04:16
73 Nr XIII/73/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 16:03:07
72 Nr XIII/72/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Robert Lange 2008-01-04 15:48:48
Protokół Nr 13/07 z 19 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu Robert Lange 2008-01-04 07:54:04
Protokół Nr 13/07 z 17 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji socjalno-porządkowej i oświaty Robert Lange 2008-01-04 07:53:08
Protokół Nr 13/07 z 18 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej Robert Lange 2008-01-04 07:51:27
Protokół Nr 13/07 z 18 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-04 07:50:16
Protokół Nr 13/07 z 18 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-04 07:50:02
Protokół Nr 13/07 z 18 grudnia 2007 r. z posiedzenia komisji rewizyjnej - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-04 07:49:32
Stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Robert Lange 2007-12-31 12:14:38
Stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Robert Lange 2007-12-31 12:14:31
Stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Konkurs rozstrzynięty) Robert Lange 2007-12-31 12:13:04
Stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Robert Lange 2007-12-31 12:12:30
Stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Robert Lange 2007-12-31 12:11:07
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2007-12-23 10:01:08
OBWIESZCZENIE w sprawie postanowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla pn.:„Przebudowa linii napowietrznej do stacji 110/15 kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim”. Robert Lange 2007-12-19 08:45:14
OBWIESZCZENIE w sprawie postanowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla pn.:„Przebudowa linii napowietrznej do stacji 110/15 kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim”. Robert Lange 2007-12-19 08:44:14