Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budżet 2007 Robert Lange 2007-01-19 17:02:10
14 Nr III/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-19 10:00:58
14 Nr III/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-19 10:00:44
14 Nr III/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-19 09:59:14
11 Nr III/11/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-19 09:57:44
11 Nr III/11/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-19 09:53:14
WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dokument usunięty Robert Lange 2007-01-19 09:51:18
PLAN PRACY RADY GMINY NA 2007 ROK Robert Lange 2007-01-19 01:39:38
Sesja Rady Gminy Nr ( 3) III/06 z 29 grudnia 2006 r. Robert Lange 2007-01-19 01:38:01
16 Nr III/16/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2007 Robert Lange 2007-01-19 01:37:23
15 Nr III/15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich Robert Lange 2007-01-19 01:36:13
13 Nr III/13/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2007 r.” Robert Lange 2007-01-19 01:33:53
12 Nr III/12/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. Robert Lange 2007-01-19 01:32:21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Robert Lange 2007-01-19 01:30:20
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2007-01-19 01:27:27
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2007-01-19 01:27:01
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2007-01-19 01:26:10
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI - dokument usunięty Robert Lange 2007-01-19 01:25:36
Sesja Rady Gminy Nr ( 3) III/06 z 29 grudnia 2006 r. Robert Lange 2007-01-19 01:22:27
Sesja Rady Gminy Nr ( 3) III/06 z 29 grudnia 2006 r. Robert Lange 2007-01-19 01:19:51
10 Nr III/10/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2007 rok. Robert Lange 2007-01-19 00:44:22
Deklaracja na podatek od środków transportowych 2008 - dokument usunięty Robert Lange 2007-01-18 08:58:03
Informacja w sprawie podatku rolnego Robert Lange 2007-01-18 08:56:58
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Robert Lange 2007-01-18 08:55:52
Informacja w sprawie podatku leśnego Robert Lange 2007-01-18 08:54:59
Czwertlik Gabriela - Radna Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 18:45:52
Domańska Ewa - Radna Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 18:45:14
Grabski Bogdan - Radny Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 18:44:21
Gajewska Grażyna - Radna Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 18:40:27
Jurec Bronisław - Przewodniczący Komisji Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 18:39:22
Klim Roman - Radny Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 18:33:43
Kochaniec Adam - Radny Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 18:29:14
Kornet Renata - Radna Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 18:23:02
Kucaj Elżbieta - Przewodnicząca Komisji Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 18:17:44
Kuźma Władysław - Radny Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 18:13:17
Nyks Ksawery - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 18:12:36
Lutyński Edward - Radny Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 18:07:03
Wilk Daniel - Przewodniczący Komisji Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 18:05:04
Wilk Daniel - Przewodniczący Komisji Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 18:04:19
Zakrzewski Wiesław - Radny Rady Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2007-01-17 17:44:03