Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 151/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji Robert Lange 2008-02-15 18:19:59
Zarządzenie Nr 158/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego nudżetu do uchwały Nr XIII/72/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 grudnia 2008 roku Robert Lange 2008-02-15 18:16:32
Zarządzenie Nr 158/07 z 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego nudżetu do uchwały Nr XIII/72/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 grudnia 2008 roku Robert Lange 2008-02-15 18:15:52
Zarządzenie Nr 157/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2008-02-15 18:13:45
Zarządzenie Nr 157/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2008-02-15 18:13:10
Zarządzenie Nr 158/07 z 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego nudżetu do uchwały Nr XIII/72/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 grudnia 2008 roku Robert Lange 2008-02-15 18:03:48
Zarządzenie Nr 157/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2008-02-15 18:03:00
Zarządzenie Nr 158/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego nudżetu do uchwały Nr XIII/72/07 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 grudnia 2008 roku Robert Lange 2008-02-15 17:59:34
Zarządzenie Nr 157/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. oraz zmian w układzie wykonawczym Robert Lange 2008-02-15 17:57:32
Zarządzenie Nr 30/08 z 11 lutego 2008 roku w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14000 euro Robert Lange 2008-02-15 17:56:01
Zarządzenie Nr 30/08 z 11 lutego 2008 roku w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14000 euro Robert Lange 2008-02-15 17:52:31
Zarządzenie Nr 23/08 z 7 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku Robert Lange 2008-02-15 17:47:51
Zarządzenie Nr 20/08 z 25 stycznia 2008 roku w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postepowania sprawdzającego Robert Lange 2008-02-15 17:45:45
Zarządzenie Nr 19/08 z 25 stycznia 2008 roku w sprawie wykazu stanowisk z którymi łaczy sie możliwość dostępu do informacju niejawnych, oznaczonych klauzulami tajnosci Robert Lange 2008-02-15 17:42:51
Zarządzenie Nr 18a/08 z 25 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Robert Lange 2008-02-15 17:41:14
Zarządzenie Nr 18/08 z 25 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Robert Lange 2008-02-15 17:38:52
Zarządzenie Nr 17/08 z 25 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia czynszu najmu lokalu mieszkalnego Robert Lange 2008-02-15 17:37:50
Zarządzenie Nr 16/08 z 25 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji czynszu dzierżawnego Robert Lange 2008-02-15 17:35:41
Zarządzenie Nr 15/08 z 18 stycznia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia projektów dofinansowanych przez Europejski fundusz Społeczny Robert Lange 2008-02-15 17:33:05
Zarządzenie Nr 14/08 z 18 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok Robert Lange 2008-02-15 17:30:27
Zarządzenie Nr 14/08 z 18 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok Robert Lange 2008-02-15 17:28:32
Zarządzenie Nr 13/08 z 18 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok Robert Lange 2008-02-15 16:41:37
Zarządzenie Nr 13/08 z 18 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok Robert Lange 2008-02-15 16:37:42
Zarządzenie Nr 12/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strachocin Robert Lange 2008-02-15 16:34:37
Zarządzenie Nr 11/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Święte Robert Lange 2008-02-15 16:32:49
Zarządzenie Nr 10/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno Robert Lange 2008-02-15 16:31:14
Zarządzenie Nr 9/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strachocin Robert Lange 2008-02-15 16:29:44
Zarządzenie Nr 8/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klępino Robert Lange 2008-02-15 16:28:07
Zarządzenie Nr 7/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Koszewko Robert Lange 2008-02-15 16:26:33
Zarządzenie Nr 6/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strachocin Robert Lange 2008-02-15 16:25:09
Zarządzenie Nr 5/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Święte Robert Lange 2008-02-15 16:23:35
Zarządzenie Nr 4/08 z 17 stycznia 2008 roku dotyczace przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klępino Robert Lange 2008-02-15 16:22:34
Zarządzenie Nr 3/08 z 14 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Robert Lange 2008-02-15 16:18:04
Zarządzenie Nr 2/08 z 10 stycznia 2008 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Robert Lange 2008-02-15 16:15:55
Zarządzenie Nr 1/08 z 7 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty dzierżawy Robert Lange 2008-02-15 16:12:34
Protokół Nr XIV/08 z sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński odbytej dnia 25 stycznia 2008 r. w sali konferencyjnej urzędu nr 201 Robert Lange 2008-02-13 08:05:07
WNIOSEK o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego - dokument usunięty Robert Lange 2008-02-11 21:23:34
Informacja do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Robert Lange 2008-02-11 21:19:18
WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Robert Lange 2008-02-11 21:17:27
WNIOSEK o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Robert Lange 2008-02-11 21:14:50