Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs zakończony) Robert Lange 2009-04-02 10:37:22
OBWIESZCZENIE sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie Robert Lange 2009-03-27 18:23:32
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla Przebudowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard-Sowno Robert Lange 2009-03-27 18:20:06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie Ciąg 1 Koszewo, Koszewko do Wierzchlądu Robert Lange 2009-03-27 18:19:23
OBWIESZCZENIE sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej Stargard Sowno Robert Lange 2009-03-27 18:19:00
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard-Sowno Robert Lange 2009-03-27 18:18:36
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard-Sowno Robert Lange 2009-03-27 18:18:19
Przebudowa drogi powiatowej Stargard-Sowno Robert Lange 2009-03-27 18:17:34
Postanowienie o nałożeniu na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo Robert Lange 2009-03-27 18:14:16
Postanowienie o nałożeniu na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo Robert Lange 2009-03-27 18:13:56
Postanowienie o nałożeniu na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo Robert Lange 2009-03-27 18:12:29
Postanowienie o nałożeniu na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo Robert Lange 2009-03-27 18:12:08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo Robert Lange 2009-03-27 18:08:45
Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo Robert Lange 2009-03-27 18:07:56
OGŁOSZENIE o zmianie czasu pracu Urzedu Gminy Stargard Szczeciński Robert Lange 2009-03-27 10:15:08
Informacja o wynikach naboru Robert Lange 2009-03-27 10:10:26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poszukuje specjalistów i firm do przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS Robert Lange 2009-03-25 18:55:03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poszukuje specjalistów i firm do przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS Robert Lange 2009-03-25 18:47:18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poszukuje specjalistów i firm do przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS Robert Lange 2009-03-25 18:39:19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poszukuje specjalistów i firm do przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS Robert Lange 2009-03-25 18:38:54
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego Robert Lange 2009-03-25 18:38:29
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poszukuje specjalistów i firm do przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS Robert Lange 2009-03-25 18:37:34
Zawiadomienia o wydaniu postanowienia o nałożeniu na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oodziaływaniu na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsiewziecia pn. Budowa stacji paliw z wiatą, z parkingami dla tirów i zespołem urządzeń, budowli, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek motelu z restauracją oraz budowie hali magazynowej w miejscowości Krąpiel Robert Lange 2009-03-24 21:31:00
Budowa stacji paliw z wiatą, z parkingami dla tirów i zespołem urządzeń, budowli, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek motelu z restauracją oraz budowie hali magazynowej w miejscowości Krąpiel Robert Lange 2009-03-24 21:26:37
204 Nr XXV/204/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Robert Lange 2009-03-20 18:15:40
203 Nr XXV/203/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok Robert Lange 2009-03-20 18:14:56
203 Nr XXV/203/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok Robert Lange 2009-03-20 18:12:23
202 Nr XXV/202/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia w drodze regulaminu, wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli Robert Lange 2009-03-20 18:09:44
201 Nr XXV/201/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Grzędzice Robert Lange 2009-03-20 18:07:00
200 Nr XXV/200/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Strachocin Robert Lange 2009-03-20 18:06:30
199 Nr XXV/199/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie realizacji inwestycji polegającej na urządzeniu placu zabaw w Rogowie Robert Lange 2009-03-20 18:05:35
198 Nr XXIV/198/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok Robert Lange 2009-03-20 18:04:11
198 Nr XXIV/198/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok Robert Lange 2009-03-20 18:01:59
197 Nr XXIV/197/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok Robert Lange 2009-03-20 17:58:51
196 Nr XXIV/196/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udziału w przedsięwzięciu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie Robert Lange 2009-03-20 17:57:37
195 Nr XXIV/195/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Robert Lange 2009-03-20 17:56:09
194 Nr XXIV/194/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierczenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Robert Lange 2009-03-20 17:54:38
204 Nr XXV/204/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Robert Lange 2009-03-20 17:42:36
203 Nr XXV/203/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok Robert Lange 2009-03-20 17:40:38
202 Nr XXV/202/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia w drodze regulaminu, wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli Robert Lange 2009-03-20 17:39:45