Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
W sprawie budowy przesyłowej sieci wodociągowej Krąpiel - Trzebiatów oraz rozbudowy sieci w miejscowości Trzebiatów Robert Lange 2009-03-09 10:57:06
Została wydana decyzja znak: GNR: 7626 – 2.7/05/06 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 43564 „Krąpiel Trzebiatów” Robert Lange 2009-03-09 10:56:35
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przesyłowej sieci wodociągowej Kąpiel – Trzebiatów oraz rozbudowa sieci w miejscowości Trzebiatów Robert Lange 2009-03-09 10:54:59
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej „PTK – Centertel” Sp. z o.o. nr 5675/5510 (6249), położonej w miejscowości Grzędziczki 9, na działce nr 15 Robert Lange 2009-03-09 10:54:45
OBWIESZCZENIE w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przesyłowej sieci wodociągowej Kąpiel – Trzebiatów oraz rozbudowie sieci w miejscowości Trzebiatów Robert Lange 2009-03-09 10:54:26
OBWIESZCZENIE w sprawie przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej Centertel Sp.z o.o. położonej w miejscowości Grzędziczki 9, na działce nr 15 w miejscowości Lipnik, gmina Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-03-09 10:51:11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Robert Lange 2009-03-09 10:50:41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Robert Lange 2009-03-09 10:50:26
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dla Pana Pawła Janoch o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obory wolnostanowiskowej Robert Lange 2009-03-09 10:49:58
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Robert Lange 2009-03-09 10:49:40
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. „Farma elektrowni wiatrowych >Tychowo<” Robert Lange 2009-03-09 10:49:09
OBWIESZCZENIE dot. „Budowie sieci wodociągowej w ul. Reymonta i na Kolonii Żarowo”. Robert Lange 2009-03-09 10:48:47
OBWIESZCZENIE UZUPEŁNIONE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. „Farma elektrowni wiatrowych >Tychowo<” Robert Lange 2009-03-09 10:47:59
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn„Rozbudowa sieci wodociągowej w Grzędziczkach” Robert Lange 2009-03-09 10:47:37
OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Grzędziczkach” Robert Lange 2009-03-09 10:47:21
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie sieci wodociągowej w ul. Reymonta i na Kolonii Żarowo”. Robert Lange 2009-03-09 10:46:56
OBWIESZCZENIE w sprawie zobowiązania inwestora do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla pn.: „Budowa 16 elektrowni wiatrowych w miejscowości Tychowo w gminie Stargard Szczeciński..." Robert Lange 2009-03-09 10:46:42
OBWIESZCZENIE w sprawie wydane postanowienia o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki od 0+000 do km 2+977”. Robert Lange 2009-03-09 10:46:11
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta i na Kolonii Żarowo”, Robert Lange 2009-03-09 10:43:49
OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji dla „NOREX” Sp. z o.o. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania czterech magazynów słomy z przeznaczeniem na pawilony hodowlane dla zwierząt na działce w miejscowości Strumiany Robert Lange 2009-03-09 10:43:34
OBWIESZCZENIE sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki od 0+000 do km 2+977”. Robert Lange 2009-03-09 10:43:15
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki od 0+000 do km 2+977” Robert Lange 2009-03-09 10:42:50
OBWIESZCZENIE - o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania fermy bydła na hodowlę indyków na działce położonej w miejscowości Pęzino” Robert Lange 2009-03-09 10:42:24
OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zmianie sposobu użytkowania fermy bydła na hodowlę indyków na działce oznaczonej nr geodezyjnym 261/4 położonej w miejscowości Pęzino." Robert Lange 2009-03-09 10:41:48
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lipnik" Robert Lange 2009-03-09 10:41:22
OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji pn.:„Budowa 16 elektrowni wiatrowych w miejscowości Tychowo w gminie Stargard Szczeciński”. Robert Lange 2009-03-09 10:39:39
OBWIESZCZEIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 27/9 i 526 położonych w miejscowości Lipnik”, Robert Lange 2009-03-09 10:39:09
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lipnik” Robert Lange 2009-03-09 10:38:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do kol. Kiczarowo”. Robert Lange 2009-03-09 10:38:12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Siwkowo oraz sieci rozdzielczej i przyłączeniowej w miejscowości Siwkowo”. Robert Lange 2009-03-09 10:37:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa istniejącej linii napowietrznej i stacji 110/15kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim." Robert Lange 2009-03-09 10:37:12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa istniejącej linii napowietrznej i stacji 110/15kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim: Robert Lange 2009-03-09 10:36:33
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lipnik" Robert Lange 2009-03-09 10:36:15
OBWIESZCZENIE w sprawie postanowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla pn.:„Przebudowa linii napowietrznej do stacji 110/15 kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim”. Robert Lange 2009-03-09 10:35:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie – System Stargard Szczeciński; Ciąg 1A Wierzchląd – Skalin – Golczewo wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skalinie”. Robert Lange 2009-03-09 10:34:59
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej do stacji 110/15 kV dla zasilenia Fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim”, Robert Lange 2009-03-09 10:34:30
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 16 elektrowni wiatrowych w miejscowości Tychowo w gminie Stargard Szczeciński” Robert Lange 2009-03-09 10:33:52
OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej do stacji 110/15 kV dla zasilenia opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim” Robert Lange 2009-03-09 10:33:24
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie – System Stargard Szczeciński; Ciąg 1 - Koszewo, Koszewko do Wierzchląd." Robert Lange 2009-03-09 10:32:53
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa 16 elektrowni wiatrowych w miejscowości Tychowo w gminie Stargard Szczeciński" Robert Lange 2009-03-09 10:32:24