Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
224 Nr XXX/224/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych Robert Lange 2005-09-28 23:21:10
223 Nr XXX/223/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów Robert Lange 2005-09-28 23:12:38
222 Nr XXIX/222/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli Robert Lange 2005-09-28 23:03:01
W sprawie wydania decyzji dla Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie ubojni trzody i bydła z rozbiorem i produkcją wyrobów oraz moderni Robert Lange 2005-09-28 22:54:00
2005-10-25 11:00 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie KRĄPIEL, oznaczonej numerem działki 3/12 o pow. 0,3086 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr 97940 - dokument usunięty Robert Lange 2005-09-22 07:38:04
2005-10-25 10:00 Sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie ŻAROWO, oznaczonej numerem działki 100/5 o pow. 0,18 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr 46213 - dokument usunięty Robert Lange 2005-09-22 07:36:46
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM Z UWAGI NA INTERES PUBLICZNY LUB WAŻNY INTERES STRONY UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE Robert Lange 2005-09-12 12:05:02
Sesja Rady Gminy Nr (30) XXX/05 z 16 września 2005 Robert Lange 2005-09-09 09:11:35
2005-07-04 13:00 Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-09-02 09:40:49
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 43564 Krąpiel Trzebiatów” projektowanej w miejscowości Trz Robert Lange 2005-08-29 07:25:31
W sprawie wydania decyzji dla Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie ubojni trzody i bydła z rozbiorem i produkcją wyrobów Robert Lange 2005-08-29 07:22:18
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i modernizacji systemów kanalizacyjnych Robert Lange 2005-08-04 13:37:22
2005-07-19 13:00 PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Robert Lange 2005-08-03 09:43:17
2005-07-07 13:00 PRZETARG OBSŁUGĘ EKSPLOATACYJNĄ I REMONTOWĄ DRÓG NA TERENIE GMINY STARGARD Robert Lange 2005-07-21 10:36:16
Nr 73/05 z 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Robert Lange 2005-07-13 16:24:45
Nr 82/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie stawki czynszu najmu budynków i lokali użytkowych - świetlice Robert Lange 2005-07-13 16:24:19
Nr 81/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2005-07-13 16:17:27
Nr 80/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2005-07-13 16:15:17
Nr 79/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2005-07-13 16:12:03
Nr 78/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2005-07-13 16:09:48
Nr 77/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2005-07-13 16:08:10
Nr 76/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Robert Lange 2005-07-13 16:05:37
Nr 74/05 z 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2005-07-13 15:55:49
Nr 72/05 z 27 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIX/220/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 czerwca 2005 r Robert Lange 2005-07-13 15:38:33
Nr 71/05 z 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Robert Lange 2005-07-13 15:31:30
Nr 70/05 z 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego Robert Lange 2005-07-13 15:26:57
Nr 69/05 z 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Robert Lange 2005-07-13 15:23:45
Nr 68/05 z 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Robert Lange 2005-07-13 13:53:13
Nr 67/05 z 22 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zakresu i warunków przeprowadzenia kontroli korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywani Robert Lange 2005-07-13 13:45:21
Nr 66/05 z 14 czerwca 2005 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Robert Lange 2005-07-13 13:30:51
Nr 64/05 z 14 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Krąpiel, wcho Robert Lange 2005-07-13 13:27:00
Nr 65/05 z 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli Robert Lange 2005-07-13 13:26:27
Nr 59/05 z 6 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego po. Robert Lange 2005-07-13 12:00:27
Nr 58/05 z 3 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie utworzenia spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzial Robert Lange 2005-07-13 11:59:47
Nr 63/05 z 13 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Grzędzice i Żarowo. Robert Lange 2005-07-13 08:50:09
Nr 62/05 z 13 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Lubowo Robert Lange 2005-07-13 08:46:07
Nr 60/05 z 6 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu "Aglomeracji Ulikowo" stanowiącej integralną część ,,Krajowego programu oczyszczania ściek Robert Lange 2005-07-12 16:26:39
Nr 57/05 z 30 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szcze Robert Lange 2005-07-12 16:13:27
Nr 56/05 z 18 maja 2005 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej zasad odpłatnego przyjmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów Robert Lange 2005-07-12 16:10:29
Nr 55/05 z 18 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2005-07-12 16:06:57