Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Terminy posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Robert Lange 2008-01-25 07:55:34
OŚWIADCZENIE o wartość sprzedaży wyrobów alkoholowych Robert Lange 2008-01-25 07:45:09
Sesja Rady Gminy Nr (14) XIV/07 z 25 stycznia 2008 r. Robert Lange 2008-01-21 10:57:35
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE Robert Lange 2008-01-18 14:54:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie – System Stargard Szczeciński; Ciąg 1A Wierzchląd – Skalin – Golczewo wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skalinie”. Robert Lange 2008-01-15 10:53:53
Deklaracja na podatek od środków transportowych Robert Lange 2008-01-10 14:23:17
Deklaracja na podatek od środków transportowych 2008 - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-10 14:21:57
Deklaracja na podatek od środków transportowych 2008 - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-10 14:20:55
Deklaracja na podatek od środków transportowych 2008 - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-10 14:13:48
Deklaracja na podatek od środków transportowych 2008 - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-10 14:02:04
Deklaracja na podatek od środków transportowych 2008 - dokument usunięty Robert Lange 2008-01-10 13:52:44
Protokół Nr XIII/07 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 28 grudnia 2007 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2008-01-10 11:01:17
Protokół Nr XI/07 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 25 października 2007 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2008-01-10 11:00:18
Protokół Nr XI/07 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 25 października 2007 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2008-01-10 10:57:07
Zarządzenie Nr 156/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Robert Lange 2008-01-04 18:14:04
Zarządzenie Nr 156/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Robert Lange 2008-01-04 18:13:44
Zarządzenie Nr 156/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Robert Lange 2008-01-04 18:12:11
Zarządzenie Nr 156/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Robert Lange 2008-01-04 18:11:24
Zarządzenie Nr 155/07 z 21 grudnia 2007 roku wyrażające stanowisko wobec projektu uchwały budżetowej na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 18:08:04
Zarządzenie Nr 154/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych Robert Lange 2008-01-04 18:04:43
Zarządzenie Nr 153/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Robert Lange 2008-01-04 18:03:10
Zarządzenie Nr 152/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Robert Lange 2008-01-04 18:01:08
Zarządzenie Nr 149/07 z 17 grudnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze pierwszwgo przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu Robert Lange 2008-01-04 17:59:37
Zarządzenie Nr 148/07 z 17 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji Robert Lange 2008-01-04 17:56:39
Zarządzenie Nr 147/07 z 12 grudnia 2007 roku w sprawie upoważnienie kierownika OAS do realizacji programu "Uczeń na wsi..." Robert Lange 2008-01-04 17:54:40
Zarządzenie Nr 144/07 z 14 grudnia 2007 roku w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 17:52:13
Zarządzenie Nr 144/07 z 14 grudnia 2007 roku w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok. Robert Lange 2008-01-04 17:48:02
Zarządzenie Nr 140/07 z 10 grudnia 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą-Miastem Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego... Robert Lange 2008-01-04 17:42:24
Zarządzenie Nr 139/07 z 6 grudnia 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarzadowymi..." Robert Lange 2008-01-04 17:39:07
Zarządzenie Nr 138/07 z 6 grudnia 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Społecznych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2008 Robert Lange 2008-01-04 17:36:22
Zarządzenie Nr 137/07 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu lokali uzytkowych Robert Lange 2008-01-04 17:32:48
Zarządzenie Nr 133/07 z 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2008-01-04 17:30:21
Zarządzenie Nr 136/07 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Koszewie Robert Lange 2008-01-04 17:29:31
Zarządzenie Nr 133/07 z 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2008-01-04 17:27:35
Zarządzenie Nr 132/07 z 30 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. Robert Lange 2008-01-04 17:25:32
Zarządzenie Nr 131/07 z 27 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży służbowej, pojazdem niebędącym własnościa pracodawcy. Robert Lange 2008-01-04 17:20:19
Zarządzenie Nr 131/07 z 27 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży służbowej, pojazdem niebędącym własnościa pracodawcy. Robert Lange 2008-01-04 17:18:56
Zarządzenie Nr 129/07 z 27 listopada 2007 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2008-01-04 17:15:29
Zarządzenie Nr 127/07 z 16 listopada 2007 roku w sprawie przekazania w użyczenie szatni sportoej wraz z zapleczem gospodarczym położonej w Pęzinie Robert Lange 2008-01-04 17:09:55
Zarządzenie Nr 126/07 z 16 listopada 2007 roku w sprawie przekazania w użyczenie szatni sportoej wraz z zapleczem gospodarczym położonej w Grzędzicach Robert Lange 2008-01-04 17:08:38